Tuyển tập bài tập về sự điện ly

Câu 8:Theo định nghĩa mới về axitưbazơ của Bronsted, cácchất và ion sau đóng vai trò là

axit, bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Tại sao?

Na+, Clư, CO32ư, HCO3ư, HSO4ư, NH4+, C6H5Oư, Al3+[Al(H2O)3+], S2ư, Clư, Zn(OH)2,

Al(OH)3 , K+, CH3COOư.

b) Trên cơ sở của câu a h.y cho biết các dung dịch cho dưới đây có pH lớn hơn hay nhỏ

hơn 7: NaCl ; K2CO3 ; CH3COONa ; NH4Cl ; NaHSO4; C6H5ONa ; Na2S ; Al2(SO4)3.

c) H.y giải thích tại sao nước nguyên chất có pH = 7 và nước cất khi để ngoài không khí

một thời gian có pH < 7.

d) Thế nào là muối trung hoà, muối axit. Cho ví dụ.Axit photphorơ (H3PO3) là axit hai

lần axit. Vậy hợp chất Na2HPO3

là muối axit hay muối trung hoà?

e) Những loại muối nào dễ bị thuỷ phân? Phản ứng thuỷ phân có phải là phản ứng trao đổi

ptoton hay không? Nước đóng vai trò là axit hay bazơ? Cho ví dụ minh hoạ.

f) Viết công thức của phèn nhômưamoni và xođa? Theoquan niệm mới của Bronsted

chúng là axit hay bazơ? H.y giải thích bằng phương trình phản ứng.

g) Dùng thuyết Bronsted giải thích vì sao Al(OH)3 , H2O , NaHCO3, (NH4)2CO3, Zn(OH)2và (NH2)2CO được coi là những hợp chất lưỡng tính.

 

pdf4 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4910 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyển tập bài tập về sự điện ly, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTuyển tập bài tập về sự điện ly.pdf
Tài liệu liên quan