Giáo án Chính tả 2 tuần 33 - Trường tiểu học Tứ Liên

Nghe – viết: Lượm

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:

 - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tác

- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu theo thể thơ 4 chữ.

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x hoặc iên/in.

2.Kĩ năng: KN nghe viết

3.Thái độ :Yêu thích môn học.

 - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tác

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả 2 tuần 33 - Trường tiểu học Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 34 G v : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Nghe – viờ́t : Bóp nát quả cam Ngày dạy : Thứ ba , / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện Bóp nát quả cam; - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x hoặc iê/i. 2.Kĩ năng: KN nghe viết 3.Thỏi độ :Yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS viết: * Hướng dẫn chuẩn bị: * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS viết bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2 : s/x ? 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ?Nội dung ? ?Những chữ nào phải viết hoa? Vì sao? - Yêu cầu hs viết: Quốc Toản, nghiến răng; xiết chặt... - GV lưu ý HS cách trình bày bài - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs làm vào SGK - Chốt lời giải đúng + lưu ý hs đọc, viết chính xác những chữ có âm đầu s/x. - Giải nghĩa câu tục ngữ (kinh nghiệm xem thời tiết của ông cha xưa....) - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS nghe - viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm vào SGK + 1 hs lên bảng – Nhận xét. - 1,2 hs đọc lại bài Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 34 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Nghe – viờ́t: Lượm Ngày dạy : Thứ sáu, / / 2018 I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tỏc - Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu theo thể thơ 4 chữ. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt s/x hoặc iên/in. 2.Kĩ năng: KN nghe viết 3.Thỏi độ :Yờu thớch mụn học. - GD HS KNS: KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS viết: * Hướng dẫn chuẩn bị: * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS viết bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2 : sen / xen ? kín / kiến?... 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ?Nội dung ? ?Đếm số chữ của mỗi dòng thơ? ?Cách trình bày? - Yêu cầu hs viết: loắt choắt; nghênh nghênh; huýt sáo... - GV lưu ý lại cách trình bày bài - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu hs làm vào SGK - Chốt lời giải đúng + lưu ý hs đọc, viết chính xác những chữ có âm đầu s/x. - Giải nghĩa 1 số từ... - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - TL - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS nghe - viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm vào SGK + 1 hs lên bảng – Nhận xét. - 1,2 hs đọc lại bài Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 33 CT BOP NAT QUA CAM.doc
Tài liệu liên quan