Đề kiểm tra giữa kì I môn: Toán - Khối 10 năm học 2018 – 2019

Câu 3. (3 điểm)

a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

b. Xác định các hệ số của hàm số biết hàm số có đỉnh .

Câu 4. (3 điểm)

a. Cho hình bình hành , gọi lần lượt là trung điểm của và . Từ các điểm đã cho hãy chỉ ra các véc-tơ cùng phương với

b. Cho 6 điểm , chứng minh: .

 

docx7 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì I môn: Toán - Khối 10 năm học 2018 – 2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Z SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T01 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. ; b. ; c. . Câu 3. (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Xác định các hệ số của hàm số biết hàm số có trục đối xứng và đi qua điểm . Câu 4. (3 điểm) Cho tam giác. Gọi lần lượt là trung điểm của và Từ các điểm đã cho hãy chỉ ra các véc-tơ cùng phương với Chứng minh rằng với điểm bất kỳ, ta có: . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T02 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. ; b. ; c. . Câu 3. (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Xác định các hệ số của hàm số biết hàm số có đỉnh . Câu 4. (3 điểm) Cho hình bình hành , gọi lần lượt là trung điểm của và. Từ các điểm đã cho hãy chỉ ra các véc-tơ cùng phương với Cho 6 điểm , chứng minh: . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T03 Câu 1. Cho hai tập hợp: và . Xác định các tập hợp: , và biểu diễn chúng trên trục số. Câu 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) b) y = + c) Câu 3. Cho hàm số . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Hãy xác định parabol , biết parabol có đỉnh Câu 4. Cho hình bình hành. Gọi và lần lượt là trung điểm của và. Từ các điểm đã cho hãy tìm các véc tơ bằng . Chứng minh : SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T04 Câu 1. Cho và . Xác định các tập hợp: , và biểu diễn chúng trên trục số. Câu 2. Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) b) y= + c) Câu 3. Cho hàm số . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Hãy xác định parabol , biết parabol đi qua và hoành độ đỉnh bằng 1. Câu 4. Cho tam giác. Các điểm lần lượt là trung điểm các cạnh . Từ các điểm đã cho, hãy tìm các véc-tơ (khác ) cùng hướng với Với điểm bất kì. Chứng minh rằng: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T05 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. ; b. ; c. . Câu 3. (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Xác định các hệ số của hàm số biết đồ thị hàm số là một Parabol có đỉnh là điểm Câu 4. (3 điểm) Cho Gọi I là trung điểm là điểm đối xứng với qua Hãy chỉ ra trên hình một vectơ bằng một vectơ bằng Cho sáu điểm bất kì. Chứng minh rằng: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T06 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. ; b. ; c. . Câu 3. (3 điểm) a. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số b. Xác định phương trình Parabol biết đồ thị của nó đi qua điểm và có hoành độ đỉnh Câu 4. (3 điểm) Cho tứ giác bất kì. Gọi và lần lượt là trung điểm của và a. Hãy chỉ ra trên hình một vectơ đối của một vectơ bằng b. Gọi là trung điểm Chứng minh rằng: Với mọi điểm bất kì, ta có: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T07 Câu 1: (1đ) Cho hai tập hợp , Tìm và biễu diễn trên trục số Câu 2 (3đ): Tìm tập xác định của các hàm số sau : a) b) c) Câu 3 (3đ): a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai: b) Xác định , Biết có trục đối xứng là đường thẳng và cắt trục tung tại điểm Câu 4 (3đ ) Cho hình chữ nhật . Gọi là trung điểm của và. a) Từ các điểm đã cho, tìm các véc tơ bằng véc-tơ b) là 1 điểm tùy ý, là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T08 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. b. c. . Câu 3. (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Tìm Parabol biết có đỉnh Câu 4. (3 điểm) Cho hình chữ nhật tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của và Từ các điểm đã cho hãy chỉ ra các véc-tơ khác véctơ-không cùng phương với Cho 5 điểm bất kỳ. Chứng minh: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T09 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. b. c. Câu 3. (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Tìm Parabol biết có trục đối xứng và đi qua điểm Câu 4. (3 điểm) Cho hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của . Từ các điểm đã cho hãy chỉ ra các véc-tơ bằng với Chứng minh: . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T10 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T11 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T09 Câu 1. (1 điểm) Cho hai tập hợp và . Tìm các tập hợp và bằng cách vẽ biểu diễn tập hợp trên trục số và kết luận. Câu 2. (3 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: a. b. c. Câu 3. (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Tìm Parabol biết có trục đối xứng và đi qua điểm Câu 4. (3 điểm) Cho hình bình hành tâm . Gọi lần lượt là trung điểm của . Từ các điểm đã cho hãy chỉ ra các véc-tơ bằng với Chứng minh: . SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP . HCM TRƯỜNG THPT THĂNG LONG G.VIÊN TH.SỸ: TRẦN ANH TUẤN -------------------------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I Môn : Toán - Khối 10 Năm học 2018 – 2019 (Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI T12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBo De thi giua ki I lop 10 cuc chat 45phut_12442455.docx