Thiết kế bài giảng Hình học 11 tập 1

Chương 2

Đường thẳng và mặt phẳng

trong không gian ư Quan hệ song song

Phần 1

Giới thiệu chương

I. Cấu tạo chương

Đ1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.

Đ2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.

Đ3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Đ4. Hai mặt phẳng song song

Đ5 .Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

1. Mục đích của chương

Chương II nhằm cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về đường thẳng và mặt

phẳng trong không gian, mối quan hệ giữa điểm và đường thẳng, điểm và mặt phẳng,

đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng trong không gian. Đặc biệt là quan hệ song

song: Hai đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt phẳng

song song. Học xong chương này yêu cầu HS nắm vững những vấn đề sau:

­ Mối quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

­ Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng chéo nhau trong không gian.

­ Đường thẳng và mặt phẳng song song và các tính chất.

­ Hai mặt phẳng song song trong không gian.

2. Một số cần chú ý khi dạy chương II

Chương II, là chương quan trọng mở đầu cho một môn hình học mới, đó là hình học

không gian. Việc hình thành các khái niệm điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không

gian rất quan trọng, do đó GV cần lưu ý đến những liên hệ thực tế để HS dễ hiểu, từ đó

HS dễ khám phá, tưởng tượng và sáng tạo được trong hình học.

Khi học chương này, GV phải làm cho HS thấy được tầm quan trọng của hình học

không gian và biết vận dụng trong việc giải toán.

 

pdf123 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 6565 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài giảng Hình học 11 tập 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế bài giảng Hình học 11, tập 1.pdf
Tài liệu liên quan