Tóm tắt Luận văn Về phức koszul

Định nghĩa 2.6. Một dày chinh quy cực đại trên môđun AI là một M-dãy Z1,., sao cho với mọi y E R, dày Xì,., xn, y không là một AI-dấy.

Bổ đề 2.7. Cho một iđêan I của R, một môđun AI và một AI-dày Xi,.,Xk có độ dài k được chứa trong I. Đặt Ik = ịxi,. ,Xfi) và Mk = AI/IkAI với k= Ện (vả Ma = M). Khi dó Extg(R/I, M) Hom;,(/?//. Mk).

Định lý 2.8. Cho R là một vành Noether, AI là một môđun hữu hạn sinh, và một iđêan thực sự I c R sao cho IAI / AI, khi đó mọi dây chính quy cực đại trên AI mà được chứa trong I đều có độ dài bằng inf{i I Extịj(7?/Z,A/)/0}.

 

pdf19 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Về phức koszul, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_ve_phuc_koszul.pdf
Tài liệu liên quan