Tóm tắt Luận án Một số nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ

Trong giai đoạn này, việc điều chinh chính sách quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ rất nhiều điểm đồng trên cả các phương diện đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, điều chinh giải pháp.

về đánh giá tình hình, cả hai nước đều: (i) Nhận định xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trong quan hệ quốc tế; (ii) An ninh ở một số khu vực diễn biến phức tạp. Tuy ít có nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới, chiến tranh sứ dụng vũ khí hủy diệt lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang giữa các quốc gia hay trong một số quốc gia do mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, khủng bố. vẫn xảy ra; (iii) Châu Á - Thái Bình Dương về cơ bàn vẫn là khu vực tương đối ốn định

pdf27 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Một số nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_mot_so_nhan_to_chu_yeu_chi_phoi_quan_he_quoc.pdf
Tài liệu liên quan