Giáo án các tiết kiểm tra Toán 2

Môn Toán

Kiểm tra

Thứ hai , ngày 29 tháng 1 năm 2018

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thuộc được các bảng nhân 2, 3, 4, 5

- Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc.

- HS nắm được tên gọi các thành phần trong phép x/ , +/-

- HS biết tìm thành phần chưa biết trong phép x/ , +/-

2. Kĩ năng:

Tính giá trị biểu thức số . Giải toán bằng một phép nhân. Tính độ dài đường gấp khúc.Trình bày sạch đẹp, khoa học

3. Thái độ:

Tự giác học tập

4. GDKNS :

KN giải quyết vấn đề

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các tiết kiểm tra Toán 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Thứ hai, ngày18 tháng 9 năm 2017 Tuần 3 Bài kiểm tra môn Toán Tháng 9 I. Mụctiêu: 1. Kiến thức: Đọc, viết số có hai chữ số, viết được số liền trước, số liền sau của một số. 2. Kĩ năng: Thực hiện được phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.Giải được bài toán bằng một phép tính. Đo được độ dài đoạn thẳng và viết số đo độ dài đoạn thẳng đó. 3. Thái độ: Tự giác học tập, thích học toán. 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV phát đề kiểm tra. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40 phút GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2017 Tuần 9 MônToán Bài: Kiểm tra định kì giữa học kì I I. Mụctiêu: 1. Kiến thức: Thực hiện phép cộng có nhớ, nhận dạng hình và dạng toán nhiều hơn, ít hơn. 2. Kĩ năng: Thực hiện đúng phép cộng có nhớ, trình bày thẳng cột, vẽ được hình chữ nhật và giải được toán có lời văn liên quan đến đơn vị kg, lít. 3. Thái độ: Tự giác học tập 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồdùngdạyhọc: - Giáoviên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV phát đề kiểm tra. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40 phút GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 18 Môn Toán Kiểm tra cuối học kì I Thứ ba , ngày 2 tháng 1 năm 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thuộc được các bảng cộng trừ trong phạm vi 20 - Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. - HS nắm được tên gọi các thành phần trong phép +/- - HS biết tìm thành phần chưa biết trong phép +/- 2. Kĩ năng: Tính giá trị biểu thức số . Giải toán bằng một phép cộng hoặc phép trừ có lien quan đến các đơn vị đo đã học. Nhận dạng các hình đã học.Trình bày sạch đẹp, khoa học 3. Thái độ: Tự giác học tập 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. GV phát đề kiểm tra. 2. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40’ 3. GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 22 Môn Toán Kiểm tra Thứ hai , ngày 29 tháng 1 năm 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thuộc được các bảng nhân 2, 3, 4, 5 - Nhận dạng và gọi đúng tên đường gấp khúc. - HS nắm được tên gọi các thành phần trong phép x/ , +/- - HS biết tìm thành phần chưa biết trong phép x/ , +/- 2. Kĩ năng: Tính giá trị biểu thức số . Giải toán bằng một phép nhân. Tính độ dài đường gấp khúc.Trình bày sạch đẹp, khoa học 3. Thái độ: Tự giác học tập 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV phát đề kiểm tra. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40’ GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 28 Môn Toán Kiểm tra giữa học kì II Thứ hai , ngày 26 tháng 3 năm 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thuộc được các bảng nhân và các bảng chia 2, 3, 4, - Chia một nhóm con vật thành 2, 3, 4, 5 phần bằng nhau - HS nắm được tên gọi các thành phần trong phép x/: , +/- - HS biết tìm thành phần chưa biết trong phép x/: , +/- 2. Kĩ năng: Tính giá trị biểu thức số . Giải toán bằng một phép nhân. Tính chu vi một hình tứ giác.Trình bày sạch đẹp, khoa học 3. Thái độ: Tự giác học tập 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV phát đề kiểm tra. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40’ GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 33 Môn Toán Kiểm tra Thứ tư , ngày 2 tháng 5 năm 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thuộc được các bảng nhân và các bảng chia 2, 3, 4,5 - Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. - HS nắm được tên gọi các thành phần trong phép x/: , +/- - HS biết tìm thành phần chưa biết trong phép x/: , +/- 2. Kĩ năng: Tính giá trị biểu thức số . Giải toán bằng một phép nhân. Tính chu vi một hình tứ giác.Trình bày sạch đẹp, khoa học 3. Thái độ: Tự giác học tập 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV phát đề kiểm tra. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40’ GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN GV: Phạm Diệu Linh Khối: 2 Tuần 34 Môn Toán Kiểm tra định kì cuối học kì II Thứ tư , ngày 9 tháng 5 năm 2018 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thứ tự các số trong phạm vi 1000 - Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. - Thuộc được các bảng nhân và các bảng chia 2, 3, 4,5 - HS nắm được tên gọi các thành phần trong phép x/: , +/- - HS biết tìm thành phần chưa biết trong phép x/: , +/- 2. Kĩ năng: Đặt tính thẳng cột.Tính giá trị biểu thức số . Giải toán bằng một phép nhân hoặc chia. Tính chu vi các đã học(hình tam giác, hình tứ giác).Trình bày sạch đẹp, khoa học 3. Thái độ: Tự giác học tập 4. GDKNS : KN giải quyết vấn đề II. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Đề KT. - Học sinh: Bút, nháp III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV phát đề kiểm tra. HS nhận đề và làm bài trong thời gian 40’ GV thu chấm bài – chữa và trả bài sau VII. Nhận xét- đánh giá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGA cac tiet kiem tra Toan 2.docx
Tài liệu liên quan