Chuyên đề Tổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN VÀ CÔNG TÁC THANH TOÁN Ở CÔNG TY THIẾT BỊ HÀ NỘI

I.những vấn đề chung về thanh toán.

1. Vai trò của thanh toán

2. Yêu cầu quản lý

II:Công tác thanh toán ở công ty thiết bị- HÀ NỘI

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ HÀ NỘI

I:Giới thiệu chung về công ty THIẾT BỊ -HÀ NỘI

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Chức năng , nhiệm vụ của công ty

3. Đậc điểm mạng lưới kinh doanh

4. Tình trạng lao động và tổ chức bộ máy hoạt động của công ty

5. Đặc điểm về vốn kinh doanh

6. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán

II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG Ở CÔNNG TY THIẾT BỊ –HÀ NỘI

1. Những vấn đề chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

1.1. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán

1.2. Nhiệm vụ kế toán

1.3. Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

1.4. Các phương thức thanh toán

1.5. Một số khái niệm cơ bản

2. Kế toán thanh toán với người mua

2.1. KháI niệm , đối tượng và phương thức thanh toán với người mua

2.2. Kế toán thanh toán với người mua

2.3. Kế toán dự phòng phảI thu khó đòi

2.4. Sổ kế toán

3. Kế toán thanh toán với người bán

3.1. Khái niệm

3.2. Kế toán thanh toán với người bán

3.3. Sổ kế toán

PHẦN III. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA KINH DOANH

I.Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng

1. Những ưu đIểm trong công tác hạch toán thanh toán

2. Những nhược đIểm trong công tác kế toán thanh toán với khách hàng

II. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Thiết bị Hà Nội

 

 

doc58 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác thanh toán với khách hàng và các phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán , nâng cao hiệu quả kinh doanh tạI công ty thiết bị hà n.DOC