Tiểu luận Phương pháp tìm kiếm lời giải của bái toán và áp dụng giải quyết bài toán trò chơi Caro

MỤC LỤC

 

Nội dung Trang

Mở đầu . 1

Nội dung . . 2

A-Một số phương pháp tìm kiếm lời giải. . 2

I-Tìm kiếm theo chiều sâu và tìm kiếm theo chiều rộng. . 2

II-Tìm kiếm leo núi. . 2

III-Tìm kiếm ưu tiên tốt nhất (BFS) và thuật giải A*. . 7

IV-Các chiến lược phối hợp. . 12

B-Sử dụng Heuristic trong trò chơi. . 14

I-Thuật toán Minimax. . 14

II-Thuật toán Alpha-beta. . 15

C-Lập trình minh họa. . 16

I-Một số định nghĩa. . 16

II-Thuật toán Alpha-beta. . 17

Kết luận . 20

Tài liệu tham khảo . 21

 

doc22 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Phương pháp tìm kiếm lời giải của bái toán và áp dụng giải quyết bài toán trò chơi Caro, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload- Tiểu luận caohọc- Hệ chuyên gia.doc