Đề tài Vấn đề phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội

 

1

 

39

 

 

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về phát triển nhà ở 3

I. Nhà ở và vai trò của nhà ở. 3

1. Khái niệm nhà ở. 3

2. Vai trò của nhà ở. 4

II. Phân loại nhà ở. 5

1. Tiêu chuẩn phân loại nhà ở. 5

2. Phân loại nhà ở. 6

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến nhà ở đô thị. 8

1. Sự tăng dân số. 8

2. Sự tác động của việc làm và thu nhập của dân cư. 9

3. Đô thị hoá và qua trình phát triển của đô thị. 9

4. Những chính sách của Chính phủ. 10

IV. Quản lý Nhà nước về nhà ở và phát triển thị trường nhà ở đô thị. 11

1. Quản lý Nhà nước về nhà ở. 11

2. Phát triển thị trường nhà ở đô thị. 12

Chương II: Sự phát triển nhà ở trên địa bàn Hà nội. 14

I. Những điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở Hà Nội. 14

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội. 14

2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở và xu hướng

phát triển nhà ở.16

II. Thực trạng nhà ở Hà Nội. 19

1. Nhà ở đô thị trong thời gian qua. 19

2. Một số tốn tại trong lĩnh vực phát triển nhà ở. 20

3. Thực trạng nhà ở Hà Nội. 21

4. Đánh giá chung thực trạng nhà Hà Nội. 24

III. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển nhà ở tại Hà nội. 28

1. Quan điểm phát triển nhà ở. 28

2. Mục tiêu phát triển nhà ở Hà Nội. 30

3.Một số giải pháp phát triễn nhà ở Hà Nội. 32

Kết luận 37

 

Tài liệu tham khảo.38

 

doc39 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề phát triển nhà ở trên địa bàn Hà Nội.DOC