Luận văn Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

Khái niệm về tỷ lệ thành khí, tỷ lệ thành khí định mức

2.1.1 Tỷ lệ thành khí:

Là tỷ số giữa thể tích gỗ xẻ(bao gồm cả sản phẩm chính và phụ) và thể tích gỗ tròn đem vào xẻ trong cùng điều kiện tính bàng phần trăm.

Trong đó p: Tỷ lệ thành khí (%)

Vx: Thể tích gỗ xẻ thu được (m3)

V: Thể tích gỗ tròn đưa vào xẻ

Tỷ lệ thành khí là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá trình độ kỹ thuật xẻ của một số cơ sở sản xuất, một ngành, một nước. Nâng cao được tỷ lệ thành khi xẻ có ý nghĩa rất lớn về kỹ thuật về mặt sử dụng gỗ và cung cấp gỗ. Rộng hơn nữa là tiết kiệm được lượng gỗ khai thác góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng.

2.1.2 Tỷ lệ thành khí địng mức:

Là chỉ tiêu tỷ lệ thành khí phải đạt được của một cơ sở sản xuất nó mang tính trung bình tiên tiến và có kể đến ảnh hưỏng của các yếu tố khách quan chủ yếu dựa trên cơ sở thống kê.

Tỷ lệ thành khí là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá tình hình sản xuất của xí nghiệp sản xuất xẻ, tỷ lệ thành khí do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan nên đề ra tỷ lệ thành khí định mức.

Nhờ công cụ tính toán thống kê ta có thể xây được tỷ lệ thành khí đảm bảo độ chính xác.

2.1.3 Các yếu tố ảnh tới tỷ lệ thành khí.

2.1.3.1 Nguyên liệu gỗ:

Tính chất cơ học và tính chất vật lý của gỗ: Giữa vào các cấu tạo khác nhau của gỗ mà các tính cơ lý của gỗ cũng khác nhau. Gỗ càng cứng (tính chất cơ học cao) tỷ lệ thành khí gỗ sẽ cao.

Kích thước gỗ tròn: Kích thước gỗ tròn được trưng bằng chiều dài và đường kính. Qua nghiên cứu ở nhiều cơ sở sản xuất cho thấy nếu chiều dài càng giảm thì cho tỷ lệ thành khí cao, vì nếu gỗ càng dài thì khả năng xuất hiện bệnh tật càng nhiều. Với đường kính kính gỗ càng lớn thì tỷ lệ thành khí thu được càng lớn do khả năng thu được sản phẩm chính nhiều hơn.

Hình dạng gỗ tròn ảnh hưởng tới tỷ lệ thành khí: Hình dạng gỗ tròn đặc trưng bởi độ cong, độ thót ngọn, độ bầu dục.

+ Độ cong gỗ tròn được tính bằng tỷ số giữa độ võng h và chiều dài L

F = .100%

F: độ cong tính bằn %

H:Độ vọng (cm)

L:Tính bằng (m)

Độ càng lớn thì tỷ lệ thành khí càng giảm do gỗ càng cong khẳ năng xuất hiện các sản phẩm có kích thước nhỏ hơn, ngắn hơn dự tính ban đầu

+ Độ bầu dục của gỗ: Độ bầu dục được tính bằng tỷ số giữa hiệu đường kính lớn nhất và đương kính vuông góc với nó đo trên cùng một tiết diện ngang của gỗ với đường kính lớn nhất đó.

d1: đường kính lớn nhất của tiết diện

d2: đường kính vuông góc của tiết diện

+Độ thót ngọn của gỗ: Là tỷ số giữa hiệu hai đường kính đầu và cuối của khúc gỗ so với chiều dài của cây gỗ

 

doc22 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3305 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành khí định mức khi xẻ thanh cơ sở đẻ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm.doc
Tài liệu liên quan