Báo cáo Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(Bản scan)

Những điểm mạnh của cán bộ quản lý các loại hình tổ chức được kể đến với tỷ lệ đáng kể người trả lời là năng lực chuyên môn, trách nhiệm đối với công việc , năng lực quản lý, trình độ nghiệp vụ và tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, sự đánh giá các năng lực này ở các nhóm cán bộ quản lý khác nhau có khác nhau.

pdf252 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.pdf
Tài liệu liên quan