Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Thanh Tâm

Lời cảm ơn .

Lời mở đầu .

Bảng những từ viết tắt.

Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh trong công ty

1.1- Kế toán bàn giao công trình

1.1.1- Các khái niệm cơ bản

1.1.2- Kế toán chi tiết bàn giao công trình

1.1.3- Kế toán tổng hợp bàn giao công trình và XĐKQKD

1.1.4- Phương pháp hạch toán bàn giao công trình và XĐKQKD

1.1.5- Hoạt động tài chính

1.1.6- Kế toán hoạt động khác

1.1.7- Sơ đồ kế toán xác định KQKD trong doanh nghiệp xây lắp

 

Chương II: Thực trạng công tác kế toán bàn giao công trình và xác định KQKD tại Công ty TNHH Xây dựng THANH TÂM

2.1- Giới thiệu khái quát về công ty

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2- Mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty

2.1.3- Các loại hình kinh doanh của công ty

2.1.4- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.5- Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.6- Tình hình tổ chức công tác kế toán

2.1.7- Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng

2.1.8- Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công ty

2.1.9- Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của công ty

2.1.10- Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay

2.2- Thực trạng kế toán bàn giao công trình và xác định KQKD tại công ty

2.2.1- Phương pháp hạch toán giá vốn và phản ánh doanh thu

2.2.2- Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng

2.3- Kế toán tập hợp CP QLDN được hạch toán như sau

2.4- Hạch toán hoạt động tài chính

2.4.1- Doanh thu tài chính

2.4.2- Chi phí tài chính

2.5- Kế toán xác địnhHa5

kết quả kinh doanh

 

Chương III: Các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.1- Đánh giá chung về những thế mạnh

3.1.1- Những thế mạnh cần được phát huy

3.1.2- Những mặt hạn chế và các biện pháp cần phải khắc phục tại công ty

Kết luận

Tài liệu tham khảo.

Bản kiểm điểm .

Nhận xét của cơ thực tập.

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn .

Nhận xét của Giáo viên chấm chuyên đề .

 

 

doc72 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 5890 | Lượt tải: 84download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác kế toán bàn giao công trình của công ty TNHH xây dựng Thanh Tâm.doc
Tài liệu liên quan