Tóm tắt Luận văn Đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004

Các văn bản pháp luật tố tụng trước đây cũng như pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành không có quy định về khái niệm đương sự trong việc dân sự. Vì vậy, từ thực tiễn xét xử còn tồn tại những quan diêm khác nhau về đương sự trong việc dân sự.

Từ những phân tích các quan diêm thì có thể đưa ra khái niệm về đương sự trong việc dân sự như sau: Đương sự trong việc dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa mình, bảo vệ lợi ích chung cùa xã hội hay quyền, lợi ích hợp pháp cùa người khác. Đương sự trong việc dân sự bao gồm người yêu cầu và người có liên quan trong việc dân sự.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflds_hoang_thi_huyen_trang_duong_su_theo_quy_di_nh_cu_a_bo_lua_t_to_tu_ng_dan_su_nam_2004_4771_194556.pdf
Tài liệu liên quan