Giáo án Âm nhạc 4: Ôn tập bài hát: cò lả và TĐN số 4

*Hình thức tổ chức: Cả lớp – Nhóm – Cá nhân

- Giáo viên hát lại bài hát cò lả cho cả lớp nghe.

- Bắt nhịp cho học sinh hát ôn lại bài hát 2 - 3 lần chú ý sửa sai cho học sinh.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh hát phần xướng và phần xô.

+ Phần 1 (phần xướng) từ con cò. ra cánh đồng.

+ Phần 2 (phần xô) từ tình tính tang. nhớ hay chăng.

- Chia lớp thành 2 tổ, 1 tổ hát phần xướng, 1 tổ hát phần xô và ngược lại.

- Bắt giọng cho từng dãy lên hát kết hợp gõ đệm theo phách.

- Gọi 2 bàn lên hát kết hợp gõ đệm theo phách.

- Bắt giọng cho HS cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách.

- Gọi 1 nhóm HS lên hát kết hợp gõ đệm theo phách.

 

docx4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 4: Ôn tập bài hát: cò lả và TĐN số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH VIấN: Lớp K20K tiểu học 1, Chu Thảo Chi 2, Hồ Thị Ngọc Hõn 3,Cao Thị Ngõn 4,Phạm Thị Huyền 5,Phạm Thị Ánh Tuyết 6,Phạm Thị Huệ 7,Phạm Thị Quỳnh 8,Nguyễn Thị Hương 9,Nguyễn Thị Thu Hằng KẾ HOẠCH BÀI DẠY MễN : ÂM NHẠC KHỐI LỚP : 4 TUẦN : 13 TấN BÀI DẠY : ễN TẬP BÀI HÁT: Cề LẢ VÀ TĐN SỐ 4 I / MỤC TIấU 1/ KIẾN THỨC HS ụn tập bài hỏt : Cũ lả, học bài TĐN số 4: Con chim ri. 2/ KĨ NĂNG HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca bài Cũ lả, biết hỏt kết hợp mỳa phụ họa ,biết đọc bài TĐN số 4 . 3/ THÁI ĐỘ Qua bài hỏt, giỏo dục hs thờm yờu quý dõn ca và trõn trọng người lao động II/ CHUẨN BỊ 1/ GV: Sỏch giỏo khoa lớp 4, giỏo ỏn powerpoint 2/HS: Sỏch giỏo khoa õm nhạc lớp 4, vở ghi. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRấN LỚP Nội dung Hoạt động của GiỏoViờn Hoạt động của Học Sinh Hoạt động 1: khởi động Hoạt động 2: ễn tập bài hỏt “ Cũ lả “ Hoạt động 3: Học bài TĐN số 4: ‘ Con chim ri ‘ - Ổn định lớp - Cho HS luyện giọng Đ-R-M-F-S-L-Si-Đ - Gv nhận xột *Hỡnh thức tổ chức: Cả lớp – Nhúm – Cỏ nhõn - Giáo viên hát lại bài hát cò lả cho cả lớp nghe. - Bắt nhịp cho học sinh hát ôn lại bài hát 2 - 3 lần chú ý sửa sai cho học sinh. - Giáo viên hướng dẫn học sinh hát phần xướng và phần xô. + Phần 1 (phần xướng) từ con cò... ra cánh đồng. + Phần 2 (phần xô) từ tình tính tang... nhớ hay chăng. - Chia lớp thành 2 tổ, 1 tổ hát phần xướng, 1 tổ hát phần xô và ngược lại. - Bắt giọng cho từng dãy lên hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Gọi 2 bàn lên hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Bắt giọng cho HS cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Gọi 1 nhóm HS lên hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Gọi 2 cá nhân HS lên hát kết hợp gõ đệm theo phách. - Tổ chức cho 2 nhóm hát: 1 nhóm hát, 1 nhóm gõ đệm theo nhịp và ngược lại. - Bắt giọng cho từng dãy lên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. *Cỏch sửa: Gv cho hs khỏc làm mẫu một vài lần, cho hs sai sửa lại cho đỳng. - Gọi 2 bàn lên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Bắt giọng cho HS cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Gọi 1 nhóm HS lên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Gọi 2 cá nhân HS lên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - GV nhận xột *Hỡnh thức tổ chức: Nhúm – Cỏ nhõn -Lớp - Giới thiệu bài tđn số 4 - Yờu cầu hs núi tờn nốt và hỡnh nốt cú trong bài. - Cho hs luyện tập cao độ: Đồ rờ mi pha son. * Luyện tập tiết tấu: - Gõ tiết tấu kết hợp gõ phách. - GV cho HS cả lớp gõ đệm. - GV cho HS luyện theo tổ, dãy, bàn. - Gọi 2 nhóm HS lên trình bày . - Gọi 2 cá nhân HS lên biểu diễn trước lớp. * Luyện tập từng câu: - GV bắt nhịp để h\s thực hiện. - GV cho HS cả lớp hát. - GV cho HS luyện theo tổ, dãy, bàn. - Gọi 2 nhóm HS lên trình bày . - Gọi 2 cá nhân HS lên biểu diễn trước lớp. * Tập đọc cả bài: - HS đọc nhạc và tiết tấu. - GV cho HS cả lớp hát. - GV cho HS luyện theo tổ, dãy, bàn. - Gọi 2 nhóm HS lên trình bày . - Gọi 2 cá nhân HS lên biểu diễn trước lớp. * Ghép lời ca. - GV cho HS cả lớp hát. - GV cho HS luyện theo tổ, dãy, bàn. - Gọi 2 nhóm HS lên trình bày . - Gọi 2 cá nhân HS lên biểu diễn trước lớp. - Đọc nhạc kết hợp với ghép lời ca, tổ 1 đọc nhạc, tổ 2 hát lời ca và ngược lại. - Mời cỏ nhõn lờn trỡnh bày bài tđn số 4. -Hs hỏt - Học sinh hát ôn lại bài hát. - Học sinh tập hát phần xô và phần xướng. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. *Tỡnh huống: hs gừ đệm theo nhịp chưa chớnh xỏc. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. HS lắng nghe Hs lắng nghe Nốt đơn đen và nốt đơn trắng, 5 nốt Đồ-Rờ-Mi-Pha-Son Hs thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS thực hiện. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dũ - Giáo viên tổng kết bài cho cả lớp đọc nhạc và lời của bài TĐN số 4. - Dặn dò: Về nhà ôn bài, chuẩn bị bài cho giờ sau. -Lắng nghe và ghi nhớ -Lắng nghe và ghi nhớ IV/ Tổng kết đỏnh giỏ tiết học: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTiet 13 OTBH Co la TDN TDN so 4_12439730.docx