Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy

Phần 1: Tổng quan về công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2. Chức năng nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh

1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý

1.4. Bộ máy kế toán

1.5. Bộ phận nơi sinh viên thực tập

Phần 2 : Tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

A/ Tình hình tài chính

1. Sự tăng trưởng của vốn

2. Cơ cấu nợ

3. Khả năng thanh toán

4. Cơ cấu tài sản

 

B/ Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

1. Khả năng sinh lời

2. Hiệu quả sử dụng vốn

3. Hiệu quả chi phí

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

C/ Kết quả hoạt động

1. Bảng cân đối kế toán

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

3. Bảng phân tích tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

 

doc14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1282 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại Cầu Giấy.DOC