Tóm tắt Đề tài Xấp xỉ phân phối chuẩn và ứng dụng

(Bản scan)

MỤC LỤC

Mở đầu 1

1.Kiến thức chuẩn bị 4

2.Xấp xỉ phân phối chuẩn đối với tổng dãy biến

ngẫu nhiên hiệu martingale 7

2.1Định lí giới hạn trung tâm 7

2.2Tốc độ hội tụ của định lí giới hạn theo trung bình

của dãy biến ngẫu nhiên hiệu martingale 8

Kết luận và kiến nghị 12

Tài liệu tham khảo13

 

 

pdf16 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Đề tài Xấp xỉ phân phối chuẩn và ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftonthattu_tt_6751_1947834.pdf
Tài liệu liên quan