Bài giảng unit8, the story of my vilage

 Learning the lesson carefully.

 Doing the exercises in the

text book again.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1796 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng unit8, the story of my vilage, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptunit 8, langguage focus (AV10).ppt
Tài liệu liên quan