Phiếu kiểm tra cuối học kì I môn: Toán - Lớp 2

I- Bài Tập

Bài 1. khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì?

A. Em là học sinh lớp 2A. B.Em rửa bát giúp mẹ. C.hoa hồng rất đẹp

b) Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật ?

 A. thỏ B. đen C, múa D. chăm chỉ

Bài 2. xếp các từ ( bộ đội, cá, Phong, xoài, chó, bút, phượng vĩ, thau) vào các nhóm dưới đây cho thích hợp:

a) Chỉ người:

b) Chỉ con vật: .

c) Chỉ đồ vật:

d) Chỉ cây cối: .

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu kiểm tra cuối học kì I môn: Toán - Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2015-2016 Môn: Toán - Lớp 2 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên:..........................................................Lớp 2.......Trường...................................... ____________________________________________________________________________ PHẦN I. Trắc nghiệm: Câu 1: khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Hiệu của 100 và 74 là: A. 26 B. 36 C. 46 D. 62 Câu 2. Số: 42+34 = 34+.. Câu 3. điền dấu >, <, =? 56-18-2 36 48+16-25 54 74-27-3 45 93-55+24 62 Câu 4. Nối 100-47 23+48 53 71 Câu 5. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: 2dm = 20cm 56kg - 24kg =26kg 24l + 16l = 34l 1 ngày có 24 giờ Câu 6. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : Hình bên có số hình tam giác là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 PHẦN I. Trình bày bài giải các bài toán sau: Câu 7. a) Đặt tính rồi tính: 25+56 60 – 37 . b) Tìm x a) 25+ x = 52 b) x – 48 =29 . Câu 8. Một cửa hàng ngày đầu bán được 100kg gạo, buổi sau bán được ít hơn ngày đầu 36kg gạo. Hỏi buổi sau bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? . Đáp án I. Phần I: Trắc nghiệm ( 5 điểm) Câu 1: 1 điểm( Khoanh đúng đáp án A ) Câu 2: 1 điểm( Nếu điền được 0,5 điểm 1 phép tính. ) Câu 3: 1 điểm( Nếu điền đúng 1 dấu được 0,25 điểm. ) Câu 4: 1 điểm( Nếu nối đúng 1 phép tính được 0,5 điểm). Câu 5: 1 điểm( Nếu điền đúng được 0,25 điểm 1 phép tính) Câu 6: 1 điểm( Nếu tìm được 4 hình tam giác) Câu 7: 2 điểm ( Nếu đúng 1 phép tính được 0,5 điểm) Câu 8: 2 điểm Bài giải Buổi sau bán được là: ( 0,5đ) 100-36 = 64 ( kg) ( 1đ) Đáp số: 64 kg gạo. ( 0,5đ) Điểm PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Môn: Tiếng Việt- Lớp 2 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên:..........................................................Lớp 2......Trường...................................... ____________________________________________________________________________ I- Bài Tập Bài 1. khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai làm gì? A. Em là học sinh lớp 2A. B.Em rửa bát giúp mẹ. C.hoa hồng rất đẹp b) Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật ? A. thỏ B. đen C, múa D. chăm chỉ Bài 2. xếp các từ ( bộ đội, cá, Phong, xoài, chó, bút, phượng vĩ, thau) vào các nhóm dưới đây cho thích hợp: a) Chỉ người: b) Chỉ con vật:.. c) Chỉ đồ vật: d) Chỉ cây cối:.. Bài 3. Điền vào chỗ chấm l hay n? ên bảng; ên người; ấm o; .o lắng. II- Tập làm văn Viết 1 đoạn văn ngắn( từ 4 đến 5 câu) kể về ông, bà( hoặc một người thân) của em. Đáp án I. Phần I: Bài tập ( 5 điểm) Câu 1: 1 điểm( a, khoanh đáp án B 0,5 điểm; b, Khoanh đáp án A được 0,5 điểm ) Câu 2: 2 điểm( Nếu xếp đúng 1 từ được 0,25 điểm. ) Câu 3: 2 điểm( Nếu điền đúng 1 âm được 0,5 điểm. ) II. Phần II: Tập làm làm văn ( 5 điểm) - Viết được đoạn văn theo yêu cầu, trình bày sạch được 5 điểm ( sai một lỗi trừ 0,25 điểm trừ không quá 2 điểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề kt Kì I khối 2.doc