Đồ án Thi công trung tâm hành chính thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MỤC LỤC

Trang

Phần giới thiệu

Phần I : Kiến trúc 30%

I.Sự cần thiết phải đầu tư 1

II.Hình thức đầu tư –Hình thức quản lý dự án 3

III.Đặc điểm -Vị trí , điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng 7

IV. Các giải pháp thiết kế 10

V.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án 17

VI.Kết luận 17

Phần II : Kết cấu 50%

Chương I : Khái quát , phân tích hệ kết cấu công trình 18

Chương II: Tính toán các kết cấu chịu lực chính 19

A.Tính toán sàn nhà 19

I.Tính toán sàn tầng 1 19

1.Số liệ tính toán 19

2.Sơ đồ sàn 20

3.Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 21

4.Xác định nội lực và xác định cốt thép trong bản 22

B.Tính toán dầm tầng 1 25

I. Tính toán dầm D1 trục D ( trục từ 1 –7 ) 25

1.Sơ đồ tính 25

2.Chọn kích thước dầm 25

3.Xác định tải trọng tác dụng lên dầm 25

4.Sơ đồ chịu tải của dầm 27

5.Xác định nội lực trong dầm 28

6.Vẽ biểu đồ mômen và lực cắt 31

7.Bảng tổ hợp nội lực dầm D1 35

8.Tính toán thép 36

II.Tính toán dầm D2 trục D ( trục từ 7-11) 38

1.Sơ đồ tính 38

2.Xác định tải trọng tác dụng lên dầm 38

3.Sơ đồ chịu tải của dầm 41

4.Xác định nội lực trong dầm 43

5.Bảng tổ hợp nội lực dầm D1 35

6.Tính toán cốt thép 36

C.Tính toán cầu thang tầng trục 9 -10 56

I.Tính bảng thang và sàn chiếu nghỉ 57

1.Sơ đồ tính 57

2.Tải trọng tác dụng 57

3.Tính toán thép bảng 59

II.Tính toán cốn thang 60

1.Sơ đồ tính 60

2.Tính cốt thép 61

II.Tính toán dầm chiếu nghỉ 60

1.Tính dầm chiếu nhỉ tầng 1 62

2.Tính dầm chiếu nhỉ tầng 2 64

D.Tính toán khung K5 66

I.Sơ đồ khung 66

II.Xác định tải trọng tác dụng lên khung 67

1.Tỉnh tải 67

2.Hoạt tải 72

3.Tải trọng gió 73

III. Sơ đồ tải trọng khung 74

IV. Xác định nội lực 79

1.Xác định nội lực khung theo phương pháp G.KANI cho trường hợp

tỉnh tải 79

2.Xác định nội lực khung bằng chương trình SAP2000 cho trường hợp

hoạt tải 79

VI. Tổ hợp nội lực 85

1.Tổ hợp nội lực trong dầm khung 85

2.Tổ hợp nội lực cột 86

V.Tính toán thép dầm khung 86

1.Tính toán thép dọc 86

2.Tính toán thép ngang 87

VI.Tính toán thép cột 8 7

E.Tính toán móng 92

1.Mặt cắt công trình 90

2.Tổ hợp tải trọng công trình tác dụng lêm các móng 90

3.Đánh giá điều kiện địa chất khu vực xây dựng 91

4.Lựa chọn phương án móng 91

5.Tính toán móng cọc đài thấp 92

Phần II : Thi công 20%

A.Công tác bêtông móng , cột , dầm, sàn , cầu thang 108

I.Công tác ván khuôn móng 109

1.Tính ván khuôn thành móng 109

2.Tính ván khuôn cổ móng 110

II.Thiết kế hệ ván khuôn dầm sàn 111

1.Tính ván khuôn sàn 111

2.Tính xà gồ và cột chống xà gồ 114

III.Tính ván khuôn dầm và cột chống 118

1.Tính ván đáy dầm 118

2.Tính thành dầm 118

3.Tính cột chống dầm 120

IV.Thiết kế hệ ván khuôn cột 123

1.Tính khoảng cách các gông cột 123

V.Thiết kế hệ ván khuôn cầu thang 125

B.Tổ chức thi công công tác bêtông 130

I.Tổ chức thi công công tác bêtông móng 130

II.Tổ chức thi công công tác phần thân 136

 

 

 

doc91 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thi công trung tâm hành chính thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTM ketcau 50%.doc
  • docBia.doc
  • rarKET CAU amp THI CONG.rar
  • rarKIEN TRUC.rar
  • docPHAN GOI THIEU.doc
  • docTM thicong 20%.doc
  • docTMkientruc30%.doc
Tài liệu liên quan