Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học : 2017 – 2018. môn: Khoa học

Câu 4: Mỗi loài động vật có nhu cầu nhiệt độ như thế nào? (1đ)

 a/ Giống nhau b/ Bình thường

 c/ Cao như nhau d/ Khác nhau

Câu 5: Âm thanh do đâu mà có? (1đ)

 a/ Do Ống bơ b/ Do sỏi

 c/ Do thước kẻ d/ Do các vật rung động phát ra

Câu 6: Bóng tối xuất hiện ở đâu? (1đ)

 a/ Trước vật cản sáng b/ Sau vật cản sáng

 c/ Trước ánh đèn d/ Sau ánh đèn

Câu 7: Bão gây ra những thiệt hại gì đến đời sống của con người? (1đ)

 a/ Mùa màng, cây ngã b/ Nhà cửa, chìm tàu

 c/ Tính mạng, tài sản d/ Cả a, b, c đúng

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ II năm học : 2017 – 2018. môn: Khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ... ,ngày ... Tháng .. năm 2018 ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI HOÏC KYØ II Naêm Hoïc : 2017 – 2018. Moân : KHOA HỌC Thôøi gian laøm baøi: 40 phuùt Trường TH “B” Mỹ Hội Đông Lớp 4. Họ và tên: . Điểm Lời nhận xét của GV ÑEÀ : Em hãy khoanh vào chữ cái mà em cho là đúng nhất. Câu 1: Thành phần chính quan trọng nhất trong không khí đối với người, động vật là gì? (1đ) a/ Khí O-xy. b/ Khí Các-bô-níc. c/ Khói bụi d/ Vi khuẩn. Câu 2: Trong tự nhiên vật tự phát sáng quan trọng nhất với người muôn loài là gì? (1đ) a/ Mặt trăng b/ Mặt trời c/ Các vì sao d/ Đèn điện Câu 3: Nhiệt độ trung bình của người khỏe mạnh là bao nhiêu độ C? (1đ) a/ 36oC b/ 38oC c/ 37oC d/ 39oC Câu 4: Mỗi loài động vật có nhu cầu nhiệt độ như thế nào? (1đ) a/ Giống nhau b/ Bình thường c/ Cao như nhau d/ Khác nhau Câu 5: Âm thanh do đâu mà có? (1đ) a/ Do Ống bơ b/ Do sỏi c/ Do thước kẻ d/ Do các vật rung động phát ra Câu 6: Bóng tối xuất hiện ở đâu? (1đ) a/ Trước vật cản sáng b/ Sau vật cản sáng c/ Trước ánh đèn d/ Sau ánh đèn Câu 7: Bão gây ra những thiệt hại gì đến đời sống của con người? (1đ) a/ Mùa màng, cây ngã b/ Nhà cửa, chìm tàu c/ Tính mạng, tài sản d/ Cả a, b, c đúng Câu 8: Không khí gồm những thành phần nào? (1đ) a/ Ô-xy, ni-tơ, hơi nước b/ Khí độc, các-bô-nic c/ Khói, bụi, vi khuẩn d/ Cả a, b, c đúng Câu 9: Chọn từ cho sẳn ở ngoặc đơn điền vào chỗ chấm thích hợp trong sơ đồ sau: (1đ) (Nước, Các-bô-nic, thức ăn, chất thải khác) Hấp thụ Ô-xy Thải ra .. .. Nước tiểu ĐV .. .. Sơ đồ trao đổi chất ở động vật Câu 10: Động vật ăn gì để sống? (1đ) Đáp án Câu 1: a (1đ) Câu 2: b (1đ) Câu 3: c (1đ) Câu 4: d (1đ) Câu 5: d (1đ) Câu 6: b (1đ) Câu 7: d (1đ) Câu 8: d (1đ) Câu 9: a (1đ) Thải ra Các-bô-nic Nước Nước tiểu ĐV Thức ăn Chất thải khác Sơ đồ trao đổi chất ở động vật * Mỗi từ đúng (0,25đ) Câu 10: a (1đ) Phần lớn thời gian sống của động vật dành cho việc kiếm ăn. Các loài động vật khác nhau, có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE KHOA HOC KIEM TRA CUOI HKII 2017 - 2018.doc