Tóm tắt Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ

QUẢN LÝ THU BHXH.

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

- Vị trí địa lý: Quận Ngũ Hành Sơn nằm về phía Đông Nam

thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 8km;

- Địa hình, đất đai: Về diện tích tự nhiên có: 3.911,7818 ha.

Ngũ Hành Sơn là quận có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai khá

đồng nhất về tính chất lí - hóa học.

2.1.2. Đặc điêm xã hội

Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải

và Hòa Quý.

Quận Ngũ Hành Sơn có lực lượng lao động trẻ, dồi dào và tiếp

tục tăng sẽ là nguồn lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế trong

điều kiện đảm bảo việc làm và cải thiện được năng suất lao động. Vì

vậy, quận Ngũ Hành Sơn cần tận dụng và phát huy lợi thế cơ cấu

“dân số vàng”.

2.1.3. Đặc điểm kinh tế

Năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận thực hiện đạt

264,3 tỷ đồng, đạt trên 187%, trong đó thu cân đối của quận đạt

243,6 đến tỷ đồng, đạt trên 172% dự toán thành phố giao và bằng

157,5% so với cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2014 đến năm 2016, cơ cấu giá trị sản xuất các ngành

công nghiệp – TTCN, xây dựng cơ bản, nông nghiệp, thủy sản, lâm

nghiệp và thương mại – dịch vụ thay đổi từ cơ cấu có tỉ lệ là 26,17 –10

12,71 – 2,59 – 2,17 – 53,26 sang cơ cấu 20,37 – 11,61 – 2,00 – 2,00

– 63,97. Năm 2014 – 2016 có sự chuyển dịch tỷ trọng cơ cấu của các

ngành kinh tế ( trừ ngành thương mại dịch vụ) sang ngành thương

mại – dịch vụ.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn về tình hình nợ xấu có xu

hướng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động

chưa chấp hành nghiêm pháp luật, trốn đóng và nợ đọng BHXH,

BHYT, BHTN.

pdf26 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ợng công việc là rất lớn đòi hỏi nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thu cũng phải tương ứng. - Đối tượng thu là tiền nên dễ xảy ra sai phạm, vi phạm đạo đức và lạm dụng quỹ vốn tiền thu BHXH. 1.1.3. Ý nghĩa của quản lý thu BHXH Quản lý thu BHXH được thực hiện tốt thì góp phần góp phần ổn định thu nhập cho NLĐ và gia đình NLĐ, đảm bảo thực hiện công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. - Đối với người lao động: BHXH có góp phần ổn định thu 4 4 nhập cho NLĐ và gia đình NLĐ. BHXH tạo được tâm lý an tâm, tin tưởng. - Đối với nền kinh tế - xã hội: BHXH góp phần đảm bảo thực hiện công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. 1.1.4. Mục tiêu quản lý thu BHXH Nghị quyết 21-NQ/TW đã nêu rõ: để “thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT”. 1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.2.1. Tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật BHXH Truyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật về BHXH là hoạt động cho người lao động và nhân dân cả nước hiểu rõ chính sách BHXH là một chính sách quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống ASXH, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Nội dung tuyên truyền gồm: - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH; Kết quả thực hiện chính sách BHXH đạt được trong thời gian qua về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử . - Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm... - Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền 5 5 - Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua các ấn phẩm tuyên truyền: pano, khẩu hiệu... với nội dung phong phú theo đặc thù kinh tế - xã hội, văn hóa của từng vùng miền. - Tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan vào các dịp lễ lớn. 1.2.2. Lập dự toán thu BHXH Việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu được tiến hành trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng, gắn bó với đó là việc đảm bảo tính bền vững của nguồn thu, tính khả thi và hiệu quả. - Lập dự toán thu là quá trình dự báo, tính toán mức độ và các biện pháp tổ chức động viên nguồn thu vào quỹ BHXH. Căn cứ theo tiêu thức độ dài thời gian có thể phân loại dự toán thu BHXH thành dự toán dài hạn, dự toán trung hạn và dự toán ngắn hạn. - Dự toán thu BHXH dài hạn, trung hạn thường mang tính chất dự báo gắn với một kỳ ổn định NSNN. - Dự toán thu BHXH ngắn hạn là dự toán có hiệu lực từ một năm trở xuống bao gồm: Dự toán năm; Dự toán quý; Dự toán tháng. Việc lập dự toán thu BHXH phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Dự toán thu BHXH phải đảm bảo tính tiên tiến, tích cực, chủ động, phù hợp với tăng trưởng kinh tế và quy luật tăng trưởng thu trên địa bàn. 1.2.3. Tổ chức thu BHXH Các cơ quan quản lý nhà nƣớc về BHXH Theo quy định tại điều 8 Luật BHXH, các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH gồm: - Chính phủ, Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý trong phạm vi địa phương. 6 6 - Sở LĐTBXH có trách Nhiệm giúp UBND tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHXH. Tổ chức bộ máy thực hiện thu BHXH BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý theo ngành dọc, tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, gồm có: - Trung ương là BHXH Việt Nam. - Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trực thuộc BHXH tỉnh. Quy trình quản lý thu BHXH đƣợc thực hiện theo các bƣớc - Lập kề hoạch -> Tổ chức thực hiện -> Thanh tra, kiểm tra - Để thực hiện tốt nội dung quản lý thu về BHXH thì cần thực hiện tốt công tác: + Tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về BHXH + Dự toán thu + Tổ chức công tác thu BHXH Hoạt động thu BHXH Nhằm cụ thể hóa Luật BHXH về thu BHXH, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thể hiện qua sơ đồ quy trình quản lý thu BHXH tại BHXH nhằm mục đích: - Thu đúng quy định, thu đầy đủ và đảm bảo công chức viên chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. - Quản lý đối tượng, quản lý tiền thu, quản lý nợ và thực hiện theo quy trình thu BHXH. 7 7 1.2.4. Quyết toán thu Để thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN đối với BHXH cấp dưới theo định kỳ hàng quý, năm, khi quyết toán thu phải đảm bảo nguyên tắc: - Nguyên tắc đầy đủ - Nguyên tắc thống nhất - Nguyên tắc cân đối + Nguyên tắc rõ ràng, trung thực và chính xác + Nguyên tắc thường niên + Nguyên tắc công khai minh bạch + Nguyên tắc lập quyết toán từ cơ sở + Nguyên tắc hạn định Thực hiện tốt công tác quyết toán thu sẽ giúp cho công tác quản lý thu được thực hiện tốt hơn. 1.2.5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH - Thanh tra kiểm tra việc chấp hành luật BHXH nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Đây là việc tiến hành thường xuyên góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. Thanh tra, kiểm tra BHXH liên quan đến: + Cơ quan tổ chức cá nhân trong nước; + Cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến hoạt động đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; + Các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT. 8 8 Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH thực hiện các nội dung: Tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại về những điều bất hợp lý khi thực hiện chế độ BHXH. Xử lý vi phạm pháp luật về BHXH - Đối tượng bị phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN, BHYT. Người lao động, người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN sau đây: Thỏa thuận không tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Trốn đóng; Chậm đóng; Đóng không đúng mức quy định; Đóng không đủ thời gian. - Các hành vi vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN, mức phạt tiền cụ thể và các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng cho BHXH bắt buộc, BHTN, Bảo hiểm y tế. + Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật BHXH và các nội dung khác theo kết luận thanh tra, kiểm tra. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH 1.3.1. Hệ thống chính sách pháp luật về BHXH 1.3.2. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; Phối hợp giữa cơ quan BHXH và các cơ quan ban ngành liên quan tại địa phƣơng trong công tác thu BHXH 1.3.3. Cơ quan BHXH 1.3.4. Nhận thức của ngƣời lao động và chủ sử dụng lao động về việc đóng BHXH 9 9 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUẢN LÝ THU BHXH. 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên - Vị trí địa lý: Quận Ngũ Hành Sơn nằm về phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 8km; - Địa hình, đất đai: Về diện tích tự nhiên có: 3.911,7818 ha. Ngũ Hành Sơn là quận có địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai khá đồng nhất về tính chất lí - hóa học. 2.1.2. Đặc điêm xã hội Quận Ngũ Hành Sơn có 4 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý. Quận Ngũ Hành Sơn có lực lượng lao động trẻ, dồi dào và tiếp tục tăng sẽ là nguồn lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế trong điều kiện đảm bảo việc làm và cải thiện được năng suất lao động. Vì vậy, quận Ngũ Hành Sơn cần tận dụng và phát huy lợi thế cơ cấu “dân số vàng”. 2.1.3. Đặc điểm kinh tế Năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận thực hiện đạt 264,3 tỷ đồng, đạt trên 187%, trong đó thu cân đối của quận đạt 243,6 đến tỷ đồng, đạt trên 172% dự toán thành phố giao và bằng 157,5% so với cùng kỳ năm trước. Từ năm 2014 đến năm 2016, cơ cấu giá trị sản xuất các ngành công nghiệp – TTCN, xây dựng cơ bản, nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và thương mại – dịch vụ thay đổi từ cơ cấu có tỉ lệ là 26,17 – 10 1 0 12,71 – 2,59 – 2,17 – 53,26 sang cơ cấu 20,37 – 11,61 – 2,00 – 2,00 – 63,97. Năm 2014 – 2016 có sự chuyển dịch tỷ trọng cơ cấu của các ngành kinh tế ( trừ ngành thương mại dịch vụ) sang ngành thương mại – dịch vụ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn về tình hình nợ xấu có xu hướng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm pháp luật, trốn đóng và nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. 2.1.4. Đặc điểm cơ bản của BHXH quận Ngũ Hành Sơn BHXH quận Ngũ Hành Sơn chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của BHXH thành phố Đà Nẵng và UBND quận Ngũ Hành Sơn quản lý hành chính nhà nước. Năm 2016 BHXH quận Ngũ hành Sơn có 16 cán bộ, công chức, viên chức; Số cán bộ công chức viên chức có trình độ đại học và sau đại học là 16 người; chiếm tỉ lệ 100%. Số lượng DN năm 2016 tăng 42,76% so với năm 2013. Các DN vừa và nhỏ chiểm số lượng lớn trên địa bàn quận. 2.2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THU BHXH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 2.2.1. Tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật BHXH Và để đánh giá đúng hơn về hiệu quả của công tác tuyên truyền thời gian qua, đề tài khảo sát người tham gia trên địa bàn. Kết quả khảo sát được trình bày ở bảng 2.1. cho thấy người lao động đã nhận thức được việc tham gia BHXH bắt buộc khi có hợp đồng lao động phát sinh thì người lao động và chủ SDLĐ đóng BHXH (tần suất lựa chọn mức 1 đạt 58,0%). 11 1 1 Bảng 2.1. Thống kê đánh giá mức độ nhận thức của người tham gia về các quy định BHXH TT Nội dung Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 1 Nhận biết khi đã ký hợp đồng lao động thì NLĐ bắt buộc tham gia BHXH và NLĐ được chủ SDLĐ đóng BHXH 160 1.88 1,140 1 4 2 Anh (Chị) có được xem quá trình trong sổ BHXH của mình tham gia hàng năm để đối chiếu theo dõi mức lương, thời gian tham gia của mình? 160 2.66 0,793 1 4 3 Để tìm hiểu đơn vị sau khi trích tiền lương bảo hiểm có đóng cho bản thân mình hay không, Anh (Chị) hiểu biết về cách thức kiểm tra không? 160 2.79 0,812 1 4 4 Anh (Chị) hiểu biết về các chế độ được hưởng (thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng sức, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần, hưu trí, tử tuất) khi tham 160 2.69 0,693 2 4 12 1 2 gia BHXH? 5 Mức độ Anh (Chị) hiểu biết về điều kiện để được hưởng các loại chế độ (thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần, hưu trí, tử tuất 160 2.69 0,735 1 4 (Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của tác giả) Tuy nhiên người lao động được xem quá trình trong sổ BHXH của mình tham gia hàng năm để đối chiếu theo dõi mức lương, thời gian tham gia của mình có giá trị trung bình là 2,66 và tần suất lựa chọn mức 3 là 42,5%. Cách kiểm tra đơn vị có đóng BHXH (giá trị trung bình được 2,79; tần suất lựa chọn mức 3 đạt 43,1%), các loại chế độ BHXH được hưởng (giá trị trung bình được 2,69; tần suất lựa chọn mức 3 đạt 42,5%), điều kiện để được hưởng các loại chế độ (giá trị trung bình được 2,69; tần suất lựa chọn mức 3 đạt 40,6%), người tham gia vẫn chưa biết hoặc biết nhưng chưa rõ. Nhiều NLĐ vẫn chưa nắm được thông tin chi tiết về cách thức để người tham gia kiểm tra đơn vị có đóng BHXH sau khi trích lương, hay điều kiện hưởng các loại chế độ BHXH. 2.2.2. Thực trạng lập dự toán thu BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và mục tiêu chung của ngành, BHXH TP Đà Nẵng phân bổ dự toán thu về số thu BHXH cho BHXH quận thực hiện dự toán thể hiện qua bảng 2.2: 13 1 3 Bảng 2.2. Tình hình lập dự toán và thực hiện dự toán về số thu BHXH năm 2014 - 2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Dự toán Thực hiện Đạt(%) Năm 2014 73,79 98,73 133.79 Năm 2015 88,86 112,8 126.95 Năm 2016 101,52 145,46 143.28 (Nguồn: BHXH quận Ngũ Hành Sơn) Qua bảng số liệu 2.2. ta thấy, năm 2014 BHXH quận Ngũ Hành Sơn lập dự toán số thu BHXH là 73,79 tỷ đồng , tuy nhiên số thu BHXH thực tế năm 2014 là 98,73tỷ đồng, vượt 33,79% dự toán; Năm 2015 lập dự toán là 88,86 tỷ, đã thực hiện thu 112,8 tỷ đồng, vượt 26,95%; Năm 2016 lập dự toán là 101,52 tỷ đồng, đã thực hiện thu 145,46 tỷ đồng, vượt 43,28%. Có thể nhận thấy rằng việc lập dự toán thu của BHXH quận Ngũ Hành Sơn đã không sát với thực tế thực hiện được hàng năm và chưa căn cứ vào số đã thực hiện của các năm trước để lập dự toán, dẫn đến lúc lập dự toán thì quá thấp, nhưng khi thực hiện thu thì vượt tỷ lệ so với dự toán lập quá cao.. 2.2.3. Công tác tổ chức thu BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn a. Tổ chức bộ máy công tác thu BHXH quận Ngũ hành Sơn Cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện thu BHXH gồm có 3 tổ nghiệp vụ: - Tổ thu, cấp sổ thẻ và kiểm tra; - Tổ thực hiện chế độ chính sách và tiếp nhận hồ sơ; - Tổ tài chính kế toán. 14 1 4 b. Công tác thu BHXH BHXH quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện thu BHXH với số thu và tình hình nợ được thể hiện qua bảng 2.3 như sau: Bảng 2.3. Tình hình nợ BHXH năm 2014-2016 tại BHXH quận Ngũ Hành Sơn Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số phải thu 102,36 116,90 151,64 Số đã thu 98,73 112,80 145,46 Tỉ lệ số đã thu/số phải thu 96.45 96.49 95.93 Tỉ lệ nợ đọng 3,55% 3,51% 4,07% (Nguồn: BHXH quận Ngũ Hành Sơn) Qua bảng 2.3, số thu BHXH bắt buộc tăng dần qua các năm. Năm 2014 toàn quận thu được 98,73 tỷ đồng đạt 96,45% so với số phải thu (số phải thu gồm số nợ năm trước và số phải thu năm 2014); Năm 2015 thu được 112,8 tỷ, đạt 96,49% so với số phải thu; Đến năm 2016 thu được 145,46 tỷ đồng, đạt 95,93% so với số phải thu. Dựa vào bảng số liệu bảng 2.3, cho thấy mặc dù các đơn vị tham gia nộp BHXH cho NLĐ song ý thức chấp hành nộp BHXH lại chưa đúng theo quy định, tình hình nợ đọng tăng, năm 2014 có tỉ lệ nợ đọng là 3,55%, đến năm 2015 thì tỉ lệ nợ đọng có giảm ít là 3,51%, nhưng đến năm 2016 thì tỉ lệ nợ đọng tăng lên 4,07%. 2.2.4. Quyết toán thu Thời gian qua, công tác quyết toán thu BHXH tại quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện quyết toán theo số thực thu của đối tượng tham gia trong năm thể hiện qua bảng số liệu sau: 15 1 5 Bảng 2.4. Tình hình quyết toán BHXH năm 2014-2016 tại BHXH quận Ngũ Hành Sơn Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số liệu tại BHXH quận Số quyết toán với BHXH thành phố Số liệu tại BHXH quận Số quyết toán với BHXH thành phố Số liệu tại BHXH quận Số quyết toán với BHXH thành phố Số đơn vị Đơn vị 290 290 345 345 414 414 Số đối tượng người 8.831 8.831 9.862 9.862 1.526 11.526 TQL Tỷ 375,97 375,97 435,74 435,74 552,66 552,66 Số phải thu Tỷ 102,36 102,36 116,90 116,90 151,64 151,64 Số đã thu Tỷ 98,73 98,73 112,80 112,80 145,46 145,46 Tỉ lệ nợ đọng % 3,55 3,55 3,51 3,51 4,07 4,07 (Nguồn: BHXH quận Ngũ Hành Sơn) Căn cứ bảng 2.4 ta thấy số đơn vị, số đối tượng, tổng quỹ lương, số phải thu, số đã thu, tỉ lệ nợ đọng đã được BHXH thành phố quyết toán khớp đúng với số liệu của BHXH quận Ngũ Hành Sơn. 2.2.5. Công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn a. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH - Từ năm 2014-2016, BHXH quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện kiểm tra tại các đơn vị SDLĐ là 28 đơn vị, phát hiện 3 đơn vị thực hiện mức đóng BHXH không đúng tiền lương thực tế của NLĐ, 16 1 6 thực hiện không đúng Luật BHXH, đã lập biên bản yêu cầu đơn vị SDLĐ thực hiện nộp đúng tiền lương thực tế của NLĐ, thực hiện đúng Luật BHXH, 4 đơn vị nợ tiền BHXH kéo dài. - BHXH quận Ngũ Hành Sơn ngay từ đầu năm đã lập kế hoạch kiểm tra tới từng đơn vị SDLĐ, đại lý thu để kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thực hiện Luật BHXH để uốn nắn và khắc phục kịp thời. b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Năm 2014, tiếp nhận 1 đơn thư tố cáo khiếu nại, năm 2015 là 0 đơn thư, năm 2016 là 1 đơn thư. BHXH quận Ngũ Hành Sơn đã bố trí phòng tiếp công dân và công khai lịch lãnh đạo, cán bộ thường xuyên tiếp công dân; Nhìn chung công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tại BHXH đã giải quyết thỏa đáng những thắc mắc về chế độ chính sách cho NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn quận. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN. 2.3.1. Thành công và hạn chế về công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn quận Ngũ hành Sơn a. Thành công - Công tác thông tin tuyên truyền cũng được chú trọng triển khai được các hội nghị đối thoại trực tiếp với NLĐ.... - Do chủ động trong công tác lập dự toán và quyết toán thu được BHXH thành phố đánh giá cao. - Đối tượng tham gia ngày càng mở rộng, số thu quỹ BHXH càng tăng, số thu năm nay cao hơn năm trước. Tiền thu BHXH được chuyển kịp thời về BHXH Việt Nam. 17 1 7 - Việc phối hợp, cung cấp hồ sơ chứng từ phục vụ công tác quyết toán thu luôn kịp thời, đầy đủ. - Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH cũng được chú trọng hơn.. b. Hạn chế - Công tác thông tin tuyên truyền chưa thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, thường xuyên chạy theo phong trào... - Thời gian xây dựng dự toán thu, chi BHXH cho năm sau chưa chính xác. - Tình trạng nợ đọng quỹ BHXH trở nên phổ biến. - Còn nhiều đơn vị SDLĐ chưa tham gia BHXH cho NLĐ. - Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị SDLĐ trên địa bàn quận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 2.3.2. Nguyên nhân hạn chế - Việc tuyên truyền ở quận chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các cấp Đảng ủy, chính quyền chưa quan tâm sâu sát, lãnh đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT. - Do xây dựng dự toán thu chưa căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội thực tế tại địa phương. - Nhiều đơn vị làm ăn thua lỗ nên khó khu nợ; Sự phối hợp giữa các cơ quan BHXH và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chưa chặt chẽ: Lực lượng cán bộ thu tại cơ quan BHXH mỏng, chưa tiếp cận hết được các đơn vị SDLĐ trên địa bàn quận. - Cán bộ kiêm nhiệm về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH ở quận nên còn hạn chế về số lượng đơn vị SDLĐ hay đại lý được thanh tra, kiểm tra. 18 1 8 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 3.1. CĂN CỨ CỦA CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1. Những quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH Ngày 30/11/2016, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Đà Nẵng đã thông qua Quyết định số 2526-QĐ/TU ban hành Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn đến năm 2020. Trong đó, trên lĩnh vực ASXH đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 65% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển mạng lưới y tế đồng bộ cả 3 mảng: Y tế dự phòng, khám và chữa bệnh và mạng lưới y tế phường, xã... 3.1.2. Chiến lƣợc phát triển phục vụ cho công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH. - Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với các ngành liên quan trong việc thực hiện BHXH cho NLĐ - Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH, có cơ chế chế tài đủ mạnh để thực hiện nghiêm Luật BHXH - Công tác thanh tra, kiểm tra; cải cách thủ tục hành chính: Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng 19 1 9 chống các hành vi tiêu cực, gây khó khăn cho đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH. 3.1.3. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp - Giải pháp phải đúng quy định theo chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Luật BHXH, BHYT. - Quản lý chặt chẽ đơn vị sử dụng lao động và NLĐ. Đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. - Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đóng BHXH. - Quản lý thu BHXH phải phù hợp và đặt trong tổng thể chung của chương trình cải cách hành chính Nhà nước, của Ngành BHXH. - Giải pháp có thể áp dụng vào thực tế và đạt hiệu quả cao. 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn - Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chế độ, chính sách BHXH, quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH tới các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận. - Tăng cường hệ thống tuyên truyền, hỗ trợ các DN đặc biệt là các DN mới đăng ký kinh doanh, để họ nhận thức được những lợi ích khi tham gia BHXH chongười lao động. - Tăng cường thông tin tuyên truyền tới các cán bộ phường xã. Từ đó họ có thể mang lại cho cơ quan BHXH thông tin rất quan trọng về những đơn vị, đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH. - Thông qua các tổ chức công đoàn để tuyên truyền về chính sách BHXH cho người lao động và từ đó để họ đấu tranh đòi người sử dụng lao động phải đóng BHXH cho người lao động. 20 2 0 - Có văn bản và triển khai kịp thời các quy định, biểu mẫu hồ sơ mới đến đơn vị SDLĐ và người lao động, người dân. - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT. - Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, dễ nhớ dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng tham gia BHXH. - Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền sâu và rộng dưới mọi hình thức. - Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho cán bộ BHXH. Có cán bộ chuyên trách công tác tuyên truyền để chuyên môn hóa và thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền. 3.2.2. Hoàn thiện lập dự toán thu tại BHXH quận Ngũ Hành Sơn - Hiện nay việc thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh thu BHXH do chính phủ quyết định. Cơ quan BHXH có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của Luật BHXH. BHXH tổ chức làm việc, trao đổi với các ngành tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Công thương, tài nguyên môi trường, Xây dựng, Thống kê và với một số loại hình doanh nghiệp trọng điểm ... để khai thác, thu thập thông tin dự báo về chỉ tiêu phát triển kinh tế, tình hình đầu tư, các năng lực sản xuất mới tăng thêm, doanh nghiệp thành lập mới, chỉ số tăng giá hàng hóa dịch vụ - Phân tích và dự báo thu BHXH theo hướng thu nhập, xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ, kịp thời hơn và từng bước học tập, nghiên cứu để có thể ứng dụng phương pháp dự báo thu hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới trong thời gian gần đây. 21 2 1 - Căn cứ trên mục tiêu chung của cả nước và tình hình xã hội, kinh tế cụ thể của địa phương, thì mục tiêu phải được cụ thể theo lộ trình thực hiện từng quý, từng năm để đạt được mục tiêu chung. - Khi lập dự toán cũng căn cứ trên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để có dự toán sát với thực tế. - Đề xuất đơn vị quản lý cấp trên về tình hình thực tế tại địa phương, có kế hoạch giao dự toán thu sát thực tế tại địa phương, triển khai kế hoạch giao dự toán thu ngay từ đầu năm, để BHXH quận chủ động lên kế hoạch thực hiện ngay từ tháng đầu năm. 3.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý thu BHXH trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Tăng cƣờng phối hợp với các ban ngành có liên quan trong khi thực hiện công tác thu BHXH - Phối hợp với các ngân hàng đã ký thỏa thuận với BHXH Việt Nam về việc thu - Phối hợp với Công an quận - Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc - Phối hợp với Kế hoạch đầu tư – Thuế - lao động Thương binh và xã hội – Y tế - BHXH quận tham mưu Quận ủy, UBND quận các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Phối hợp với các ngành để xây dựng liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành, kịp kịp thời nắm bắt thông tin về các đơn vị tham gia BHXH. - Trên cơ sở đó có thể quản lý tốt đơn vị SDLĐ bắt buộc tham gia BHXH tránh tình trạng đơn vị SDLĐ trốn đóng và hạn chế nợ đọng BHXH. 22 2 2 Tăng cƣờng giám sát công tác tổ chức thu BHXH quận Ngũ Hành Sơn - Đối với cán bộ làm công tác thu: để tránh xảy ra trường hợp cán bộ thu có những hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp, gây phiền hà cho đơn vị khi đến làm việc, hư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_thu_bao_hiem_xa_hoi_tren_dia_ban_qu.pdf
Tài liệu liên quan