Thực tập bấm huyệt - Đau nhức đầu, cổ, gáy, vai, tay,lưng,mông,đùi,gối,chân

24-Cổ gáy vai đau nhức lan đến khuỷu tay

x Thiên Liêu

25-Cổ gáy vai lưng đùi đau :

x Kiên Tĩnh

26-Cổ hàm sưng đau

xHòa Liêu (Tat)

27-Cổ sưng

xKhúc Trì, xHợp Cốc

28-Cổ sưng do Amygdale

xHợp Cốc, xThần Môn

929-Cổ vai lưng đau

xĐốc Du

30-Cổ vẹo, cứng gáy, đau lưng trên do cảm mạo

xPhong Môn

31-Cổ vẹo, cứng gáy, đau đầu

xCường Gian

32-Cổ vẹo, viêm khớp gối, mắt cá

xHuyền Chung

1033-Đầu cổ co giật

xĐào Đạo

34-Đầu cổ cứng do cảm

xĐại Chùy, xPhong Trì

35-Đầu cổ đau

xHậu Khê, xPhong Phủ

pdf29 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực tập bấm huyệt - Đau nhức đầu, cổ, gáy, vai, tay,lưng,mông,đùi,gối,chân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÍ CÔNG Y ĐẠO VIỆT NAM THỰC TẬP BẤM HUYỆT TẬP 2 ĐAU NHỨC ĐẦU, CỔ, GÁY, VAI, TAY,LƯNG,MÔNG,ĐÙI,GỐI,CHÂN ĐỖ ĐỨC NGỌC 2 PHẦN MỘT : ĐẦU, CỔ, GÁY, VAI A-Chữa bằng đơn huyệt, nhị hợp huyệt I-ĐẦU CỔ 1-Cổ cứng : Day tả (x) Bản Thần 2-Cổ cứng do phế thận Day bổ (o) Thái Uyên, Chiếu Hải 3-Cổ cứng do thương hàn x Kỳ Môn, oTúc Tam Lý Hay xKỳ Môn, oÔn Lựu 3 4-Cổ cứng gáy đau không quay được do đau đầu xHoàn Cốt, xHàm Yến 5-Cổ cứng không quay được do dư hỏa xThiên Dũ, xHậu Khê 6-Cổ cứng không quay được do đau răng xThừa Tương, xPhong Phủ 7-Cổ cứng không quay được do tắc huyết xThừa Tương, xỦy Trung 4 8-Cổ cứng, lưng gù, do còi xương do phong co rút xPhong Trì, xHuyền Chung 9-Cổ đau do lo nghĩ x Ngọc Chẩm, xHoàn Cốt 10-Cổ đau do nóng xHoàn Cốt, xThiếu Hải 11-Cổ đầu ngực đau x Liệt Khuyết, xHậu Khê 5 12-Cổ gáy cứng do thương hàn xÔn Lựu, xKỳ Môn 13-Cổ cứng gáy đau, co gân xương xĐại Trữ, xKinh Cốt 14-Cổ gáy cứng không quay được xĐại Chùy 15-Cổ gáy cứng sưng đau, chân đau không xỏ dép được xHoàn Cốt 6 16-Cổ gáy họng cứng đau xThiên Dung 17-Cổ gáy đau do lạnh xHậu Đính, xNgoại Khâu 18-Cổ gáy đau do lạnh, đau đến giữa bả vai x Phách Hộ 19-Cổ gáy đau, sưng luôn cả cổ tay xLiệt Khuyết 7 20-Cổ gáy không quay được, đầu cổ gáy co giật, cứng đau hai góc trán lên đỉnh đầu xKhúc Tân 21-Cổ gáy sưng xUyển Cốt, xDương Cốc 22-Cổ gáy vai cứng sưng đau xThiên Song 23-Cổ gáy vai đau lan đến lưng xDũng Tuyền, xCôn Lôn 8 24-Cổ gáy vai đau nhức lan đến khuỷu tay x Thiên Liêu 25-Cổ gáy vai lưng đùi đau : x Kiên Tĩnh 26-Cổ hàm sưng đau xHòa Liêu (Tat) 27-Cổ sưng xKhúc Trì, xHợp Cốc 28-Cổ sưng do Amygdale xHợp Cốc, xThần Môn 9 29-Cổ vai lưng đau xĐốc Du 30-Cổ vẹo, cứng gáy, đau lưng trên do cảm mạo xPhong Môn 31-Cổ vẹo, cứng gáy, đau đầu xCường Gian 32-Cổ vẹo, viêm khớp gối, mắt cá xHuyền Chung 10 33-Đầu cổ co giật xĐào Đạo 34-Đầu cổ cứng do cảm xĐại Chùy, xPhong Trì 35-Đầu cổ đau xHậu Khê, xPhong Phủ 36-Đầu cổ gáy cứng đau xThiên Trụ 11 37-Đầu cổ gáy nặng đay không quay được xThông Thiên 38-Đầu cổ gáy vai lưng cánh tay cứng đau xTiêu Lạc 39-Đầu đau lan xuống vai xHậu Khê, xThân Mạch 40-Đầu đau một bên do độc tố x Suất Cốc 12 41-Đầu đau qúa độ, cứng gáy không cúi ngửa được x Phong Phủ 42-Đầu gáy tai sưng đau xThủ Khiếu Âm 43-Đầu gáy vai lưng cứng không quay được x Thiên Dũ 44-Đỉnh đầu sưng xTiền Đình 13 45-Động mạch cổ sưng cứng xỦy Trung, xTúc Tam Lý II-Gáy : 1-Gáy co rút không cúi ngửa được x Á Môn, x Phong Phủ 2-Gáy cổ đau, mặt liệt, chảy nước mũi xThông Thiên, xThừa Quang 14 3-Gáy cổ vai đau không xoay đầu được xKiên Tĩnh, xKhúc Trì 4-Gáy cứng x Linh Đài 5-Gáy cứng cúi ngửa không được xThừa Tương, xPhong Phủ 6-Gáy cứng do đầy tức ngực xTriền Cơ, xThần Tàng 15 7-Gáy cứng do phong, sợ gió xThiên Trụ, xThúc Cốt 8-Gáy cứng đau do lạnh rút gân xTiêu Lạc, xThủ Khiếu Âm 9-Gáy cứng đau do phong x Côn Lôn, xPhong Trì 10-Gáy cứng cúi ngửa không được, khớp cổ gáy đau x Phong Trì 16 11-Gáy sưng đau xKhúc Sai 12-Gáy sưng đau làm đau gối, lạnh cẳng chân bàn chân x Lệ Đoài 13-Gáy và sau đầu đau do nhiệt x Phong Phủ, x Hậu Khê 14-Gáy vai cứng đau x Chi Cấu 17 III-Vai : 1-Bả vai đau nhức khớp x Khúc Viên, xTý Nhu 2-Bả vai đau từ khớp vai đến tay do thấp nhiệt xKhúc Viên 3-Bả vai, lưng trên đau x Bỉnh Phong, xThiên Tông 18 4-Vai cứng xDưỡng Lão, xKiên Ngung Hay x Điều Khẩu, xThừa Sơn 5-Vai đau, cứng gáy dơ lên không được xChi Cấu 6-Vai đau đến cánh tay làm bại xuội xThủ Tam Lý 19 7-Vai đau không nâng lên được xPhù Bạch, hay xBỉnh Phong, xVân Môn 8-Vai đau không nâng tay mặc áo được xThanh Lãnh Uyên, xDương Cốc 9-Vai đau khớp, luôn cả khớp khuỷu tay, cổ tay x Chi Chánh, xKhúc Trì 10-Vai đau như bị gẫy làm co rút tay vai cổ, khớp khuỷu tay, cổ tay và ngón tay xDưỡng Lão 20 11-Vai đau nhức đến cánh tay xThanh Linh, xKhúc Trì 12-Vai khuỷu tay cánh tay co rút đau xThiên Tuyền 13-Vai lưng đau cấp tính xKinh Cừ, xKhâu Khư 14-Vai lưng lạnh đau xThần Đao 21 15-Vai lưng trên đau xCôn Lôn, xỦy Trung 16-Vai ngực cánh tay bàn tay đau xThái Uyên 17-Vai ngực cột sống cứng không cúi ngửa được xThần Đường 18-Vai rút khó thở xKhí Hộ 22 19-Vai tay đau dơ lên không được xPhù Bạch 20-Vai tay đau nhức mỏi xTứ Quan (Hợp Cốc, Thái Xung) 21-Vai, tay, khuỷu tay đau xKhúc Trì 22-Vai tay sưng nặng đau xThiên Tông 23 23-Vai viêm khớp xKiên Ngung 24-Vai viêm khớp không dơ tay lên được xCực Tuyền 25-Vai viêm khớp và tay bị lệch ra ngoài xKiên Liêu, xCực Tuyền 26-Vai và sống lưng đau do phong lao mệt mỏi xTam Gian, xThận Du 24 B-Chữa bằng đa huyệt 1-Cổ gáy cứng đơ x Thông Thiên, x Bách Hội, x Phong Trì, x Hoàn Cốt, x Á Môn, x Đại Trữ 2-Cứng động mạch cổ x Ủy Trung, xTúc Tam Lý, xThân Mạch 25 3-Gáy đầu đau xBách Hội, xHậu Đính, xHợp Cốc 4-Gáy ngửa ra sau đau như gẫy xHợp Cốc, xThừa Tương, xPhong Phủ 5-Nách sưng tới vai xDương Phụ, xKhâu Khư, xTúc Lâm Khấp 26 6-Vai lưng đau xThủ Tam Lý, xKiên Ngung, xKiên Tĩnh, xKhúc Trì, xDương Cốc 7-Vai tay khó cử động xKhúc Trì, xKiên Ngung, xCự Cốt, xThanh Lãnh Uyên, xQuan Xung 27 8-Vai tay đau nhức nhối xKiên Ngung, x Kiên Tĩnh, xKhúc Trì 9-Vai viêm khớp xTam Kiên (Kiên Ngung, Kiên Nội Lăng, Kiên Liêu), xKhúc Trì 28 10-Vai viêm gân cơ xKhúc Viên, xTý Nhu, xDương Lăng Tuyền 11-Khớp vai, khuỷu tay, cổ tay đau xTiền Cốc, xDịch Môn, xTrung Chữ 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_tap_bam_huyet_dau_nhuc_dau_co_gay_vai_taylungmongduigoi.pdf
Tài liệu liên quan