Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ 6)

Thảo luận:

Vì sao nghề rèn sắt vẫn phát triển?

- Do yêu cầu của sản xuất, cuộc sống.

- Do cuộc đấu tranh giành độc lập.

ppt13 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 18133 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ 6), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS NHƯ CỐ Kiểm tra bài cũ 1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ? 2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán diễn ra như thế nào ? Nêu ý nghĩa lịch sử ? Bài 19 Bài 18 . Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ? 1. Chế độ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI - Từ thời Ngô (TKIII), phần đất Âu Lạc cũ có tên là Giao Châu (Giao Chỉ , Cửu Chân, Nhật Nam ) 1. Chế độ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI Huyện lệnh Người Hán Người Hán Người Việt Châu Thứ sử Quận Huyện Thái thú và Đô uý Lạc tướng Sơ đồ bộ máy cai trị của nhà Hán Em có nhận xét gì về sự thay đổi này ? Đưa quan lại Hán cai trị đến cấp huyện ( Huyện lệnh ) 1. Chế độ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI Tăng cường bóc lột :  Thuế ( nặng nhất là thuế muối và thuế sắt )  Cống nạp ( cả thợ khéo ) và lao dịch - Đồng hoá dân ta Em có nhận xét gì về chính sách thống trị của nhà Hán ? 2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ? Giáo đồng Đông Sơn Vì sao nhà Hán giữ độc quyền về sắt ? Thánh Gióng ra trận Nhà Hán giữ độc quyền về sắt . Vì sao nghề rèn sắt vẫn phát triển ? Thảo luận Do yêu cầu của sản xuất , cuộc sống . Do cuộc đấu tranh giành độc lập . 2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ? Nông nghiệp phát triển : Sử dụng phổ biến sức kéo trâu , bò Có đê phòng lụt Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều cây ăn quả , chăn nuôi 2. Tình hình kinh tế nước ta từ TKI – TKVI có gì thay đổi ? - Thủ công : rèn sắt , gốm , dệt vải phát triển Thương nghiệp : buôn bán trong và ngoài nước phát triển . Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương 1. Đánh dấu X vào trước các ý đúng nói lên chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ TKI – TKVI : tách châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu (Âu Lạc cũ ) : a. Giao Châu (Âu Lạc cũ ) gồm 3 quận : Giao Chỉ , Cửu Chân và Nhật Nam . b. Dùng người Việt làm Huyện lệnh để trực tiếp cai trị . c. Đặt ra nhiều thứ thuế và bắt nhân dân ta phải lao dịch và nộp cống . d. Đưa nhiều người Hán sang Giao Châu , thực hiện chủ trương đồng hoá nhân dân ta . X X X Củng cố 2. Những chi tiết nào chứng tỏ , mặc dù bị chính quyền đô hộ kìm hãm nhưng sản xuất nông nghiệp của nhân dân Giao Châu vẫn phát triển : a. Việc cày , bừa do trâu , bò kéo đã phổ biến . b. Trồng lúa 2 vụ / năm , trồng nhiều loại cây ăn quả c. Có đê phòng lụt . d. Cả 3 ý trên đúng . Củng cố Dặn dò Học thuộc bài 19 . Bài 20 - Vẽ sơ đồ trang 55 vào tập và trả lời câu hỏi : Em có nhận xét gì về sự chuyển biến xã hội ở nước ta ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế.ppt