Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở

CƠ SỞ. 8

1.1. Dân chủ và Quy chế dân chủ cơ sở. 8

1.1.1. Khái niệm về dân chủ. 8

1.1.2. Khái niệm về dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở . 10

1.1.3. Đặc điểm của Quy chế dân chủ ở cơ sở. 12

1.1.4. Quan điểm của Đảng và quy định của Nhà nước trong việc thực

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở . 13

1.2. Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 15

1.2.1. Những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết. 15

1.2.2. Những nội dung, hình thức Nhân dân bàn và quyết định . 17

1.2.3. Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết

định. 19

1.2.4. Những nội dung, hình thức Nhân dân giám sát . 19

1.2.5. Nội dung các bước trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

ở Phường. 20

1.3. Các yếu tố tác động đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở . 23

1.3.1. Chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở

cơ sở . 23

1.3.2. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở . 24

1.3.3. Công tác tổ chức thực hiện của chính quyền và vai trò của Mặt

trận tổ quốc, các đoàn thể quần chúng ở cơ sở . 24

1.3.4. Trình độ, năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức . 25

1.3.5. Đặc điểm địa bàn dân cư, trình độ dân trí . 25

pdf77 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thành mạng lưới giao thông liên hoàn [12, tr. 7]. Phường Tân Định là một trong những phường tập trung đông dân cư nhất của Quận 1. Theo thống kê năm 2017, toàn phường có 7.693 hộ thường trú, 27.319 nhân khẩu, được chia thành 9 khu phố, 152 tổ dân phố. Dân cư trên địa bàn phường Tân Định chủ yếu người Kinh chiếm 95,71% dân số, người Hoa chiếm 4,07% dân số, người Khme chiếm 0,05% dân số, người Chăm chiếm 0,02% dân số, còn lại 0,15% dân tộc thiểu số khác sinh sống. Đảng bộ phường Tân Định có 22 chi bộ trực thuộc, với 698 đảng viên đảng 28 viên hưu trí là 543, đương chức là 155 . Dân cư trên địa bàn phường Tân Định hiện nay phần đông là người lao động, tiểu thương, cán bộ, công chức. Nội trong phạm vi phường Tân Định có nhiều đường mang tên các danh tướng như: đường Trần Khắc Chân, đường Trần Quý Khoách, đường Trần Khánh Dư. Đặc biệt là đường Trần Quang Khải, nằm giữa trung tâm phường, có trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Chỉ huy quân sự phường, trạm y tế phường....Có những con đường tồn tại từ thời cổ xưa, có đường phố mới, hiện đại như đường Hoàng Sa, có đường buôn bán sầm uất nổi tiếng như đường Hai Bà Trưng, đường Trần Quang Khải, đường Võ Thị Sáu. Riêng tuyến đường Hoàng Sa không chỉ là trục giao thông quan trọng, mà còn là công trình trọng điểm của Thành phố mang nhiều ý nghĩa lớn về phát triển đô thị theo hướng hiện đại, cải tạo cảnh quan môi trường. Vị trí địa lý tự nhiên của phường Tân Định có quá trình đô thị hóa từ rất lâu, có thế mạnh, tiềm năng lớn về kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh [12, tr. 9-10]. Về đời sống: Nhân dân trên địa bàn phường có đời sống trung bình, ổn định. Hầu hết các hộ dân đều có đủ phương tiện nghe nhìn, sử dụng nước sạch, có điện chiếu sáng, 98% người ở độ tuổi lao động có việc làm ổn định, 100% trẻ em trong độ tuổi đều đến trường. Theo thống kê năm 2017 phường còn 34 hộ nghèo, 87 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo có thu nhập dưới 16.000.000 đồng/người/năm. Tuy nhiên, cuộc sống của nhân dân cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ trong tình kinh tế hiện nay. Về phát triển kinh tế: Trên địa bàn phường Tân Định, hiện có 125 cơ quan, doanh nghiệp theo phân cấp quản lý; 1.946 hộ kinh doanh cá thể, trong đó chợ Tân Định có 899 thương nhân đang kinh doanh; 952 công ty, doanh 29 nghiệp, chủ yếu hoạt động ngành thương mại, dịch vụ, ăn uống có quy mô vừa và nhỏ trên các tuyến đường [12, tr. 17]. Về văn hóa xã hội: Phường xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa dân cư”. Thực hiện tốt việc vận động 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các loại hình sinh hoạt xã hội khác. Giới thiệu việc làm, chăm lo đời sống với các diện chính sách, các hộ trong chương trình xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt công tác chính sách, giải quyết tích cực các vấn đề xã hội. Về quốc phòng - an ninh: Phường xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh toàn diện, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm đạt loại khá, chuyển hóa địa bàn, xây dựng khu dân cư an toàn. Hàng năm phấn đấu giảm tỷ lệ tội phạm pháp hình sự 5%, tỷ lệ phá án đạt 70% trở lên, duy trì chỉ tiêu cán bộ sai phạm dưới 1%. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, tập trung huấn luyện đối với quân sự dự bị đạt 100%, tham gia diễn tập phòng thủ hàng năm đạt kết quả cao theo yêu cầu của Thành phố, của Quận. Từ những đặc điểm trên ta nhận thấy được những đặc điểm này tác động đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Thứ nhất, phường Tân Định có điều kiện tự nhiên đa dạng phong phú, cơ sở hạ tầng phát triển, giao thông thuận tiện, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển kinh doanh trên địa bàn phường, đa số nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình an ninh 30 chính trị tương đối ổn định là nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường. Thứ hai, đội ngũ cán bộ, công chức của phường có phẩm chức đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đạt được hiệu quả. Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường thực hiện các biện pháp đánh giá phân loại cán bộ, công chức, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, cán bộ lợi dụng nhiệm vụ để trục lợi cá nhân. Sắp xếp cán bộ theo chương trình cải cách hành chính, chủ động phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa. Thứ ba, trong những năm qua hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt mức. Tình hình an ninh chính trị - trật tự đô thị luôn giữ vững, không để xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào. Những bức xúc của người dân luôn được kịp thời giải quyết có hiệu quả. Hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố được củng cố và kiện toàn; các phong trào quần chúng được quan tâm và hoạt động có chiều sâu. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao, trong đó các đối tượng chính sách được tập trung quan tâm và chăm lo ngày càng tốt hơn Nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền địa phương trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Thứ tư, các cấp ủy Đảng, ban điều hành khu phố, tổ dân phố làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI. Tổ chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở của phường đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương tăng cường việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, thông qua việc thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. 31 Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có những tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chưa thật sự sâu rộng trong nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do một số hộ dân đã cho thuê nhà, không cư trú thực tế tại địa phương hoặc đi công tác thường xuyên dẫn đến trong các buổi hội nghị nhân dân tỷ lệ người đến tham dự chưa đầy đủ. 2.2. Thực trạng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phƣờng Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1. Thực trạng thực hiện các bước trong tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh * Thực hiện ây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân phường Tân Định nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mà cụ thể là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện qua các hoạt động sau: Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của phường đã tham mưu cho Đảng ủy quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Thành phố, Quận về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo từng năm; chỉ đạo các cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở vào Nghị quyết lãnh 32 đạo của cấp ủy các chi bộ nhằm cụ thể hóa Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường Vụ Quốc Hội, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản của Trung ương, Thành phố, Quận phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, từng khu phố, từng Tổ dân phố. Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của phường xây dựng và triển khai các chương trình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đoàn thể, các chi bộ, khu phố - tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân về Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về “Thực hiện dân chủ ở ã, phường, thị trấn”; gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách ây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính Trị về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện ã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - ã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính Trị ban hành quy định “Về việc Mặt trận, các đoàn thể chính trị ã hội và nhân dân tham gia góp ý ây dựng Đảng, ây dựng chính quyền”. một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng chương trình hoạt động trong năm về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ đối với các loại hình ở cơ sở, mở rộng hình thức đối thoại trực tiếp với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn cán bộ, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với cuộc vận động “Học tập và làm theo 33 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Ngoài ra, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm trước nhằm đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong năm. Nội dung lãnh đạo chủ yếu được tập trung vào các vấn đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật và lấy ý kiến nhân dân về công tác quy hoạch giải tỏa, nâng cấp chỉnh trang hẻm, xây dựng khu dân cư văn hóa xuất sắc, xây dựng các tổ kinh tế hợp tác, các nguồn quỹ vận động trong dân, tổ chức hội nghị nhân dân ở tổ dân phố; củng cố Ban điều hành khu phố, tổ dân phố Có thể nhận thấy, việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định được thực hiện khá tốt. Qua các triển khai, quán triệt, nhận thức của cán bộ, công chức ngày càng tiến bộ; ý thức của các tầng lớp nhân dân được nâng lên, từng bước đưa Quy chế dân chủ trở thành nền nếp sinh hoạt của đơn vị, của địa phương; từ đó thúc đẩy phong trào thi đua, tham gia thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. * Thực hiện phổ biến, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ, Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường thường xuyên củng cố, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện tốt phổ biến, tuyên truyền nội dung của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và các văn bản có liên quan. Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban ngành đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, 34 quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cụ thể như: Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn phường. Tổ chức tuyên truyền về “Ngày pháp luật” định kỳ trong các buổi họp giao ban: trao đổi, thảo luận các quy định về Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tố tụng hành chính, Luật đất đai, Luật nhà ở.và các luật liên quan đến đời sống nhân dân. Đồng thời triển khai Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan. Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Phòng Nội vụ Quận 1 thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho Ban cán sự tổ dân phố về kỹ năng hoạt động tại tổ dân phố và thực hiện quy ước cộng đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng Ban chấp hành, đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tập trung nâng cao ý 35 thức tích cực trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, trao đổi chia sẽ kinh nghiệm. nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể tại phường, đơn vị, khu phố, tổ dân phố. Lãnh đạo phường chỉ đạo bộ phận văn phòng Ủy ban nhân dân phường duy trì thông báo sinh hoạt gởi đến 152 tổ dân phố để thông tin đến nhân dân kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, của Nhà nước liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của người dân biết để hưởng ứng thực hiện. Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể triển khai các hoạt động gắn với việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đến từng khu phố, tổ dân phố tạo nên sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp trên giao. Nhìn chung, công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định thời gian qua đã có hiệu quả nhất định, nhân dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, hiểu rõ quyền làm chủ của mình, hăng hái tham gia xây dựng chính quyền địa phương ngày càng tích cực hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải thường xuyên thay đổi hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng khác nhau, nhằm thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn Phường tham gia nhiều hơn nữa. * Thực hiện phân công, phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh + Tổ Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Phường Đảng ủy phường Tân Định ban hành Quyết định thành lập nhân sự Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường. Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ có nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng 36 cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị, triển khai Công văn số 367-CV/QU ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Quận ủy Quận 1 về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và làm căn cứ xét thi đua, đánh giá phân tích chất lượng cơ sở Đảng hàng năm. Triển khai thực hiện Quy định số 1374 -QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công thành viên theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ ở khu phố, tổ dân phố, doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các trường học. Định kỳ chỉ đạo rà soát các văn bản chỉ đạo của Quận và các văn bản pháp luật trên nhiều lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp nhận các thông tin, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trực thuộc. + Ủy ban nhân dân phường Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ đối với các loại hình ở cơ sở, mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn cán bộ, gắn thực hiện dân chủ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, đảm bảo tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. 37 Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện văn hoá công sở, xây dựng tốt các quan hệ giao tiếp, ứng xử, thái độ, tạo môi trường thân thiện với nhân dân. Đề xuất cấp trên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp cho cán bộ khu phố, tổ dân phố; hướng dẫn xây dựng, thực hiện quy ước cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở khu dân cư. Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách quy định và bảo đảm 100% người lao động có cơ hội tiếp cận, có ý kiến và đồng thuận với Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; giải quyết kịp thời, hiệu quả những đề xuất, khiếu nại, kiến nghị của cán bộ, công chức và của nhân dân và doanh nghiệp. Thường xuyên chấn chỉnh, xây dựng ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, thực hiện đúng các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ theo định kỳ. + Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Quy chế công tác phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát của Ban công tác Mặt trận 9 khu phố theo Nghị quyết 05/2006/NQLT-CP- 38 UBTƯMTTQVN. Tăng cường hoạt động Ban Thanh tra nhân dân phường trong công tác giám sát và thực hiện báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở phường, cơ quan, đơn vị. Công khai tiếp nhận các góp ý về xây dựng chính quyền, góp ý về thái độ, tác phong phục vụ của cán bộ, công chức, phản ánh những vấn đề về dân sinh, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đô thị + Cấp ủy 22 chi bộ Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với nội dung thực hiện cụ thể, trọng tâm, gắn với công tác cải cách hành chính với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình Quy chế dân chủ đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. + Công đoàn phường Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo đúng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ. Tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường với cán bộ công chức, người lao động nhằm lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng hoặc đề đạt nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá xét thi đua, khen thưởng hàng năm. * Thực trạng thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 39 - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Quy chế dân chủ của Tổ chỉ đạo Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường phối hợp với cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường công khai các quy chế về thi đua khen thưởng; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo;... trong quá trình công tác có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của đơn vị. Nội dung của các Quy chế đều qui định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức cũng như việc tham gia quản lý tại đơn vị; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, công chức thực hiện quyền, trách nhiệm của mình, đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong mọi hoạt động tại đơn vị. Đối với các khu phố: Hàng năm, Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường tổ chức 9 buổi kiểm tra đối với 9 khu phố về triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong khu phố, tổ dân phố. Nội dung kiểm tra lồng ghép với nội dung xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đối với các cơ quan, Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác, các Quy chế liên quan đến hoạt động của đơn vị, xác định trách nhiệm cũng như quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức. Xác định vai trò người đứng đầu thực hiện tốt chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai, theo dõi kết quả hoạt động hàng ngày, kịp thời nắm bắt các thông tin. Định kỳ hàng quý, hàng tháng, Tổ chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường tổ chức họp giao ban để nắm bắt tình hình, kết quả công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp chấn chỉnh ngay những sai sót yếu kém trong hoạt đông, chỉ đạo các biện pháp khắc phục; sử dụng có hiệu quả kinh phí hành chính, các tài sản công; lắng nghe và 40 giải quyết thỏa đáng các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức và nhân dân. * Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Quy chế dân chủ của Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - ã hội phường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phối hợp phổ biến Quy chế và hướng dẫn xây dựng, chỉnh sửa bổ sung Quy ước cộng đồng dân cư cho phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã chủ trì tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường theo 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố; tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; tổ hoà giải ở cơ sở,... nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân. Tham mưu với Cấp ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện Quy chế “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong việc động viên nhân dân, đoàn viên, hội viên giám sát, phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm nếu có theo quy định pháp luật. Thông qua các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã 41 hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, chính quyền cơ sở, Ban Công tác Mặt trận 9 khu phố đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, năm: Ủy ban nhân dân phường tạo mọi điều kiện cho nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các công trình xây dựng do dân đóng góp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_hien_quy_che_dan_chu_co_so_o_phuong_tan_dinh_quan_1_tha.pdf
Tài liệu liên quan