Kế hoạch bộ môn Âm nhạc 7

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hướng dẫn hát bài hát: Chúng em cần hòa bình.

* Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Chủ đề: tinh thần yêu nước đấu tranh cho hòa bình vi dộc lập tự do cho tổ quóc

2. Kĩ năng:

- Giáo dục các em lòng hòa bình, biết gìn giữ hoà bình.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính tự giác học tập, cố gắng phấn đấu.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: đàn, bảng phụ bài hát Chúng em cần hòa bình.

2. Học sinh: SGK, vở ghi.

 

doc69 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bộ môn Âm nhạc 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẠC: TĐN SỐ 5 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: GIỚI THIỆU NHẠC SĨ BÉT - TÔ - VEN I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hát thuần thục và trình bày bài ở mức độ hoàn chỉnh, biết thực hiện những động tác vận động theo nhạc đơn giảng. 2.Kĩ năng: - Tìm hiểu về nhạc sĩ Bê-tô-ven. 3.Thái độ: - Hướng dẫn đọc và gõ phách bài TĐN 5 II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: SGK, nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./30 2. Kiểm tra bài cũ: KiÓm tra trong qu¸ tr×nh «n 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt đông 1: GV: Hát mẫu hoặc mở băng nhạc cho HS nghe. GV: Hướng dẫn luyện thanh. HS: Luyện âm GV: Hướng dẫn cả lớp trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh hơn và kết hợp những động tác vận động theo.(sửa sai nếu có) HS: thực hiện theo sự hướng dẫn. KT: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày bài hát có thực hiện những động tác vận động theo nhạc. HS: thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Nhận xét đánh giá xếp loại. Hoạt đông 2: Tập đọc nhạc GV: Giới thiệu sơ lược về bài TĐN. GV: Xác định các cao độ, trường độ có tong bài TĐN? GV: hướng dẫn học sinh tập tiết tấu trong bài. HS: tập tiết tấu theo sự hướng dẫn của giáo viên. GV: hướng dẫn đọc tên nốt nhạc của từng khuông. HS: Từng em đứng lên đọc tên nốt nhạc của từng khuông. GV: hướng dẫn HS đọc gam La thứ. GV: hướng dẫn đọc nhạc từng câu trong bài. GV đàn giai điệu câu một khoảng 2,3 lần, yêu cầu HS lắng nghe và đọc nhẩm theo. GV: tiếp tục đàn giai điệu câu một, yêu cầu HS đọc nhạc hoà với tiếng đàn. HS: đọc nhạc hoà với tiếng đàn. GV: Tập tương tự với những câu còn lại. Khi các em đã đọc được bài tập đọc nhạc GV hướng dẫn cá em đọc bài tập đọc nhạc vài lần. GV: dùng nhạc cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu. HS: nhận biết đó là câu số mấy và đọc nhạc đầy đủ cả câu. GV: hướng dẫn lớp hát lời ca. HS: đọc nhạc kết hợp hát lời ca. GV: chia lớp thành hai dãy, hướng dẫn nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời ca và ngược lại. GV: nhận xét về ưu điểm và nhược điểm của từng bên. Hướng dẫn cả lớp đọc nhạc và hát lời ca. Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc phần giới thiệu nhạc sĩ Bê-tô-ven - Nêu vài nét về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ? HS: Trả lời Giáo viên giảng thêm và đúc kết cho các em ghi vở. Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ? HS: trả lời(sgk) Giáo viên khẳng định lại. 1. ÔN BÀI HÁT: Khúc hát chim sơn ca 2. Tập đọc nhạc - TĐN số 5 - Em là bông hồng nhỏ a. Cao độ b. Trường độ 3. Âm nhạc thường thức Giới thiệu nhạc sĩ Bét - tô - ven 4. Củng cố: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày tập đọc nhạc. 5. Hướng dẫn tụ học Chép bài TĐN vào vở và đọc nhạc cho thuần thục. Xem trước bài Âm tiết 14. Tuần 15 -Ttiết 15 Ngày giảng: 7a../../2014 Tuần 1 5 7b:/./2014 Tiết 15 ÔN TẬP HỌC KỲ I I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hướng dẫn ôn tập hai bài hát, đọc Tập đọc 4, 5 bài TĐN 2.kĩ năng: - Luyện tốt tiết tấu. - Hướng dẫn ôn tập hai bài hát, đọc Tập đọc 2 bài TĐN 3.Thái độ: Học sinh năm vững được nhịp phách trong TĐN - Hướng dẫn cách đánh nhịp nhịp hai bốn các kí hiệu âm nhạc II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./25 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Giáo viên: Trình bày cho học sinh nắm sơ lược về về nội dung của tiết học. Giáo viên: Hát mẫu hoặc mở đĩa cho các em nghe bài hát Mái trường mến yêu Học sinh : nghe lại bài hát. Giáo viên: Hướng dẫn luyện thanh. MÌ – I – DA, MI – I – DÁ MÀ – MẾ – MỒ. Học sinh : Luyện thanh Giáo viên:Hướng dẫn cả lớp trình bày bài hát Mái trường mến yêu ở mức độ hoàn chỉnh hơn và kết hợp những động tác vận động theo nhạc. Giáo viên: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày bài hát có thực hiện những động tác vận động theo nhạc. Giáo viên: sửa sai nếu có. Giáo viên: Nhận xét, đánh giá, cho điểm - Cho các em nghe lại bài hát Lí cây đa Giáo viên:Hướng dẫn cả lớp trình bày bài hát Lí cây đa ở mức độ hoàn chỉnh hơn và kết hợp những động tác vận động theo nhạc. - Giáo viên: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày bài hát có thực hiện những động tác vận động theo nhạc. Giáo viên: sửa sai nếu có. Giáo viên: Nhận xét, đánh giá, cho điểm HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn học sinh luyện thanh. Giáo viên: đàn và hướng dẫn luyện thanh -Học sinh luyện thanh. Hướng dẫn học sinh luyện tiết tấu bài TĐN số 3. Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN HS: nghe và đọc theo. Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. -Giáo viên sửa sai (nếu có) Giáo viên: Chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa lại. Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm. I. ÔN TẬP HAI BÀI HÁT - Mái trường mến yêu - Lí cây đa II. Ôn tập đọc nhạc - TĐN số 3 4. Củng cố : - Hướng dẫn các em chơi trò chơi. Giáo viên hướng dẫn trò chơi và phát phiếu kết qủa. - Giáo viên đàn thứ tự các bài hát cho học sinh nghe và phát hiện tên bài hát Bài 1: TĐN số 2 Bài 2: Mái trường mến yêu. Bài 3:TĐN số 3 Bài 4: lí cây đa. Sau khi các nhóm thể hiện xong giáo viên kiểm tra, đánh giá phần thể hiện của từng nhóm. 5. Hướng dẫn tụ học Ôn lại tất cả các bài hát, bài tập đọc nhạc để tiết tới ôn tập tiếp theo. Ngày giảng: 7a../../2014 Tuần 16 7b:/./2014 Tiết 16 ÔN TẬP HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hướng dẫn ôn tập hai bài hát, đọc Tập đọc 4 bài TĐN 2.Kĩ năng: - Hướng dẫn cách đánh nhịp nhịp hai bốn các kí hiệu âm nhạc 3.Thái độ: - Giáo dục các em lòng yêu âm nhạc, yêu cuộc sống. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. Bài kiểm tra. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./30 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Giáo viên: Trình bày cho học sinh nắm sơ lược về về nội dung của tiết học. Giáo viên: Hát mẫu hoặc mở đĩa cho các em nghe bài hát Chúng em cần hòa bình. Học sinh : nghe lại bài hát. Giáo viên: Hướng dẫn luyện thanh. - MÌ – I – DA, MI – I – DA - MÀ – MẾ – MỒ. Học sinh : Luyện thanh Giáo viên:Hướng dẫn cả lớp trình bày bài hát Chúng em cần hòa bình ở mức độ hoàn chỉnh hơn và kết hợp những động tác vận động theo nhạc. Giáo viên: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày bài hát có thực hiện những động tác vận động theo nhạc. Giáo viên: sửa sai nếu có. Giáo viên: Nhận xét, đánh giá, cho điểm - Cho các em nghe lại bài hát Khúc hát chim sơn ca. Giáo viên:Hướng dẫn cả lớp trình bày bài hát Vui bước trên đường xa ở mức độ hoàn chỉnh hơn và kết hợp những động tác vận động theo nhạc. - Giáo viên: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày bài hát có thực hiện những động tác vận động theo nhạc. Giáo viên: sửa sai nếu có. Giáo viên: Nhận xét, đánh giá, cho điểm Hoạt động 2: Ôn TĐN số 1,2 Hướng dẫn học sinh luyện thanh. Giáo viên: đàn và hướng dẫn luyện thanh -Học sinh luyện thanh. Hướng dẫn học sinh luyện tiết tấu bài TĐN số 4. Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN HS: nghe và đọc theo. Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. -Giáo viên sửa sai (nếu có) Giáo viên: Chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa lại. Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm. Hướng dẫn học sinh luyện tiết tấu và đọc lại bài TĐN số 5 Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN số 2 Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. Học sinh : nghe và đọc theo. - Giáo viên sửa sai (nếu có) Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm. Hoạt động 3: Ôn tập âm nhạc thường thức Cho biết đôi nét về nhạc sĩ Đỗ Nhuận? HS trả lời:. . . Cho biết một số tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Nhuận? HS trả lời:. . . 1. Ôn tập 2 bài hát - Chúng em cần hòa bình. - Khúc hát chim sơn ca. 2. Ôn TĐN số 1,2 3. Ôn tập âm nhạc thường thức - Nhạc sĩ Đỗ Nhuận. 4. Củng cố: Cho HS đọc lại bài TĐN 5. Hướng dẫn tụ học Ôn lại tất cả các bài hát, bài tập đọc nhạc để tiết tới ôn tập tiếp theo. Ngày giảng: 7a../../2014 Tuần 17 7b:/./2014 Tiết 17 KIỂM TRA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA: 1. Kiến thức: Kiểm tra cá nhân về kiến thức âm nhạc nhạc lí, âm nhạc thường thức và thực hành biểu diễn bài hát và TĐN. 2. Kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng biểu diễn, khả năng thực hành trong 4 bài hát và 4 bài TĐN và nhận biết các kí hiệu âm nhạc. 3. Thái độ: Giúp HS có kĩ năng tự tin biểu diễn trước lớp. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, nhạc cụ quen dùng Đề kiểm tra 2. Học sinh: SGK, . III. DẠY HỌC 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t­ thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Không kiểm tra 3. Nội dung đề . Ma trận đề: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Học hát Nhận biết được tên bài hát Hát đúng, đều, to rõ ràng thể hiện được nội dung, sắc thái và tình cảm của bài hát Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 1 1 2,5 2 3,5 35% Nhạc lí Phân tích được bài hát viết ở giọng gì? Trình bày được ý nghĩa nhịp 2/4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 0,5 1,5 0,5 1,5 1 3 30% Tập đọc nhạc Đọc đúng cao độ, trường độ và hát đúng lời ca theo giai điệu bài TĐN Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 2,5 1 2,5 25% Âm nhạc thường thức Thể loại bài hát Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 1 1 1 10% Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ %: 1,5 2,5 25% 1,5 2,5 25% 1 2,5 25% 1 2,5 25% 5 10 100% 2. Đề kiểm tra: 2.1. Đề kiểm tra lí thuyết (15’): (Yêu cầu làm ra giấy kiểm tra) Câu 1: Dựa vào những ô nhịp đầu và cuối bài TĐN số 1 SGK dưới đây, em hãy cho biết bài viết ở giọng gì? Vì sao? Nhịp của bài TĐN có ý nghĩa như thế nào? Câu 2: Bài hát “Nhạc rừng "” của nhạc sĩ Hoàng Việt" viết ở thể loại gì? Câu 3: Câu hát “dâm mát đừng em đi ” có trong bài hát nào? Tác giả bài hát đó là ai? 2.2. Đề kiểm tra thực hành (25’): (HS bốc thăm đề kiểm tra: Phần TĐN thực hiện cá nhân, phần hát theo nhóm của mình) Phiếu 1: Hát bài hát “mái trường mến yêu” và đọc bài TĐN số4. Phiếu 2: Hát bài hát “Lí cây đa” và đọc bài TĐN số 3 Phiếu 3: Hát bài hát “Chúng em cần hòa bình” và đọc bài TĐN số 1 Phiếu 4: Hát bài hát “Khúc hát chim sơn ca” và đọc bài Bài TĐN số 2 III. ĐÁP ÁN: * Phần kiểm tra lí thuyết (5 điểm): Câu 1 (3 điểm): - Bài viết ở giọng Cdur. Vì bắt đầu là nốt Đô (Bậc I), kết cũng là nốt Đô (Bậc I); hóa biểu không có dấu #, b (1,5 điểm). - Nhịp 2/4: Có 2 phách / nhịp; mỗi phách bằng 1 nốt đen, phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ (1,5điểm). Câu 2 (1 điểm): Bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sĩ Trần Hoàn là một bài hát mới mang chất liệu dân ca Huế. Câu 3 (1 điểm): Câu hát “Đẹp những ước mơ” có trong bài hát “Tuổi hồng” của nhạc sĩ Trương Quang Lục. * Phần kiểm tra thực hành (5 điểm): - Hát đúng, đều, to rõ ràng thể hiện được nội dung, sắc thái và tình cảm của bài hát (2,5 điểm) - Đọc đúng cao độ, trường độ và hát đúng lời ca theo giai điệu bài TĐN (2,5 điểm) (Những HS chưa được thi thực hành chuyển tiết sau) ------------------------------------------------------------------------------- Ngày giảng: 8a:..././2014 Tuần: 18 8b:/./ 2014 Tiết : 18 KIỂM TRA HỌC KÌ I (TIẾP) 1. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA: * Kiến thức: Kiểm tra cá nhân về thực hành biểu diễn bài hát và TĐN. * Kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng biểu diễn, khả năng thực hành trong 4 bài hát và 5 bài TĐN. * Thái độ: Rèn kĩ năng biểu diễn trước lớp với thái độ tự tin. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, nhạc cụ quen dùng Đề kiểm tra 2. Học sinh: SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu. 1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c HS söa t­ thÕ ngåi ngay ng¾n 2. KiÓm tra bµi cò: Không kiểm tr 3. Nội dung đề * Ma trận đề: (Cho những HS chưa thi xong phần thực hành) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Học hát Số câu: Số điểm: Hát đúng, đều, to rõ ràng thể hiện được nội dung, sắc thái và tình cảm của bài hát 1 2,5 1 2,5 25% Tập đọc nhạc Số câu: Số điểm: Đọc đúng cao độ, trường độ và hát đúng lời ca theo giai điệu bài TĐN 1 2,5 1 2,5 25% Tổng số câu: Tổng số điểm: 1 2,5 25% 1 2,5 25% 2 5 50% * Đề kiểm tra: (HS bốc thăm đề kiểm tra: Phần TĐN thực hiện cá nhân, phần hát theo nhóm của mình) Phiếu 1: Hát bài hát “Mùa thu ngày khai trường” và đọc bài TĐN số4. Phiếu 2: Hát bài hát “Lí dĩa bánh bò” và đọc bài TĐN số 3 Phiếu 3: Hát bài hát “Tuổi hồng” và đọc bài TĐN số 1 Phiếu 4: Hát bài hát “Hò ba lí” và đọc bài Bài TĐN số 2 3. ĐÁP ÁN: * Phần kiểm tra thực hành (5 điểm): - Hát đúng, đều, to rõ ràng thể hiện được nội dung, sắc thái và tình cảm của bài hát (2,5 điểm) - Đọc đúng cao độ, trường độ và hát đúng lời Ngày giảng: 7a../../2014 Tuần 17 7b:/./2014 Tiết 17 ÔN TẬP HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hướng dẫn ôn tập Tập đọc các bài TĐN 1.kĩ năng: - Hướng dẫn tìm hiểu củng cố về âm nhạc thường thức 2.Kĩ năng: - Luyện tập tiết tấu vào bài hát 3.Thái độ: - Học sinh biết về các nhạc sĩ II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. 3. Bài kiểm tra. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./30 2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập đọc nhạc Hướng dẫn học sinh luyện thanh. Giáo viên: đàn và hướng dẫn luyện thanh - Học sinh luyện thanh. Hướng dẫn học sinh luyện tiết tấu bài TĐN số 3. Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN HS: nghe và đọc theo. Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. - Giáo viên sửa sai (nếu có) Giáo viên: Chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa lại. Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm. Hướng dẫn học sinh luyện tiết tấu và đọc lại bài TĐN số 4 Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN số 4 Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. Học sinh : nghe và đọc theo. - Giáo viên sửa sai (nếu có) Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm. ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiếp) Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN số 5 Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. Học sinh : nghe và đọc theo. - Giáo viên sửa sai (nếu có) Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm Hoạt động 3: Ôn tập âm nhạc thường thức Cho biết đôi nét về nhạc sĩ Bét – Tô - Ven ? HS trả lời:. . . Cho biết một số tác phẩm của nhạc sĩ Bét – To - Ven? HS trả lời:. . . 1. Ôn tập đọc nhạc - Tập đọc nhạc số 3 - Tập đọc nhạc số 4 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiếp) 2. Ôn tập TĐN (tiếp) - Tập đọc nhạc số 5 3/ Ôn tập âm nhạc thường thức - Nhạc sĩ: Bét - Tô - Ven. 4. Củng cố: Đánh một số giai điệu bất kì cho các em nghe và xác định tên tác giả. 5. Hướng dẫn tụ học Ôn lại tất cả các bài hát, bài tập đọc nhạc Ngày giảng: 7a../../2014 Tuần 18 7b:/./2014 Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA: 1. Kiến thức: Kiểm tra cá nhân về kiến thức âm nhạc nhạc lí, âm nhạc thường thức và thực hành biểu diễn bài hát và TĐN. 2. Kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng biểu diễn, khả năng thực hành trong 4 bài hát và 4 bài TĐN và nhận biết các kí hiệu âm nhạc. 3. Thái độ: Giúp HS có kĩ năng tự tin biểu diễn trước lớp. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: đàn, bảng phụ 4 bài TĐN, thăm 2. Học sinh: nội dung thi III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7A:.. 7B:.. 2. Tiến hành thi: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Giáo viên phổ biến nội dung, hình thức thi. Hướng dẫn các em bóc thăm và thực hiện phần thi. Mỗi em sẽ bắt thăm ngẩu nhiên bài hát hoặc TĐN và thể hiện. (7 điểm) Yêu cầu: - Hát kết hợp vận động - Đọc TĐN kết hợp gõ phách. Sau khi thực hiện xong phần thực hành, học sinh bắt thăm trả lời câu hỏi lí thuyết (3 điểm) (1 trong 10 câu hỏi ở đề cương) HOẠT ĐỘNG 2: Tiến hành thi Gọi từng em lên thực hiện phần thi của mình. KIỂM TRA HỌC KÌ I Lý Thuyết: 3 điểm Thực hành: 7 điểm 1. Nhận xét: Sau khi các em thể hiện xong giáo viên đánh giá phần thể hiện của các em và công bố điểm. 2. Dặn dò: Chuẩn bị bài Học kỳ II Ngày giảng: 7a../../2015 Tuần 20 7b:/./2015 Tiết : 19 HỌC HÁT: BÀI ĐI CẮT LÚA NHẠC LÍ: SƠ LƯỢC VỀ QUÃNG I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hướng dẫn hát bài hát Đi cắt lúa, tìm hiểu về quãng 2.Kĩ năng: - Giáo dục các em lòng yêu thương, đoàn kết các dân tộc với nhau. 3.Thái độ: - Giáo dục tính tự giác học tập, cố gắng phấn đấu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./25 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh nội dung Giới thiệu bài: Em hãy cho biết đất nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em? - Hôm nay, thầy giới thiệu với các em một bài hát của dân tộc Hrê rất hay đó là bài Đi cắt lúa. Hoạt động 1: Học hát – ghi bảng. - Mở máy cho HS nghe 1 lần - Hướng dẫn tìm hiểu bài. Cho biết vài nét về xuất xứ của bài hát? HS: - Bài hát thuộc làn điệu dân ca dân tộ Hrê. Hướng dẫn tìm hiểu nội dung cùa bài. - Bài hát được viết theo hình thức mấy đoạn ? HS: . . . . . - Hướng dẫn tìm hiểu ca từ bài hát. Nêu nội dung bài hát ? HS: . . . . . Hướng dẫn luyện thanh - Nhắc nhỡ HS khi hát phải đúng tính chất mỗi đoạn 1-2 lần cho HS nghe và yêu cầu HS hát lại. Sau đó cho cả lớp hát lại. - Sau mỗi câu, đoạn đều hát lại toàn câu, đoạn. - Hướng dẫn vận động nhạc. - Hướng dẫn hát và vận động nhạc bài hát. - Từng nhóm hát và vận động nhạc. ___________________________________ Hoạt động 2: Nhạc lí GV: Hỏi nêu khái niệm về quãng? HS: Trả lời: GV: Hướng dẫn gọi tên quãng. Tên quãng là số âm cơ bản được tính từ âm gốc đến âm ngọn HS: Thực hiện GV: Đàn về quãng 1, quãng 2, quãng 3 theo ví dụ SGK HS: Đọc ví dụ về quãng, sau đó nghe đàn, đọc cao độ quãng đó theo đàn I. Học hát: Đi cắt lúa Dân ca HRÊ 1. Tìm hiểu bài a. Xuất xứ. b. Nội dung 2 Học hát. __________________________ II. Nhạc lí: Sơ lược về quãng. Khái niệm: Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc. Nốt nhạc thấp gọi là âm gốc, nốt nhạc cao goi là âm ngọn. 4. Củng cố - Cho H hát lại bài hát. 5. Dặn dò - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị bài tiết 20 Ngày giảng: 7a../../2015 Tuần : 21 7b:/./2015 Tiết : 20 ÔN BÀI HÁT ĐI CẮT LÚA TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Hát thuần thục và trình bày bài ở mức độ hoàn chỉnh, biết thực hiện những động tác vận động theo nhạc đơn giảng. 2.Kĩ năng: - Đọc đúng nhạc và hát đúng bài tập đọc nhạc 3. Th¸i ®é: Gãp phÇn gi¸o dôc HS niÒm l¹c quan, yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sèng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./25 2. Kiểm tra bài cũ: Ba em lên bảng trinh bày bài hat đi cắt lúa 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Ôn bài hát GV: Hát mẫu hoặc mở băng nhạc cho HS nghe. GV: Hướng dẫn luyện thanh. HS: Luyện âm A A A . .. GV: Hướng dẫn cả lớp trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh hơn và kết hợp những động tác vận động theo.(sửa sai nếu có) HS: thực hiện theo sự hướng dẫn. KT: Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày bài hát có thực hiện những động tác vận động theo nhạc. HS: thực hiện theo yêu cầu của GV. GV: Nhận xét đánh giá xếp loại. _____________________________ Hoạt động 2: Tập đọc nhạc GV: Treo bảng phụ và giới thiệu sơ lược về bài TĐN. GV: Xác định các cao độ, trường độ có tong bài TĐN? GV: hướng dẫn học sinh tập tiết tấu trong bài. HS: tập tiết tấu theo sự hướng dẫn của giáo viên. GV: hướng dẫn đọc tên nốt nhạc của từng khuông. HS: Từng em đứng lên đọc tên nốt nhạc của từng khuông. GV: hướng dẫn HS đọc gam GV: hướng dẫn đọc nhạc từng câu trong bài. GV đàn giai điệu câu một khoảng 2,3 lần, yêu cầu HS lắng nghe và đọc nhẩm theo. GV: tiếp tục đàn giai điệu câu một, yêu cầu HS đọc nhạc hoà với tiếng đàn. HS: đọc nhạc hoà với tiếng đàn. GV: Tập tương tự với những câu còn lại. Khi các em đã đọc được bài tập đọc nhạc GV hướng dẫn cá em đọc bài tập dọc nhạc vài lần. GV: dùng nhạc cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu. HS: nhận biết đó là câu số mấy và đọc nhạc đầy đủ cả câu. GV: hướng dẫn lớp hát lời ca. HS: đọc nhạc kết hợp hát lời ca. GV: chia lớp thành hai dãy, hướng dẫn nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời ca và ngược lại. GV: nhận xét về ưu điểm và nhược điểm của từng bên. Hướng dẫn cả lớp đọc nhạc và hát lời ca. I. Ôn bài hát: ĐI CẮT LÚA _______________________________ II. Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6 a. cao độ: b. Trường độ: 4. Củng cố : Gọi 1,2 nhóm hoặc vài em lên trình bày hát. 5. Hướng dẫn tụ học : Chép bài TĐN vào vở và đọc nhạc cho thuần thục. Xem trước bài tiết 21. ________________________________________________ Ngày giảng: 7a../../2015 Tuần :22 7b:/./2015 Tiết : 21 - ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hướng dẫn ôn tập Tập đọc nhạc 6 2.Kĩ năng: - Hướng dẫn hát chính xác bài hát 3.Thái độ: - Giới thiệu về moat số thể loại bài hát II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./25 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Ôn tập đọc nhạc - Hướng dẫn học sinh luyện thanh. - Giáo viên: đàn và hướng dẫn luyện thanh - Học sinh luyện thanh. - Hướng dẫn học sinh luyện tiết tấu bài TĐN số 6. - Giáo viên: đàn cho các em nghe giai điệu bài TĐN - HS: nghe và đọc theo. - Giáo viên: hướng dẫn lớp đọc nhạc, hát lời ca bài TĐN. - Giáo viên sửa sai (nếu có) - Giáo viên: Chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa lại. - Mời một số em kiểm tra. Giáo viên đánh giá cho điểm. ____________________________________ Hoạt động 2: Âm nhạc thừơng thức Cho HS đọc phần giới thiệu SGK Em hãy kể tên các thể loại âm nhạc mà em biết? TL:. . . . . . Giáo viên cho học sinh nhận biết các thể loại âm nhạc sau khi nghe nhạc. Hướng dẫn các em cho ví dụ về các thể loại tương tự. Em hãy cho ví dụ về các thể loại bài hát vừa học? TL:. . . I. Ôn tập đọc nhạc: TĐN 6 ___________________________ II. Âm nhạc thừơng thức: Một số thể loại bài hát 4. Củng cố - Cho HS đọc lại bài TĐN. 5. Hướng dẫn tự học: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị bài tiết 22 ________________________________________________ Ngày giảng: 7a../../2015 Tuần : 23 7b:/./2015 Tiết : 22 - Học hát: BÀI KHÚC CA BỐN MÙA - Bài đọc thêm: TIẾNG SÁO VIỆT NAM I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hướng dẫn hát bài hát Khúc ca bốn mùa 2.Kĩ năng: - Giáo dục các em lòng yêu thiên nhiên, cuộc sống 3.Thái độ: - Giáo dục tính tự giác học tập, cố gắng phấn đấu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: nhạc cụ quen dùng 2. Học sinh: SGK, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: 7a: ./22 7b: ./25 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Dạy bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1:Dạy hát – ghi bảng. đàn cho HS nghe 1 lần - Hướng dẫn tìm hiểu bài. Cho biết vài nét về tác giả bài hát? HS: Gíao viên hướng dẫn thêm vài nét về tác giả. Hướng dẫn tìm hiểu nội dung cùa bài. - Bài hát được viết theo hình thức mấy đoạn ? HS: . . . . . - Hướng dẫn tìm hiểu ca từ bài hát. Nêu nội dung bài hát ? HS: . . . . . Hướng dẫn luyện thanh - Nhắc nhỡ HS khi hát phải đúng tính chất mỗi đoạn. lần cho HS nghe và yêu cầu H hát lại. Sau đó cho cả lớp hát lại. - Sau mỗi câu, đoạn đều hát lại toàn câu, đoạn. - Hướng dẫn vận động nhạc. - Hướng dẫn hát và vận động nhạc bài hát. - Giáo viên chú ý nhắc nhỡ học sinh nhgĩ đúng phách, đúng nhịp. - Từng nhóm hát và vận động nhạc. _____________________________________ Hoạt động 2: Bài đọc thêm Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu về tiếng sáo Vịêt Em hãy cho biết âm sắc của tiếng sáo như thế nào? HS: . . . . Có những loại sáo nào? HSTL:. . . Giáo viên cho học sinh quan sát hình dáng cây sáo - Giáo viên cho học sinh nhe âm thanh của tiếng sáo qua một trích đoạn. I. Học hát: Khúc ca bốn mùa 1. Tìm hiểu bài a. Tác giả: b. Nội dung 2. Học hát. ________________________ II. Bài đọc thêm: Tiengs sáo Việt Nam 4. Củng cố - Cho HS hát lại bài hát. 5. Hướng dẫn tự học: - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị bài tiết sau. ____________________________________________________ Ngày giảng: 7a../../2015 Tuần :24 7b:/./2015 Tiết : 23 ÔN BÀI HÁT: KHÚC CA BỐN MÙA TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hát thuần thục và trình bày bài ở mức độ hoàn chỉnh, biết thực hiện những động tác vận động theo nhạc đơn giảng. 2.Kĩ năng: - Đọc đúng nhạc và hát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12424184.doc