Thiết kế bài giảng sinh học 10 - Trần Khánh Phương

* Liên hệ:

Hãy kể những chất diệt

khuẩn th-ờng dùng trong

bệnh viện, tr-ờng học và

gia đình

-Vì sao sau khi rửa rau

sống nên ngâm trong

n-ớc muối hay thuốc tím

pha loãng 10-15 phút?

-Xà phòng có phải là

chất diệt khuẩn hay

không?

+ GV cho HS giới thiệu

cách sử dụng các chất

hoá học mà các em s-u

tầm để diệt khuẩn

-GV l-u ý HS về việc

quảng cáo các loại xà

phòng thơm trên ti vi chỉ

có tính chất quảng bá

sản phẩm chứ không

phải xà phòng diệt đ-ợc

90% vi khuẩn.

pdf246 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 11229 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài giảng sinh học 10 - Trần Khánh Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế bài giảng Sinh học 10.pdf
Tài liệu liên quan