Việt Nam - Nghiên cứu ngành thủy sản

Các chính sách phát triển của chính phủ đã được tóm tắt trong kế hoạch tổng thể của ngành thủy sản (bộ thủy sản 2004b). Bộ thủy sản giữ trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể mà hiện tại được các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh trong phạm vi chính sách phân cấp quản lý của chính phủ.

pdf135 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Việt Nam - Nghiên cứu ngành thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfViệt Nam - Nghiên cứu ngành thủy sản.pdf