Tóm tắt Luận văn Thống kê bayes nhiều chiều và ứng dụng

Lời nói đầu 5

Chương 1.

Các phân phối xác suất nhiều chiều quan

trọng 7

1.1 Phân phối nhiều chiều 7

1.1.1 Phân phối chuẩn nhiều chiều . 7

1.1.2 Phân phối Student nhiều chiều t . 8

1.2 Phân phối của ma trận ngẫu nhiên . 9

1.2.1 Phân phối chuẩn ma trận 9

1.2.2 Phân phối Wishart 9

1.2.3 Phân phối Wishart nghịch đào . . 10

1.2.4 Phân phối ma trận T 10

1.3 Vectơ ngẫu nhiên liên tục 11

 

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thống kê bayes nhiều chiều và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thong_ke_bayes_nhieu_chieu_va_ung_dung.pdf
Tài liệu liên quan