Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Thanh Tâm

Lời cảm ơn .

Lời mở đầu .

Bảng những từ viết tắt.

Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh trong công ty

1.1- Kế toán bàn giao công trình

1.1.1- Các khái niệm cơ bản

1.1.2- Kế toán chi tiết bàn giao công trình

1.1.3- Kế toán tổng hợp bàn giao công trình và XĐKQKD

1.1.4- Phương pháp hạch toán bàn giao công trình và XĐKQKD

1.1.5- Hoạt động tài chính

1.1.6- Kế toán hoạt động khác

1.1.7- Sơ đồ kế toán xác định KQKD trong doanh nghiệp xây lắp

 

Chương II: Thực trạng công tác kế toán bàn giao công trình và xác định KQKD tại Công ty TNHH Xây dựng THANH TÂM

2.1- Giới thiệu khái quát về công ty

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2- Mục đích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty

2.1.3- Các loại hình kinh doanh của công ty

2.1.4- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.5- Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.6- Tình hình tổ chức công tác kế toán

2.1.7- Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng

2.1.8- Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công ty

2.1.9- Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của công ty

2.1.10- Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay

2.2- Thực trạng kế toán bàn giao công trình và xác định KQKD tại công ty

2.2.1- Phương pháp hạch toán giá vốn và phản ánh doanh thu

2.2.2- Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng

2.3- Kế toán tập hợp CP QLDN được hạch toán như sau

2.4- Hạch toán hoạt động tài chính

2.4.1- Doanh thu tài chính

2.4.2- Chi phí tài chính

2.5- Kế toán xác địnhHa5

kết quả kinh doanh

 

Chương III: Các biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán bàn giao công trình và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.1- Đánh giá chung về những thế mạnh

3.1.1- Những thế mạnh cần được phát huy

3.1.2- Những mặt hạn chế và các biện pháp cần phải khắc phục tại công ty

Kết luận

Tài liệu tham khảo.

Bản kiểm điểm .

Nhận xét của cơ thực tập.

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn .

Nhận xét của Giáo viên chấm chuyên đề .

 

 

doc72 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 11703 | Lượt tải: 148download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Thanh Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác kế toán bàn giao công trình của công ty TNHH xây dựng Thanh Tâm.doc
Tài liệu liên quan