Vật lý lớp 12 - Luyện thi học kì và tốt nghiệp

Bài 1. Một đoàn tàu hỏa có khối lượng 103 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h tì bắt dầu tăng tốc độ . Sau khi đi được 300m, vận tốc của nó lên tới 54km/h . Biết lực kéo của đầu tầu trọng cỏa gia đoạn tăng tốc độ là không đổi và bằng 25.104 N .Hãy tìm lực cản chuyển động của tàu

Bài 2. Một xe tải khối lượng 4tấn. Khi không chở hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,3m/s2; khi có hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,1m/s2 cũng với lực kéo như cũ. Tính khối lượng của hàng trên xe.

Bài 3. Hai chiếc xe lăn đặt trên mặt phẳng nằm ngang, đầu xe 1 có gắn một lũ xo nhỏ, nhẹ. Đặt hai xe sát nhau để lũ xo nộn lại rồi buụng nhẹ, sau đó hai xe chuyển động đi được các quóng đường s1=1m, s2=2m trong cựng thời gian t. Bỏ qua ma sỏt, tỡm tỉ số khối lượng của xe.

Bài 4. Một vật có khối lượng 50kg, bắt đàu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 1m thỡ cú vận tốc 0,5m/s. Tớnh lực tỏc dụng vào vật.

Bài 5. Một máy bay phản lực có khối lương 50tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,4m/s2. Hóy tớnh lực hóm.

Bài 6. Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2tấn, khới hành với gia tốc 0,36m/s2. Ô tô khi chở hàng với gia tốc 0,18m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

Bài 7. Một ô tô có khối lượng 3tấn đang chạy với vận tốc 20m/s thỡ hóm phanh. Biết rằng từ lỳc hóm phanh đến khi dừng lại mất thời gian 10s.

a. Tớnh quóng đường xe cũn đi được cho đến khi dừng hẳn.

b. Lực hóm phanh.

Bài 8. Một chiếc xe khối lượng 100kg đang chạy với vận tốc 30,6km/h thỡ hóm phanh. Biết lực hóm phanh là 350N. Tớnh quóng đường xe cũn chạy thờm trước khi dừng hẳn.

Bài 9. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s2. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 60N?

 

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3749 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vật lý lớp 12 - Luyện thi học kì và tốt nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai ôn lý lớp 12 luyện thi học kì và tốt nghiệp hay.doc