Tóm tắt Luận án Nghiên cứu hệ thống thông tin chuyển tiếp sử dụng đa truy nhập không trực giao thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp

Dề xuất, xây dựng biểu thức giải tích chính xác và xấp xi' xác suất dừng, dung lượng kênh và xác suất lổi ký hiệu cho mô hình lựa chọn chuyển tiếp đơn phần hai chặng đa truy nhập không trực giao có ứng dụng thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp với giả thiết kênh truyền có phân bố Rayleigh. Dặc biệt, đã phân tích sự ảnh hưởng của việc loại bỏ nhiễu nối tiếp không hoàn hảo đến phẩm chất hệ thống. So sánh với hệ thống đa truy nhập trực giao truyền thống cho thấy hệ thống NOM A vượt trội về dung lượng;

Dề xuất hệ thống NOMA chuyển tiếp đường xuống song công theo thời gian phục vụ đồng thời cho hai người dùng, dựa vào kỷ thuật NOM A trên miền công suất có ứng dụng thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp. Phân tích các tham số đánh giá chất lượng hệ thống với giả thiết kênh có phân bố Nakagami-m trong điều kiện ước lượng thông tin trạng thái kênh truyền không hoàn hảo. Xác định hệ số tối líu phân bổ công suất cho hệ thống và xây dựng biểu thức toán học tối ưu thời gian thu thập năng lượng để đạt thông lượng cực đại;

Phân tích công thức xác suất dừng hệ thống NOMA chuyển tiếp đường xuống đa người dùng có ứng dụng thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp và lựa chọn ăng-ten phát tại trạm gốc, mô hình hóa truyền song công có cấu hình một ăng-ten. Mô hình đề xuất này là trường hợp tổng quát cho hệ thống NOMA đường xuống, trong mô hình đã kết hợp được líu điểm của kỹ thuật truyền song công và giao thức AF để chuyển tiếp tín hiệu.

 

pdf14 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu hệ thống thông tin chuyển tiếp sử dụng đa truy nhập không trực giao thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_he_thong_thong_tin_chuyen_tiep_su.pdf
Tài liệu liên quan