Chuyên đề Tình hình công tác hạch toán kế toán tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ

1. Phương pháp chứng từ và tập hợp chi phí nguyên vật liệu.

Căn cứ vào phiếu xuất kho của bên bán, hợp đồng kinh tế, hoá đơn giá trị gia tăng và biên bản kiểm vật tư sản phẩm hàng hoá. Thủ kho tiến hành nhập hàng hoá và lập phiếu, nhập kho làm căn cứ để vào sổ nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu.

2. Do đặc điểm sản xuất và đặc thù của sản phẩm là công trình, hạng mục công trình, giá trị nguyên vật liệu thường lớn nhiều vật liệu giá trị mỗi lần xuất lớn và giá trị xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước.

3. Đối với việc phân bổ chi phí vật liệu cho từng đối tượng sử dụng. Công ty áp dụng phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp.

4. Đối với công cụ dụng cụ thường phân bổ trực tiếp nên không gây khó khăn cho việc tính giá thành.

5. Cuối tháng căn cứ vào kết quả kiểm kê tồn kho vật liệu kế toán lập báo cáo nhập xuất tồn kho vật liệu.

6. Phương pháp hach toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho và phòng kế toán là phương pháp trực tiếp. Căn cứ vào chứng từ nhập xuất trong quá trình thi công công trình và tập hợp chi phí tính giá thành sau khi công trình hoàn thành.

 

docx141 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/11/2013 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Tình hình công tác hạch toán kế toán tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
măng chưa trả tiền 152 331 9.361.000 1331 331 9.36.100 02 02/10 Mua tấm cao su 152 331 32.000.000 1331 331 1.500.000 Cộng 43.897.100 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 13 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 11/10 Nhập kho nhựa đường 152 331 2.940.000 1331 331 147.000 Cộng 3.087.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 14 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 20 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 18/10 Nhập kho xăng dầu 152 331 50.000.000 1331 331 5.000.000 Cộng 55.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 15 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT 627 338 4.715.000 642 338 478.800 334 338 1.640.400 Cộng 6.835.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 16 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Tiền lương trả CNTT sản xuất 622 334 18.900.000 Cán bộ quản lý cầu 627 334 2.420.000 Lương xe máy 623 334 3.500.000 Cán bộ quản lý doanh nghiệp 642 334 2.520.000 Cộng 27.340.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 17 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 Lương lái máy thuê ngoài 635 334 300.000 02 26/10 Lương lái máy 635 334 800.000 Cộng 1.100.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 18 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 15 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 12/10 Nhập kho sơn chống rỉ 152 141 2.160.000 1331 141 108.000 Sơn màu ghi 152 141 2.180.000 1331 141 109.000 02 15/10 Nhập kho théo buộc 152 141 140.000 Nhập kho quỹ 152 141 312.000 ống nhựa F 100 152 141 1.720.000 Cộng 6.729.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 19 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 25/10 Trả tiền mua máy 211 141 42.500.000 Rải nhựa 1331 141 1.950.000 Cộng 44.450.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 20 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 29/10 Hoàn nợ tiền ứng còn thừa 111 141 13.271.000 02 29/10 Trả lương CNV trong tháng 334 141 50.000.000 bằng tạm ứng Cộng 63.271.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 21 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 05 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 02/10 Rút tiền gửi NH về quỹ TM 111 112 100.000.000 Cộng 100.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 22 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 10 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 08/10 Mua sắt F 8 152 112 862.920 1331 112 43.146 Sắt F 8 152 112 12.059.000 1331 112 602.950 Cộng 13.568.016 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 23 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 23/10 Trích khấu hao TSCĐ 642 214 2.300.000 623 214 2.790.000 627 214 1.530.000 Cộng 6.620.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 24 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 800.000 02 26/10 Trích khấu hao máy móc 635 214 300.000 Cộng 1.100.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 25 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 27/10 Mua TSCĐ 211 411 25.000.000 211 414 25.000.000 Cộng 50.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 26 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 Thanh lý TSCĐ 411 211 60.000.000 Cộng 60.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 27 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 K/c phải thuê nội bộ 336 136 151.335.420 Cộng 151.335.420 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 28 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 Cho thuê máy của công ty 111 3331 575.000 02 26/10 Cho thuê máy của Công ty 112 3331 2.000.000 03 30/10 Công trình nghiêm thu 131 3331 11.000.000 Cộng 13.575.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 29 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 Công trình hoàn thành bàn giao 131 512 220.000.000 Cộng 220.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 30 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 Trả tiền cho của hàng xăng dầu 331 331 55.000.000 bằng vay ngắn hạn Cộng 55.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 31 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 Kết chuyển thuế GTGT 3331 1331 11.204.046 Cộng 11.204.046 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 32 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 TN thanh lý xe ô tô 111 711 25.000.000 Cộng 25.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 33 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 Nguyên giá TSCĐ thanh lý 411 211 60.000.000 Cộng 60.000.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 34 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 26/10 Cho thuê máy của Công ty 111 515 11.5000.000 02 26/10 Cho thuê máy của Công ty 112 515 20.000.000 Cộng 31.500.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 35 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 Kết chuyển doanh thu thuần 512 911 220.000.000 30/10 Kết chuyển thu nhập HĐTC 515 911 31.500.000 30/10 Kết chuyển thu nhập khác 711 911 25.000.000 Cộng 276.500.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 36 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Mua TSCĐ 414 411 44.480.000 Cộng 44.450.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 37 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải Số hiệuTK Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có Kết chuyển giá thành sản xuất 632 154 180.871.220 Cộng 180.871.220 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng (Ký) (Ký) ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 38 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 NVL trực tiếp 154 621 134.013.420 30/10 NC trực tiếp 154 622 18.900.000 30/10 CP máy 154 623 12.710.000 30/10 CPSX chung 154 627 15.247.800 Cộng 180.871.220 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 39 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 Xuất kho CCDC 142 153 3.500.000 Cộng 3.500.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 40 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 25tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 Xuất CCDC 136 142 1.750.000 Cộng 1.750.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 41 Ban hành theo QĐ số 1177TC/QĐ/CĐKT Ngày 30 tháng 10 năm 2003 Ngày 23/12/1996 Của Bộ tài chính Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải TKĐ ứng Số tiền Ghi chú Số Ngày Nợ Có 01 30/10 Kết chuyển giá thành 911 632 180.871.220 30/10 Kết chuyển chi phí QLDN 911 642 16.194.800 30/10 Kết chuyển chi phí HĐTC 911 635 23.200.000 30/10 Kết chuyển chi phí khác 911 811 3.000.000 30/10 Kết chuyển lãi 911 421 23.933.980 30/10 Kết chuyển kết quả HĐTC 911 421 8.300.000 30/10 K/c kết quả hoạt động khác 911 421 22.000.000 Cộng 276.500.000 Kèm theo 01 chứng từ gốc. Người lập Kế toán trưởng SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ Số tiền Chứng từ Số tiền Số hiệu Ngày Số hiệu Ngày 01 5 64.223.450 26 30 50.000.000 02 10 52.460.000 27 30 60.000.000 03 15 2.200.000 28 30 151.335.420 04 20 3.500.000 29 30 13.575.000 05 25 56.839.000 30 30 220.000.000 06 30 122.146.000 31 30 55.000.000 07 5 41.361.000 32 30 11.204.046 08 20 27.078.290 33 30 25.000.000 09 15 7.280.000 34 30 60.000.000 10 20 52.172.000 35 30 31.500.000 11 30 21.000.000 36 30 44.450.000 12 5 43.897.100 37 30 276.500.000 13 15 3.087.000 38 25 3.500.000 14 20 55.000.000 39 25 1.500.000 15 15 6.834.200 40 30 180.871.220 16 25 27.340.000 41 30 267.500.000 17 30 1.100.000 18 15 6.729.000 19 25 44.450.000 20 30 63.271.000 21 5 100.000.000 22 10 13.568.016 23 25 4.320.000 24 30 1.100.000 Cộng 2.405.214.392 CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHƯƠNG I KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH I - HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: 1. Đặc điểm của trong Công ty quản lý và sữa chữa đường bộ 474. Do Công ty là một đơn vị sửa chữa và sản xuất nên tài sản cố định của Công ty chủ yếu là máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. 2. Phân loại tài sản cố định của Công ty. Đối với tài sản cố định 1 doanh nghiệp có rất nhiều cách phân loại khác nhau do vậy cần thiết phải phân loại để thuận lợi cho việc quản lý. Để thuận lợi cho việc quản lý Công ty đã áp dụng phương pháp phân loại TSCĐ theo kế cấu. Theo cách này tài sản cố định của Công ty được phân thành các loại sau: Loại TSCĐ Tháng 09 năm 2003 Tỷ trọng Giá trị 1. Nhà cửa vật kiến trúc 28,29% 2.830.131.600 2. Máy móc 63,68% 6.370.547.200 3. Thiết bị văn phòng 8,03% 803.321.200 Tổng: 100% 10.004.000.000 Trong tháng 10 năm 2003 Công ty đầu tư trang thiết bị thêm tài sản cố định của và thanh lý một số tài sản cố định của đã lâu ngày nên trong tháng có sự tăng lên và giảm xuống của tài sản cố định của cụ thể: Mua thêm một máy trộn bê tông, bao gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt tổng là 42.500.000. Một xe tải mua đã lâu, sử dụng không hiệu quả Công ty thanh lý, đã hết khấu hao, nguyên giá 60 triệu, giá thanh toán 25.000.000, chi phí thanh lý 3.000.000. BẢNG TÀI SẢN TĂNG, TÀI SẢN GIẢM. Chỉ tiêu Tài sản tăng Tài sản giảm Cuối tháng 1. Mua máy trộn bê tông 92.500.000 2. Bán xe ôtô tải 60.000.000 Cộng: 10.036.500.000 II - HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA: 1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định của Công ty. Do đặc điểm về giá trị sản phẩm sản xuất của Công ty lớn và mang tính lâu dài, chi phí lớn. Để đảm bảo về sau Công ty áp dụng phương pháp tính khấu hao theo từng công trình, cuối năm phân bố cho từng công trình, từng đội thi công. BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 10 năm 2003 TT Chỉ tiêu Tỷ lệ KH% Sử dụng toàn DN TK 623 chi phí máy 627 chi phí SX chung 642 CPQLDN 811 CP khác TK 335 CP phải trả Nguyên giá Khấu hao 1 Số KH đã trích trong tháng 10.004.000.000 6.620.000 4.320.000 1.530.000 2.300.000 1.100.000 2 Số KH tăng trong tháng 3 Số KH giảm trong tháng 4 Số KH phải trích trong tháng 10.004.000.000 6.620.000 6.620.000 1.530.000 2.300.000 1.100.000 Ngày 30 tháng 10 năm 2003 NGƯỜI LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG TÊN TÀI KHOẢN: HAO MÒN TSCĐ Trang: 01 Số hiệu: 214 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số hiệu TKĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Đầu kỳ 10.004.000.000 23/10 23 25/10 Trích KH TSCĐ cho các bộ phận 642 214 2.300.000 623 214 2.790.000 627 214 1.530.000 26/10 24 30/10 Trích KH máy móc 635 214 800.000 635 214 300.000 Cộng phát sinh 7.720.000 Cuối kỳ 10.036.500.000 CHƯƠNG II KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG 1. Phương pháp chứng từ và tập hợp chi phí nguyên vật liệu. Căn cứ vào phiếu xuất kho của bên bán, hợp đồng kinh tế, hoá đơn giá trị gia tăng và biên bản kiểm vật tư sản phẩm hàng hoá. Thủ kho tiến hành nhập hàng hoá và lập phiếu, nhập kho làm căn cứ để vào sổ nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu. 2. Do đặc điểm sản xuất và đặc thù của sản phẩm là công trình, hạng mục công trình, giá trị nguyên vật liệu thường lớn nhiều vật liệu giá trị mỗi lần xuất lớn và giá trị xuất kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước. 3. Đối với việc phân bổ chi phí vật liệu cho từng đối tượng sử dụng. Công ty áp dụng phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp. 4. Đối với công cụ dụng cụ thường phân bổ trực tiếp nên không gây khó khăn cho việc tính giá thành. 5. Cuối tháng căn cứ vào kết quả kiểm kê tồn kho vật liệu kế toán lập báo cáo nhập xuất tồn kho vật liệu. 6. Phương pháp hach toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho và phòng kế toán là phương pháp trực tiếp. Căn cứ vào chứng từ nhập xuất trong quá trình thi công công trình và tập hợp chi phí tính giá thành sau khi công trình hoàn thành. Các nghiệp vụ liêm quan. Bộ chứng từ của nghiệp vụ số ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 0915819 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- — & – ------- HỢP ĐỒNG MUA HÀNG Năm 2003 Căn cứ vào pháp lệnh HĐKT của Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 29/09/1989. Căn cứ nghị định số:........... HĐBT ngày / /1989 của HĐBT hướng dẫn việc thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Hôm nay ngày 01 tháng 10 năm 2003. Bên A: Công ty Xi măng Lam Hồng. Có tài khoản số: 1234567 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Địa chỉ: 11A Phan Đình Phùng - Thị xã Hà Tĩnh Điện thoại: 039.857291. Do ông: Lê Văn Hùng: Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh làm đại diện. Bên B: Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 474. Có tài khoản số: 7643215 tại Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ: 26/03 - Thị xã Hà Tĩnh. Điện thoại: 039.856985. Do ông: Võ Viết Hoàng: Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh làm đại diện. Hai bên bàn bạc thoả thuận ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau: ĐIỀU I: TÊN HÀNG - SỐ LƯỢNG - GIÁ CẢ. TT Tên hàng và quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Xi măng kg 12.650 740 9.361.000 ĐIỀU II: BÊN B: MUA CỦA BÊN A NHỮNG MẶT HÀNG. TT Tên hàng và quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Xi măng kg 12.650 740 9.361.000 ĐIỀU III: QUY CÁCH PHẨM CHẤT. Xi măng: ĐIỀU IV: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN. - Giao hàng tại kho bên B. - Chi phí vận chuyển. - Giá cả: 740đ/kg. - Thanh toán: Chưa thanh toán. ĐIỀU V: CAM KẾT CHUNG. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn trở ngại hai bên thông báo kịp thời cho nhau bằng văn bản trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho nhau phải bồi thường vật chất theo chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước nếu hợp đồng bị vi phạm không giải quyết được hai bên báo cáo trọng tài kinh tế... để giải quyết. Hiệu lực của hợp đồng đến ngày 10/10/2003. Hợp đồng hết hiệu lực chậm nhất 10 ngày. Hai bên phải gặp nhau để thanh lý quyết toán sòng phẳng theo quy định của hợp đồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế chia làm 03 bản Bên A: Giữ 1 bản. Bên B: Giữ 01 bản. Một bản gửi cơ quan trọng tài kinh tế. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) HOÁ ĐƠN (GTGT): Mẫu số: Liên 2: Giao cho khách hàng Ngày 01 tháng 10 năm 2003 Ký hiệu AA/03 Số: 000051 Đơn vị bán: Công ty xi măng Lam Hồng Địa chỉ: 11A Phan Đình Phùng - Thị xã Hà Tĩnh: Mã TK: Điện thoại: 039.857291: Mã số: Họ và tên người nhận hàng: Trần Thị Lam Đơn vị: Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 474. Địa chỉ: 26/03 - Thị xã Hà Tĩnh: Số TK: 1235674 Hình thức thanh toán: Chưa thanh toán. Mã số: TT Tên hàng và quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Xi măng kg 12.650 740 9.361.000 Cộng tiền: 9.361.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 936.1000 Tổng cộng tiền thanh toán: 10.297.100. Số tiền viết bằng chữ: Mười triệu hai trăm chín bảy nghìn một trăm đồng chẵn). Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Liên 1: Lưu. Liên 2: Giao cho khác hàng. Liên 3: Dùng thanh toán. ĐƠN VỊ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ Mẫu số: 08 - VT Đơn vị: Đội công trình I Ban hành theo QĐ số: 1141 - TC/QĐ/CĐKT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của BTC BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM Vật tư - Sản phẩm - Hàng hoá Ngày 02 tháng 10 năm 2003 Thời điểm kiểm kê: 15 giờ 45 phút ngày 02/10/2003 Bản kiểm nghiệm gồm: Ông (bà): Hoàng Thị Hà: Trưởng ban Ông (bà): Nguyễn Đình Sơn: Uỷ viên Ông (bà): Lê Thị Nguyệt: Uỷ viên Đã kiểm kê những mặt hàng sau đây: TT Tên, nhãn hiệu quy cách VT sản phẩm hàng hoá Mã số ĐVT ĐG Theo sổ sách Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất Thừa Thiếu Còn tốt 100% Kém PC Mất PC 1 Xi măng kg 740 12.650 12.650 12.650 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ kho Trưởng ban kiểm kê Ý kiến quyết định, chất lượng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ Mẫu số: 01 - VT Nợ: 152 ĐC: 26/03 - Thị xã Hà Tĩnh PHIẾU NHẬP KHO Có: 331 Ngày 01/10/2003 QĐ số: 1141 - TC/QĐ/CDKT Ngày 01/11/1995 Của BTC Họ tên người giao hàng: Trần Viết Nam Theo hoá đơn: Số: 1111 ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Công ty xi măng Lam Hồng. Nhập tại kho: Công ty. TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất VT, (SP, HH) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo C từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Xi măng kg 12.650 12.560 740 9.361.000 Cộng: 9.361.000 Tổng số tiền: Bằng chữ: (Chín triệu ba trăm sáu mốt nghìn đồng chẵn) Nhập ngày 01 tháng 10 năm 2003 Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng Kế toán đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- — & – ------- GIẤY KÝ NHẬN NỢ (Mẫu viết tay) Hôm nay ngày 01 tháng 10 năm 2003 tôi Trần Công Cường, Giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 474 có mua xi măng của Công ty Lam Hồng số 11A Phan Đình Phùng - Thị xã Hà Tĩnh. Số lượng 12.650kg giá mua chưa thuế VAT 10% là 740/kg thành tiền là: 9.361.000. Chưa thanh toán theo chứng từ hai bên đã thoả thuận và lập. Hẹn sau 15 ngày tôi sẽ thanh toán đủ theo hợp đồng. Nếu sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. BÊN A BÊN B ký tên ký tên Đơn vị: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ Mẫu số: 01 - VT Nợ: 152 ĐC: 26/03 - Thị xã Hà Tĩnh PHIẾU XUẤT KHO Có: 331 Ngày 04 tháng 10 năm 2003 QĐ số: 1141 - TC/QĐ/CDKT Ngày 01/11/1995 Của BTC Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Hạnh Địa chỉ: Đội Công trình 1 Cầu Cừa Lý do xuất kho: Xuất nguyên vật liệu thi công. Xuất tại kho Công ty. TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất VT, (SP, HH) Mã số ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo C từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Xi măng kg 12.650 12.560 740 9.361.000 Cộng: 9.361.000 Cộng thành tiền: (Bằng chữ):(Chín triệu ba trăm sau mốt nghìn đồng chẵn) Xuất ngày 04 tháng 10 năm 2003 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Phụ trách cung tiêu Người nhận hàng Thủ kho (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Địa chỉ: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT SƠN VŨ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxKT1-55.docx
Tài liệu liên quan