Đồ án Thiết kế cầu Đồng Tròn

MỤC LỤC

 

Trang

Lời cảm ơn 1

Nhiệm vụ đồ án 2

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn . 3

Nhận xét của giáo viên đọc duyệt . 4

Mục lục 5

PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC PHƯƠNG ÁN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 10

1. Tình hình chung 10

2. Điều kiện tự nhiên tại khu vực cầu Đồng Tròn 10

3. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình 15

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ 17

PHƯƠNG ÁN 1: CẦU DẦM SUPERT BTCT DƯL CĂNG TRƯỚC 17

1. Giới thiệu chung về phương án 17

2. Các đặc trưng hình học của dầm 19

3. Tính hệ số phân bố ngang 21

4. Tải trọng tác dụng lên dầm 26

5. Tính toán nội lạc tại mặt cắt kiểm toán 27

6. Tính toán nền móng 33

7. Trình tự thi công chung toàn cầu 51

8. Trình tự thực hiện từng hạng mục 51

PHƯƠNG ÁN 2: CẦU DẦM THÉP BẢN MẶT CẦU BTCT LIÊN HỢP 55

1. Giới thiệu chung về phương án 55

2. Các đặc trưng hình học của dầm 57

3. Tải trọng tác dụng lên dầm 58

4. Tính hệ số phân bố ngang 60

5. Tính toán nội lạc tại mặt cắt kiểm toán 63

6. Tính toán nền móng 68

7. Trình tự thi công chung toàn cầu 87

8. Trình tự thực hiện từng hạng mục 87

SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT 91

PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 95

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ LAN CAN 96

I.1 Sơ đồ tính toán lan can 96

I.2 Điều kiện tính toán cần thoả mãn 96

I.3 Các số liệu sử dụng tính toán 96

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU 109

I. Số liệu tính toán 109

I.1. Các chuyền xuống bản mặt cầu 109

I.2. Sơ đồ tính nội lực bản mặt cầu 110

II. Tính nội lực phần bản hẫng 111

II.1 Tính nội lực bản hẫng 111

II.2 Tổng hợp nội lực 111

III. TÍNH TOÁN PHẦN BẢN HẪNG PHÍA TRONG 112

III.1 Tính nội lực do tĩnh tải tác dụng lên bản dầm giữa 112

III.2 Tính nội lực do hoạt tải tác dụng lên bản dầm giữa 112

IV TỔNG HỢP NỘI LỰC CHO BẢN MẶT CẦU 114

V. THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO BẢN MẶT CẦU 115

V.1 Vật liệu sử dụng 115

V.2 Tính toán và bố trí cốt thép 115

V.3 Kiểm toán bản mặt cầu 120

VI. TÍNH TOÁN DẦM NGANG 125

VI.1 Vật liệu sử dụng 125

VI.2 Tính toán nội lực dầm ngang 126

VI.3 Tính toán và bố trí cốt thép 128

VI.4 Kiểm toán dầm ngang 132

CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN DẦM CHÍNH 136

I. SỐ LIỆU BAN ĐẦU 136

II. SỐ LIỆU THIẾT KẾ 137

II.1 Kích thước mặt cắt ngang cầu 137

II.2 Thiết kế dầm chủ 137

III. TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM SUPER T 139

III.1 Tính đặc trưng hình học của dầm Super T 139

IV. TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG 142

IV.1 Hệ số phân bố đối với dầm trong 142

IV.2 Hệ số phân bố đối với dầm biên 144

V. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TẠI CÁC MẶT CẮT ĐẶC TRƯNG 147

V.1 Xác định tĩnh tải 147

V.2 Xác định hoạt tải 149

V.3 Đường ảnh hưởng mômen, lực cắt đặc trưng 149

VI. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP 160

VII. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC TẠI CÁC MẶT CẮT DẦM 164

VII.1 Đặc trưng hình học giai đoạn I(giai đoạn chưa đỏ BMC) 164

VII.2 Bề rộng cánh hưu hiệu 165

VII.3 Đặc trưng hình học giai đoạn II(giai đoạn đổ BMC) 166

VIII. Tính toán mất mát DƯL 167

VIII.1 Mất mát do co ngắn đàn hồi 168

VIII.2 Mất mát do chùng ứng suất lúc truyền lực 168

VIII.3 Mất mát do chùng ứng suất sau khi truyền lực 170

VIII.4 Mất mát do co ngót 171

VIII.5 Mất mát do từ biến 171

IX. TRẠNG THÁI GIỚI HẠN SỬ DỤNG 172

IX.1 Điều kiện về ứng suất trong bê tông 172

IX.2 Kiểm tra độ vồng võng của dầm 175

X. TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ 178

X.1 Tính duyệt mômen uốn 178

X.2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép DƯL 180

XI. TÍNH DUYỆT THEO LỰC CẮT 181

XI.1 Xác định sức kháng cắt danh định 181

XI.2 Xác định thông số b,q 182

XI.3 Chọn cốt thép đai chống cắt 183

XI.4 Tính duyệt cắt theo trạng thái gií hạn cường độ 183

XI.5 Kiểm tra lại bố trí cốt đai 184

XI.6 Tính duyệt cốt thép dọc chịu cắt 184

XI.7 Tại mặt cắt gối 184

CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN MỐ CẦU 186

I. SỐ LIỆU THIẾT KẾ 186

I.1 Số liệu chung 186

I.2. Số liệu kết cấu trên 186

I.3 Số liệu mố 186

II. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU 188

II.1 Tĩnh tải 188

II.2 Hoạt tải xe ô tô 190

II.3 Nội lực do trọng lượng đất đắp 193

II.4 Ap lực ngang đất EH 193

II.5 Ap lực ngang do hoạt tải sau mố 194

III. TỔ HỢP TẢI TRỌNG TẠI CÁC MẶT CẮT THEO TTGH 196

IV. KIỂM TOÁN MẶT CẮT 199

IV.1 Kiểm toán mặt cắt B-B 199

IV.2 Kiểm toán mặt cắt C-C 206

IV.3 Kiểm toán mặt cắt D-D 209

V. TÍNH TOÁN MÓNG MỐ 215

V.1 Tính sức chịu tải cho phép của cọc tại mố M2 215

V.2 Tính sức chịu tải của cọc theo đất nền 218

V.3 Tính sức chịu tải của cọc 218

V.4 Tính toán nội lực đầu cọc 222

VI.Tính toán thép cho mặt cắt A-A tại bệ mố 233

PHẦN III: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

CHƯƠNG I: BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỦ ĐẠO

I. THỜI GIAN THI CÔNG 237

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO GIAO THÔNG 238

III. TỔ CHỨC THI CÔNG 238

III.1 Các giai đoạn thi công cầu 238

III.2 Thi công mố M1, M2. 238

III.3 Thi công trụ T1, T2, T3, T4 242

III.4 Thi công kết cấu nhịp N1, N2, N3, N4, N5. 243

CHƯƠNGII: TÍNH TOÁN THI CÔNG

I. Bố trí và kiểm tra khả năng chịu lực của cọc ván thép 245

II. Tính toán ván khuôn 249

III. Tính kích thước sườn ngang 250

PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

xlsChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cầu Đồng Tròn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • xlsin tu dau den het dam chinh.8.xls
  • dwgGHI CD DIA.dwg
  • xlsmuc luc.xls
  • xlsTINH TOAN THI CONG.xls