Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng, quàn lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ớ nông thôn Việt Nam

Thực tế K.VTN tham gia đẩu tư vào các CTNSTTNT ờ 11 tinh cho thấy tý lệ nguồn vốn tham gia vào đầu tư rất lớn, và chì đầu tư vào các công trình có quy mô lớn. Hiện nay, hầu hết các tình đều sứ dụng ưu đài, khuyến khích theo Quyết định số 131/2009/ỌĐ-TTg (nhóm chính sách theo lĩnh vực). Đối với 2 chinh sách còn lại chưa nhiều tình áp dụng.

Nếu đánh giá so sánh phần NSNN bò ra tương ứng với 3 chính sách cùng 1 dự án có tiềm năng thì áp dụng theo chính sách 3 (đầu tư theo hỉnh thức PPP) là tiết kiệm nhắt. Phan NSNN tiết kiệm được khi áp dụng chính sách 3 tiết kiệm cho NSNN tương ứng với mồi dự án tiềm năng giao động từ 0,50% đến 31,68% so với TMĐT. Trong tương lai, các dự án ĐTXD các CTNSTTNT có tiềm năng nên định hướng đầu tư theo hình thức ppp. Tùy thuộc từng dự án sử dụng 3 chính sách ưu đài và hồ trợ phù hợp đe đàm bào hấp dẫn K.VTN tham gia đầu tư, QLVH các CTNSTTNT.

 

pdf12 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng, quàn lý vận hành các công trình nước sạch tập trung ớ nông thôn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_su_tham_gia_cua_khu_vuc_tu_nhan_t.pdf
Tài liệu liên quan