Báo cáo Thực tập tại tại chi nhánh vật tư Hà Nội

Lời mở đầu 1

Phần I. Tổng quan chung về cơ sở thực tập 2

I. Khái quát về cơ sở thực tập 2

II. Nhiệm vụ, trấch nhiệm, quyền hạn của chi nhánh 3

1. Nhiệm vụ 3

2. Trách nhiệm 4

3. Quyền hạn 4

III. Các mặt hàng kinh doanh, khách hàng và nhà cung cấp chủ yếu 5

1. Các mặt hàng kinh doanh 5

2. Khách hàng chủ yếu 6

3. Các nhà cung cấp 6

IV. Đặc điểm về tổ chức quản lý 7

1. Các phòng ban 7

2. Nhiệm vụ của các phòng ban 8

V. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình phát triển 10

Phần II. Đặc điểm quản lý tài chính và tổ chức công tác kế toán 12

I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 12

1. Tổ chức bộ máy kế toán 12

2. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán 14

II. Đặc điểm công tác kế toán 16

1. Những nét chung 16

2, Các loại chứng từ sử dụng 16

3. Hệ thống tài khoản 18

4. Hệ thống sổ sách 20

5. Chế độ báo cáo tài chính 21

III. Kế toán một số phần hành chủ yếu 24

1. Hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu 24

2. Những nét chung 25

3. Các bước thực hiện quá trình nhập khẩu 26

A.1. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác 29

A.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 33

A.3. Hạch toán chênh lệch tỷ giá 36

A.4. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng nhập khẩu 37

A.5. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với Nhà nước 39

Phần III. Đánh giá khái quát tổ chức công tác kế toán tại chi nhánh 40

Kết luận 43

 

doc44 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại tại chi nhánh vật tư Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Tại chi nhánh Vật tư Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan