Giáo án các môn khối 5 - Tuần 9 năm 2017

Bài 9

I:Mục tiêu :

Củng cố cho HS viết đúng viết đẹp các con chữ . các kiểu chữ hoa . cách điệu . kiểu chữ nghiêng

- Rèn luyện đôi tay khéo léo

II/ Các hoạt động dạy học:

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 07/12/2018 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn khối 5 - Tuần 9 năm 2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9 Thứ hai ngày 30 thỏng 10 năm 2017 Tiếng Việt LUYỆN TẬP TẢ CẢNH. I.Mục đớch yờu cầu: Giỳp HS: 1. Nhận biết 2 kiểu mở bài,2 kiểu kết bài trong bài văn tả cảnh 2. Viết được đoạn mở bài giỏn tiếp;kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh đẹp ở địa phương. 3. GD cảm nhận vẻ đẹp ở địa phương. II.Đồ dựng: -Tranh ảnh minh hoạ một số phong cảnh ở địa phương. -Bảng phụ,bảng nhúm,vở bài tập. III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc dàn bài tả cảnh đẹp ở địa phương tiết trước. -GV nhận xột. 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nờu yờu cầu của tiết học. Hoạt động2: Tổ chức hướng dẫn HS làm cỏc bài tập Bài 1: Gọi HS đọc nội dung bài tập1. +Gọi HS nhắc lại cỏc cỏch mở bài:Trực tiếp và giỏn tiếp. +Yờu cầu HS thảo luận nhúm đụi.Gọi đại diện nhúm trả lời.GV nhận xột,chốt lời giải đỳng: Lời giải: a)Mở bài trực tiếp b)Mở bài giỏn tiếp. Bài 2: Gọi HS đọc yờu cầu của bài 2. + Gọi HS nhắc lại 2 kiểu kết bài. +HS trao đổi nhúm đụi .Nờu nhận xột về 2 kiểu kết bài.Gọi HS trả lời.GV treo bảng phụ ghi lời giải đỳng. Lời giải: +Giống nhau:Đều núi về tỡnh cảm yờu quý gắn bú của bạn HS với con đường. +Khỏc nhau: Kết bài khụng mở rộng khẳng định con đường rất thõn thiết với bạn HS./Kết bài mở rộng cừa núi về tỡnh cảm yờu quý don đường,vừa ca ngợi cụng ơn của cỏc cụ bỏc cụng nhõn vệ sinh đó giữ sạch con đường,đồng thời thể hiện ý thức giữ gỡn con đường luụn sạch đẹp. Bài 3: Gọi HS đọc yờu cầu đề bài.Gọi một số HS nhắc lại dàn ý về cảnh đẹp ở địa phương tiết trước.Hướng dẫn HS viết.Yờu cầu Hs viết bài vào vở.Một HS viết bài vào bảng nhúm.Gọi HS đọc bài.Nhận xột,nhận xột bài trờn bảg nhúm. 3/Hoạt động cuối: Hệ thống bài. Dặn HS về nhà viết lại bài 3 vào vở. Nhận xột tiết học. 4’ 30’ 1’ Một số HS đọc dàn bài tả cảnh đẹp ở địa phương. -HS theo dừi. -HS thảo luận trả lời.Thống nhất ý đỳng. --HS thảo luận trả lời.Thống nhất ý đỳng. -HS Viết mở bài và kết bài vào vở,Nhận xột,sửa bài. -Nhắc lại 2 cỏch mở bài và kết bài trong bài văn tả cảnh. ---------------------------------------------------------------- Toỏn Viết cỏc số đo khối lượng dưới dạng số thập phõn I. Mục đớch yờu cầu: HS:Biết viết cỏc số đo khối lượng dưới dạng số thập phõn. GD tớnh cẩn thận,trỡnh bày khoa học. II.Đồ dựng: -GV:Bảng phụ -HS:bảng con,bảng nhúm III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1. Bài cũ :- Gọi HS lờn bảng làm ý b và ý d bài tập 4 tiết trước. +GV nhận xột . 2.Bài mới: Hoạt động3 : Tổ chức cho HS làm cỏc bài luyện tập: Bài 1: Tổ chức cho HS dựng bỳt chỡ điền vào sgk.Gọi một HS làm bài trờn bảng phụ.Nhận xột,chữa bài. Đỏp ỏn: a)4,562 b)3,014 c)12,006 d)0,5 Bài 2: Tổchức chon HS lần lượt viết từng số ở ý a vào bảng con.Nhận xột thống nhất kết quả đỳng. Đỏp ỏn: a)2kg50g=2,05kg; 45kg23g=45,023kg; 10kg3g=10,003kg; 500g=0,5kg Bài 3: Hướng dẫn HS hiểu yờu cầu cảu đề.Cho HS làm vở. Bài giải: Trung bỡnh mỗi ngày 6 con ăn hết số thịt là: 6 x 9 = 54kg Trong 30 ngày 6 con ăn hết số thịt là:54 x 30 = 1620kg = 1,62 tấn Đỏp số : 1,62 tấn 3/Hoạt động cuối: Hệ thống bài Dặn HS về nhà làm bài2b trong sgk vào vở. Nhận xột tiết học. 4’ 30’ 1’ -1HS lờn bảng làm bài.Lớp nhận xột ,bổ sung. -HS làm sgk.Chữa bài trờn bảng phụ. -HS làm bảng con.Giải thớch cỏch làm. -HS làm vở và bảng nhúm. -HS nhắc lại cỏch làm. --------------------------------------------------------- Tin học ( 2 tiết ) ( GV chuyờn dạy) Thứ ba ngày 31 thỏng 10 năm 2017 Tiếng Việt ĐẠI TỪ I.Mục đớch yờu cầu: 1. HS hiểu:đại từ là từ dựng để xưng hụ hay thay thế danh từ,động từ,tớnh từ,hoặc cụm danhtừ,động từ,tớnh từ để khỏi lặp. 2. Nhận biết đựoc cỏc đại từ thường dựng trong thực tế;bước đầu biết dựng đại từ để thay thế cho danh từ bị lặp nhiều lần. 3. GD tớnh cẩn thận,hợp tỏc nhúm trong học tập. II. Đồ dựng: -Bảng phụ - Bảng nhúm.Vở bài tập Tiếng Việt. III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Bài cũ : Gọi một số HS đọc đoạn văn miếu tả cảnh đẹp ở địa phương(BT3) tiết trước. -GV nhận xột . 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nờu yờu cầu tiết học Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập nhận xột. Bài 1: Gọi HS đọc yờu cầu BT,dựng bỳt chỡ gạch dưúi từ in đậm.Thảo luận nhúm đụi,trả lời,nhận xột bổ sung.Gv chốt: Lời giải đỳng: Những từ in đậm(tớ,cậu) được dựng để xưng hụ.Từ in đậm(nú)dựng để xưng hụ đồng thời thay thế cho danh từ(chớch bụng) Bài 2:HS đọc đề,trao đổi nhúm đụi.Gọi một số HS trả lời. GV nhận xột,chốt lời giải đỳng: Lời giải đỳng:Từ vậy thay thế cho từ thớch.Từ thế thay thế cho từ quý. -Cỏch dựng từ này cũng giống cỏch dựng từ bài tập1 đều thay thế cho từ khỏc để khỏi lặp từ. Chốt ý rỳt ghi nhớ trang 92 sgk. Hoạt động3:Tổ chức HS làm bài luyện tập: Bài 1: Tổ chức cho HS đọc thầm thảo luận nhúm đụi.Gọi một số HS trả lời,nhận xột,bổ sung.GV chốt ý đỳng: Lời giải: +Cỏc từ in đậm trong đoạn thơ trờn dựng để chỉ BỏcHồ.Cỏc từ đú đều được viết hoa nhằm biểu lộ thỏi độ tụn kớnh Bỏc. Bài 2:Yờu cầu HS làm vở BT.Một HS gạch những từ là đại từ trong cỏc cõu trờn bảng phụ.Nhận xột chữa bài: Lời giải đỳng:Cỏc đại từ trong bài : Mày.ụng,tụi,nú. Bài 3:Tổ chức cho HS là vở.Một HS làm bảng nhúm.Nhận xột,bổ sung. Lời giải:Nú ăn bụng nú phỡnh to ..nú khụng sao lỏch qua... 3/Hoạt động cuối: Hệ thống bài Dặn HS VN làm lại bài tập 3 vào vở.Học thuộc ghi nhớ. Nhận xột tiết học. 3’ 30’ 1’ Một số Hs đọc bài. -Lớp nhận xột bổ sung. -HS theo dừi. -HS thảo luận trả lời,thống nhất ý đỳng. -HS trao đổi trả lời,thống nhất ý đỳng. -Đọc ghi nhớ trong sgk. HS trao đổi trả lời.Thống nhất ý đỳng. -HS làm vở,chữa bài trờn bảng phụ. -HS làmvở.Chữa bài trờn bảng nhúm. Nhắc lại ghi nhớ. ------------------------------------------------------------- Toỏn VIẾT SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I.Mục đớch yờu cầu: 1. HS viết đựợc số đo diện tớch dưới dạng số thập phõn 2. GD tớnh cẩn thận,trỡnh bày khoa học II.Đồ dựng: -Bảng nhúm -Bảng con III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Bài cũ : -Tổ chức cho HS viết cỏc số ở Bài tập 2 tiết trước vào bảng con -Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS -GV nhận xột ,chữa bài. 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nờu yờu cầu tiết học. Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm cỏc bài luyện tập(tr47 sgk) Bài 1: Cho HS viết ý a vào bảng con.Nhận xột.hướng dẫn nếu HS làm sai nhiều.Cỏc số cũn lại HS làm vở.Gọi HS lờn bảng chữa bài.GV nhận xột,Chốt kết quả đỳng. Đỏp ỏn đỳng: a)56dm2 = 0,56m2; b) 17dm223cm2 =17,23dm2 c)23cm2=0,23dm2 d)2cm25mm2 =2,05cm2 Bài 2: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.một HS làm vào bảng nhúm.Chấm vở,nhận xột chữa bài trờn bảng nhúm: Đỏp ỏn đỳng: a)1654m2 =0,1654ha ; b)5000 m2 =0,5ha c)1ha =0,01km2 ; d)15ha = 0,15km2 3/Hoạt động cuối: Hệ thống bài Dặn HS về nhà làm bài tập 3 trong sgk và cỏc bài tập trong sỏch BT vào vở. Nhận xột tiết học. 30’ 1’ HS viết vào bảng con. -HS làm vào vở. -Nhận xột ,chữa bài. ------------------------------------------------------- Rốn chữ Bài 9 I:Mục tiêu : Củng cố cho HS viết đúng viết đẹp các con chữ . các kiểu chữ hoa . cách điệu . kiểu chữ nghiêng - Rèn luyện đôi tay khéo léo II/ Cỏc hoạt động dạy học : Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Kiểm tra: Kiểm tra sỏch vở, đồ dựng. 2. Bài mới: 1: Hướng dẫn ,quan sỏt chữ mẫu và nờu qui trỡnh viết . Yờu cầu HS viết nhỏp, viết bảng. 2: Hướng dẫn hs viết. Nhắc nhở tư thế ngồi và cỏch cầm bỳt - Gv thu vở chấm. - Nhận xột bài làm của hs. 3. Củng cố ,dăn dũ: - Nhận xột giờ học. 5’ 7’ 15’ 5’ 3’ - HS nhắc lại qui trỡnh viết . - HS viết nhỏp, viết bảng. - HS viết Học sinh lắng nhge -------------------------------------------------- Đạo đức Bài 5:TèNH BẠN (TIẾT 1) I.Mục đớch yờu cầu: Kiến thức:Biết được bạn bố cần phải đoàn kết,giỳp đỡ nhau nhất là những khi gặp hoạn nạ khú khăn. Kĩ năng:Biết cỏch cư xử tốt với bạn bố trong cuộc sống hành ngày. Thỏi độ:Quý trọng tỡnh bạn. II.Đồ dựng:: 1. Tranh minh hoạ truyện Đụi bạn 2. Đồ dựng đúng vai. III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1/Bài cũ:-Gọi một số HS đọc ca dao,tục ngữ núi về chủ đề: Biết ơn tổ tiờn +GV nhận xột,bổ sung. 2/Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược cho HS hiểu ý nghĩa của tỡnh bạn và quyền được kết giao bạn bố của trẻ em bằng hoạt động cả lớp: +GV cho HS hỏt bài Lớp chỳng ta đoàn kết +Cho HS thảo luận:Điều gỡ sẽ xảy ra nếu chỳng ta khụng cú bạn bố? +Gọi HS trả lời,GVchốt ý: Kết luận:Ai cũng cú bạn bố.Trẻ em cũng cần cú bạn bố và cú quyền được kết giao bạn bố. Hoạt động 2: Tỡm hiểu nội dung truyện Đụi bạn: +Cho HS đọc thầm cõu chuyện,thảo luận nhúm phõn vai diễn lại cõu chuyện.Gọi đại diện nhúm lờn trỡnh diễn trước lớp.Nhận xột bổ sung. +Yờu cầu HS thảo luận cả lớp trả lời cỏc cõu hỏi trong sgk Gọi một số HS trả lời.GV nhận xột. Kết luận:Bạn bố cần phải biết thương yờu ,giỳp đỡ nhau nhất là những lỳc khú khăn hoạn nạn. Hoạt động 3:thực hiện yờu cầu của bài tập 2 sgk: +Yờu cầu HS thảo luận từng tỡnh huống.Gọi HS đưa ra cỏch ứng xử và giải thớch lý do.GV Nhận xột,.Tuyờn dương HS cú cỏch ứng xử hay và đỳng,yờu cầu HS liờn hệ bản thõn:Nờu những biểu hiện của tỡnh bạn tốt. Kết luận: Bạn bố tốt phải tụn trọng,yờu thương nhau,chia sẻ những vui buồn cựng nhau,Giỳp đỡ nhau cựng tiến bộ. 3/Hoạt động cuối: Hệ thống bài,rỳt Ghi nhớ(trang 17 sgk). Dặn HS sưu tầm thơ ca,bài hỏtvề tỡnh bạn.Thực hành đối xử tốt với bạn bố. Nhận xột tiết học. 3’ 30’ 1’ - Một số HS trỡnh bày . -Lớp nhận xột bổ sung. -HS hỏt thảo luận nội dung bài hỏt -HS đọc và thảo luận nụi dung truyện đụi bạn. -HS thảo luận giải quyết tỡnh huống liờn hệ bản thõn -Đọc ghi nhớ trong sgk. -------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 02 thỏng 11 năm 2017 Toỏn CỘNG HAI Sễ THẬP PHÂN I.Mục đớch yờu cầu: 1 . Biờ́t cộng hai số dưới dạng số thập phõn. 2. GD tớnh cẩn thận,trỡnh bày khoa học. II.Đồ dựng: + GV: bảng nhúm. +HS: Bảng con. III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Bài cũ : +HS làm bảng con bài tập 3 tiết trước. +Kiểm tra vở bài tập ở nhà của HS. -GV nhận xột. 2.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nờu yờu cầu tiết học. Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm cỏc bài luyện tập Bài 1: Tổ chức cho HS làm bài vào vở.Một HS làm vào bảng nhúm.Nhận xột chữa bài. Lời giải: a)42m34cm = 42,34m b)56m29cm = 56,29m c)6m2cm = 6,02m d) 4352m = 4,352km Bài 2 GV đọc cỏc số HS viết vào bảng con .Nhận xột.Chữa bài: Lời giải: a)0,5kg b)0,347kg c)1500kg Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở.Một HS làm bảng nhúm.Chấm nhận xột chữa bài: Lời giải: a)7km2 = 7000000m2 4ha = 40000m2 8,5 ha = 85000m2 b)30dm2 =0,3m2 300dm2 =3m2 515dm2 = 5,15m=m2 3/Hoạt động cuối: -Hệ thống bài -Nhận xột tiết học. 3’ 30’ 1’ - HS làm bảng con. -HS theo dừi. -HS làm vở.Nhận xột chữa bài trờn bảng nhúm. HS lần lượt viết số vào bảng con.Chữa bài. -HS làm vở,chữa bài trờn bảng nhúm. ---------------------------------------------------------------------- Khoa học Bài 10:Phũng trỏnh bị xõm hại tỡnh dục (tiết 1) I Mục tiờu Sau bài học,em: - Phõn biệt được những đụng chạm an toàn và khụng an toàn,những hành vi xõm hại tỡnh dục. - Biết cỏc ứng phú với sự đụng chạm khụng an toàn và tỡnh huống nguy cơ. - Xỏc định quyền được riờng tư toàn vẹn thõn thể. - Xỏc định được địa chỉ tin cậy để tỡm kiếm sự giỳp đỡ. Giỏo dục HS kĩ năng sống bảo vệ an toàn cho bản thõn. II Đồ dựng dạy học GV: Bảng nhúm HS: III Cỏc hoạt động dạy học 1-Khởi động: 1’ - Cho HS hỏt. 2-Trải nghiệm :2’ - Hỏi HS thỏi độ,ứng xử của em đối với người nhiễm HIV/AIDS. - Nhận xột. 3- Bài mới: 2’ - Gv giới thiệu bài,ghi tựa bài lờn bảng. - Cho 3 Hs đọc to tờn bài. - Hs đọc mục tiờu. - HS,GV xỏc định mục tiờu. Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS A.Hoạt động cơ bản : Hoạt động 1 Liờn hệ thực tế - Cho cỏc nhúm đọc mục 1 rồi thảo luận làm bài. - Gọi cỏc nhúm bỏo cỏo. - GV chốt lại. Hoạt động 2 Thảo luận. - GV nờu từng cõu hỏi,cho Hs xung phong trả lời. - GV kết luận. Hoạt động 3 Đọc và trả lời - Quan sỏt,nhắc nhở cỏc em đọc kĩ rồi trả lời cõu hỏi. *Củng cố- Dặn dũ - Qua tiết học này em biết được điều gỡ? - Dặn Hs đề phũng bị xõm hại tỡnh dục.Khi cú nguy cơ bị xõm hại phải cho người mà em tin cậy cú thể bảo vệ em biết. - Xem trước hoạt động thực hành - Gv nhận xột tiết học. 28’ 2’ Hoạt động nhúm - Cỏc nhúm thảo luận ghi vào bảng nhúm rồi bỏo cỏo. Hoạt động chung cả lớp. Hs trả lời: - Cỏc đụng chạm,sờ mú,vuốt ve,cho xem tranh ảnh khờu dõm,cưỡng ộp quan hệ tỡnh dục Hành động trực tiếp lờn thõn thể hay bằng lời núi,hỡnh ảnh kớch dục tỡnh dục. - Xõm hại tỡnh dục trẻ em là sử dụng quyền lực và sức mạnh,dọa dẫm,mua chuột,lợi dụng lũng tin của trẻ em để ộp buộc cỏc em hoạt động tỡnh dục. - Cỏc hành vi xõm hại tỡnh dục gồm đụng chạm,sờ mú,vuốt ve,cho xem tranh ảnh khờu dõm,cưỡng ộp quan hệ tỡnh dục hoặc mua bỏn tỡnh dục - Ai cũng cú thể bị xõm hại tỡnh dục. - Thủ phạm là người lạ,cú thể là người thõn,người quen biết tin cậy. - Hậu quả như gõy thương tớch,cú thai,nhiễm trựng lõy qua đường tỡnh dục,HIV và về mặt tinh thần của trẻ như hoảngloạn,sợ hói,giận dữ,lo lắng,xấu hổ,cú cảm giỏc tội lỗi,trầm cảm. Hoạt động cỏ nhõn - Em đọc nội dung. - Em trả lời cõu hỏi. + Vỡ trẻ em là nạn nhõn. + Núi với người tin cậy. - HS trả lời cỏ nhõn. - HS nghe. ------------------------------------------------------------- Thể dục ( GV chuyờn dạy) -------------------------------------------------------------- Kĩ thuật Thờu chữ V ( tiết 2) I. Mục tiờu: - Biết cỏch thờu chữ v - Thờu nối cỏc mũi thờu chữ V đỳng kĩ thuật , quy trỡnh . - Rốn đụi tay khúe lộo,tớnh cẩn thận. II. Đồ dựng dạy học -Mẫu chữ V -Một số sản phẩm thờu chữ V. III. Cỏc hoạt động dạy học: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Giới thiệu bài: 2.Cỏc hoạt động: +Hoạt động 1: HS thực hành. -Mục tiờu: Giỳp HS hoàn thành được bài thờu chữ V. Phương phỏp: Trực quan, thực hành, giảng giải. -Nhận xột, hệ thống lại cỏch thờu chữ V. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Nhắc lại và nờu thời gian thực hành. -Quan sỏt, uốn nắn những em cũn lỳng tỳng. +Hoạt động 2: Đỏnh giỏ sản phẩm. -Mục tiờu: Giỳp HS đỏnh giỏ được sản phẩm của mỡnh và của bạn. -Phương phỏp : Giảng giải,đàm thoại,trực quan. 3.Củng cố,dặn dũ. -Nờu lại ghi nhớ SGK. -Giỏo dục HS tớnh khỏo lộo, cẩn thận. 3’ 30’ 2’ -Nhắc lại cỏch thờu chữ V. -Vài em lờn thực hiện lại. -Vài em nờu yờu cầu của sản phẩm mục III SGK. Thực hành thờu chữ V vào vải. -Trưng bày sản phẩm. -Vài em lờn đỏnh giỏ sản phẩm. -------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ sỏu ngày 03 thỏng 11 năm 2017 Tiếng việt LUYỆN TẬP THUYẾT TRèNH TRANH LUẬN I.Mục đớch yờu cầu: Giỳp HS: 1. Nờu được lý lẽ,dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt góy gọn rừ ràng,trong thuyết trỡnh tranh luận một vấn đề đơn giản. 2. Rốn kĩ năng núi cho HS 3. GD mạnh dạn trước đỏm đụng. * GDKNS: Thờ̉ hiợ̀n sự tự tin. -Lắng nghe tích cực. II.Đồ dựng –Bảng phụ,vở bài tập Tiếng Việt. III.Cỏc hoạt động: Hoạt động của GV TG Hoạt động của HS 1.Bài cũ :+Gọi HS đọcmở bài,kết bài bài văn tả cảnh đẹp địa phương + GV nhận xột. 2Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài:-Giới thiệu nờu yờu cầu tiết học. Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập Bà1: Tổ chức cho HS đọc thầm bài cỏi gỡ Quý nhất,trao đổi nhúm đụi làm vào vở.Một HS làm bảng phụ,Nhận xột,chữa bài. Lời giải: a)Vấn đề tranh luận:Cỏi gỡ quý nhất trờn đời. b)í kiến và lý lẽ của mỗi bạn: +Hựng:Quý nhất là lỳa gạo:Cú ăn mới sống được. +Quý:Quý nhất là vàng:Cú vàng là cú tiền,cú tiền sẽ mua được lỳa gạo. +Nam:Quý nhất là thỡ giờ:Cú thỡ giờ mới làm ra lỳa gạo,vàng bạc. c)í kiến của thầy:Quý nhất là người lao động. -Lý lẽ:Lỳa gạo,vàng bạc thỡ giờ đều quý.Nhưng người lao động mới biết dựng thỡ giờ để làm ra lỳa gạo,vàng bạc -Thỏi độ:Tụn trong ý kiến của 3 bạn Kết luận: Khi thuyết trỡnh tranh luận một vấn đề nào đú ta phải đưo ra ý kiến riờng,biết nờu lớ lẽ để bảo vệ ý kiến một cỏch cú tỡnh cú,lý,thể hiện sự tụn trọng người đối thoại. Bài 2:Tổ chức cho HS Đúng vai nờu ý kiến tranh luận:Tổ chức thảo luậnnhúm 3 .Gọi đại diện nhúm trỡnh bày.GV nhận xột ,bổ sung.Tuyờn dương nhúm tranh luận sụi nổi,cỏc thành viờn trong nhúm biết mở rộng lý lẽ,dẫn chứng khi tranh luận. Bài 3: Tổ chức cho HS thảo luận nhúm 4.Đại diện nhúm trỡnh bày trươc lớp.Nhận xột,bổ sung. 3/Hoạt động cuối: Hệ thống bài. Dặn HS viết lại đoạn văn vào vở. Nhận xột tiết học. 4’ 30’ 1’ Một số HS đọc.Lớp nhận xộổ sung -HS theo dừi -HS đọc,trao đổi,làm bài vào vở.chữa bài trờn bảng lớp.Thống nhất ý kiến. -HS đúng vai tập thuyết trỡnh tranh luận. -HSthảo luận nhúm.trỡnh bày trước lớp,thống nhất ý kiến. -Nhắc lại cỏch thuyết trỡnh tranh luận. --------------------------------------------------------------- HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ KIỂM ĐIỂM TUẦN 9 I Mục tiờu - Giỳp HS biết những ưu điểm, hạn chế của bản thõn cũng như cỏc bạn trong tuần. - Biết phỏt huy những ưu điểm,khắc phục những sai phạm cho tuần sau. - Biết được kế hoạch tuần tới. - Giỏo dục HS thực hiện tốt nội quy trường,lớp. II Chuẩn bị - GV: Nội dung sinh hoạt - HS: Những ghi chộp theo dừi cỏc bạn của ban cỏn sự lớp. III Cỏc bước tiến hành 1/Cỏc trưởng nhúm nhận xột,đỏnh giỏ tuần 9 2/ Phú chủ tịch hội đồng tự quản nhận xột,đỏnh giỏ. 3/ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xột đỏnh giỏ. 4/Giỏo viờn nhận xột hoạt động tuần 9 - Nhận xột chung. - Tuyờn dương tổ,cỏ nhõn học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường, cú thành tớch trong học tập, lao động, rốn luyện. - Những học sinh vi phạm nội quy, cho cỏc em núi rừ lớ do phạm lỗi, yờu cầu cỏc em hứa hẹn ,sửa chữa. 5/Giỏo viờn đề ra kế hoạch cho tuần 9 - Đi học đều,đỳng giờ. - Bảo quản sỏch cho tốt. - Thực hiện tốt quy định của nhà trường. - Tham gia lao động thường xuyờn theo khu vực được phõn cụng. ----------------------------------------------------------- Ngoại ngữ ( 2 tiết ) ( GV chuyờn dạy) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Kớ duyệt của tổ trưởng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an ca nam lop 5VNEN_12410836.doc