Chuyên đề Báo cáo Về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

Mục lục

 

Lời nói đầu . 1

 

I. Những vấn đề chung về hệ thống BCTC của doanh nghiệp

1. Vai trò của BCTC đối với công tác quản lý doanh nghiệp . 2

2. Hệ thống báo cáo tài chính. 2

3. Về trách nhiệm, thời hạn lập, gửi và nơi nhận các BCTC. 3

4. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 3

5. Phương pháp chung về kiểm tra báo cáo tài chính. . 4

 

II. Phương pháp lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01- DN). 4

2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02- DN). 11

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN). 13

4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09- DN) . 14

 

III. Kiểm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

1. Khái quát chung về đối tượng kiểm ra báo cáo tài chính. .14

1. Kiểm tra bảng cân đối kế toán. . . . 15

3. Kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh: . 17

 

Phần2. Thực trạng và kiến nghị về báo cáo tài chính

tại Việt Nam .20

 

Kết luận . 26

Danh mục tài liệu tham khảo . 27

 

doc41 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1990 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Báo cáo Về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVề phư­ơng pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC
Tài liệu liên quan