Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 năm học 2017 - 2018 - Tuần 5

LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ

I/ Mục tiêu

- Biết thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng (BT2) để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.

- KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; Hợp tác (cùng tìm kiếm số liệu, thông tin); Thuyết trình kết quả tự tin.

II/ Các PP và PTDH

- Phương pháp: + Hoạt động nhóm 4, luyện tập thực hành, phân tích mẫu; Rèn luyện theo mẫu; Trao đổi nhóm (tổ); Trình bày 1 phút.

- Phương tiện: + Phiếu đã kẻ bảng cho từng HS. Bảng nhóm.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 06/12/2018 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 năm học 2017 - 2018 - Tuần 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ Mục tiêu - Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc ca ngợi hòa bình chống chiến tranh; biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu truyện. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Hoạt động nhóm đôi. - Phương tiện: Sách báo, truyện gắn với chủ điểm hòa bình. III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 8' 17' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét và khen HS kể tốt. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Trong tiết KC hôm nay, các em cùng kể lại những câu chuyện ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh, mà các em đã từng được nghe hoặc được đọc. 2. Kết nối: Tìm hiểu y/c: - Mời 1 HS đọc đề bài. - GV gạch chân những từ cần lưu ý. - GV nhắc HS: + SGK có một số câu chuyện về đề tài này. + Các em cần kể chuyện mình nghe được, tìm được ngoài SGK. + Nếu không tìm được thì em mới kể những câu chuyện trong SGK. - Mời một số HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể. 3. Thực hành - Cho HS kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. - GV nhăc: Với những truyện khá dài, các em không có khả năng kể gọn lại thì có thể kể 1-2 đoạn truyện. - Cho HS thi kể chuyện trước lớp. - Cả lớp và GV nhận xét, khen HS theo các tiêu chuẩn sau: + ND câu chuyện có hay, có mới không. + Cách kể. + Khả năng hiểu câu chuyện. - GV tuyên dương. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - GV nhắc HS chuẩn bị bài sau Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: + Mời 1 bạn kể lại truyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai và nêu ý nghĩa của chuyện. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS đọc đề bài. - HS lắng nghe. - HS giới thiệu. VD: Tôi sẽ kể câu chuyện về ba nàng công chúa thông minh, tài giỏi, đã giúp vua cha đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước - HS kể chuyện trong nhóm 2. - HS thi kể chuyện. Kể xong đều nói ý nghĩa câu chuyện của mình hoặc trao đổi giao lưu cùng các bạn trong lớp. Ngày soạn: 24/9 Ngày giảng: Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2017 Tiết 1. Toán ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I/ Mục tiêu - Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng. - Biết chuyển đổi đơn vị đo độ dài và giải các BT với các số đo khối lượng. - BT cần làm: 1, 2, 4. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Hoạt động nhóm đôi, luyện tập thực hành. - Phương tiện: Bảng lớp, bảng nhóm. III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 7' 9' 6' 9' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét và khen HS. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Giờ toán hôm nay chúng ta cùng ôn lại kiến thức về các đơn vị đo khối lượng. 2. Thực hành Bài 1. - GV kẻ sẵn bảng đơn vị đo khối lượng. - Cho HS lần lượt lên bảng làm. - Nhận xét, chữa bài. + Em có nhận xét gì về quan hệ giữa 2 đơn vị đo khối lượng liền kề? Bài 2. - Hướng dẫn chuyển đổi từ các đơn vị lớn ra các đơn vị bé hơn và ngược lại. - Chuyển đổi từ các số đo có 2 tên đơn vị đo sang các số đo có 1 tên đơn vị đo và ngược lại. Bài 3. - Mời 1 HS nêu cách làm. - GV hướng dẫn bổ sung. Bài 4. - Một HS nêu yêu cầu. + Bài toán yêu cầu gì? + Muốn biết ngày thứ 3 cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường ta làm như thế nào? - 2HS làm vào bảng nhóm và chữa bài. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn chuẩn bị bài học sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: + Mời 2 bạn lên làm bài tập 2. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - 1 HS nêu y/c của BT. - Làm bài theo y/c. + Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé +Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn. - 1 HS nêu y/c của BT. - Làm bài theo y/c. Bài giải 18 yến = 180 kg 200 tạ = 20000 kg 35 tấn = 350000kg. b) 430 kg = 43 yến 2500 kg = 25 tạ 16000kg = 16 tấn c) 2kg326g=2326g 6kg3g = 6003g d) 4008 g = 4 kg 8g 9050 kg = 9tấn50 kg - 2 HS nêu y/c của BT. - Làm bài theo y/c. Bài giải 2 kg 50g = 2500g 13 kg 85g < 13 kg 805g 6090 kg > 6 tấn 8 kg tấn > 250 kg. - 2 HS nêu y/c của BT. - Làm bài theo y/c. Bài giải Ngày thứ 2 cửa hàng bán được số kilôgam đường là: 300 × 2 = 600(kg) Ngày thứ nhất và ngày thứ 2 bán được số kilôgam đường là: 300 + 600 = 900 (kg) Đổi 1 tấn = 1000kg Ngày thứ 3 cửa hàng bán được số kilôgam đường là: 1000 – 900 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg. Tiết 3. Chính tả (Nghe - viết) MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC I/ Mục tiêu - Viết đúng bài chính tả, biết trình bày đúng đoạn văn. - Tìm được các tiếng chứa uô,ua trong bài văn và nắm được cách đánh dấu thanh: trong các tiếng có uô, ua (BT2); tìm được tiếng thích hợp có chứa uô, ua để điền vào 2 trong số 4 câu thành ngữ ở BT3. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Hoạt động nhóm đôi, luyện viết. - Phương tiện: Bảng nhóm. Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần. III/ Tiến trình dạy- học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 20' 9' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét, khen HS. B. Hoạt động dạy- hoc 1. Khám phá: Tiết CT hôm nay các em cùng nghe viết một đoạn trong bài Một chuyên gia máy xúc và thực hành đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi. Ghi tựa đề lên bảng 2. Kết nối - GV đọc bài. - Em hãy tìm những từ ngữ miêu tả dáng vẻ của anh A- lếch- xây? - Cho HS đọc thầm lại bài - GV đọc những từ khó: ngoại quốc, buồng máy, tham quan, chất phác, - Em hãy nêu cách trình bày bài? - GV đọc. - GV đọc lại toàn bài.Thu, chấm bài. - GV nhận xét chung. 3. Thực hành: H/dẫn HS làm BT. Bài 2. - Mời 1 HS đọc yêu cầu - Cho HS viết vào vở những tiếng có chứa ua, u. - Hãy giải thích quy tắc đánh dấu thanh trong mỗi tiếng em vừa tìm được? Bài 3. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - Cho HS trao đổi theo nhóm 2. - Mời 4 HS nối tiếp nhau đọc. - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu thành ngữ trên. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn chuẩn bị bài sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: + Đọc cho các bạn chép các tiếng tiến, biển, bìa, mía vào mô hình vần. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS theo dõi SGK. + Mái tóc vàng óng ửng lên như một mảng nắng, bộ quần áo xanh - HS đọc thầm bài. - HS viết nhỏp 4 HS viết bảng lớp. - HS nêu. - HS viết bài. - HS soát lại bài. - HS đổi vở soát lỗi. - 1 HS. - Các tiếng có chứa ua: của, múa. - Các tiếng có chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn. - Trong các tiếng có ua (tiếng không có âm cuối): dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính ua – chữ u). - Trong các tiếng có uô (tiếng có âm cuối ): dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính uô - chữ ô. - HS nối tiếp đọc. - HS giải nghĩa các câu thành ngữ trên. Ngày soạn: 25/9 Ngày giảng: Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2017 Tiết 1. Toán LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu - Biết tính diện tích một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. - Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài, khối lượng. - Làm bài tập: bài 1, bài 3. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Hoạt động nhóm đôi. - Phương tiện: Bảng nhóm. III/ Tiến trình d¹y - häc TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 15' 15’ 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét và khen HS. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Tiết toán hôm nay chúng ta cùng làm các BT về tÝnh diÖn tÝch một h×nh sau đó quy về tính diện tích hình ch÷ nhËt, h×nh vu«ng. 2. Thực hành Bài 1. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? + Muốn biết từ số giấy vụn đó có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở HS ta làm thế nào? - Yêu cầu HS làm bài và chữa bài. - Nhận xét, tuyên dương HS. Bài 3. - GV hướng dẫn HS tính diện tích của hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN, từ đó tính diện của cả mảnh đất. - HS làm vào bảng nhóm và chữa bài - Nhận xét và tuyên dương. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn chuẩn bị bài học sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: + Mời 2 bạn lên làm bài tập 3. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - 2 em đọc. - HS làm bài vào vở và chữa bài. Bài giải Đổi: 1tấn 300kg = 1300kg tấn 700kg = 2700kg. Số giấy vụn cả 2 trường thu gom được là: 1300 + 2700 = 4000 (kg). Đổi: 4000kg = 4tấn. 4 tấn gấp 2 tấn số lần là: 4 : 2 = 2 (lần) 4 tấn giấy vụn sản xuất được là: 50000 × 2 = 100000 (cuốn vở) Đáp số: 100000 cuốn vở Bài giải Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 14 × 6 = 84 (m2) Diện tích hình vuông CEMN là: 7 × 7 = 49 (m2) Diện tích mảnh đất là: 84 + 49 = 133 (m2) Đáp số: 133 m2. Tiết 3. Tập đọc Ê – MI - LI, CON... (Trích) I/ Mục tiêu - Đọc đúng các tên riêng nước ngoài trong bài; đọc diễn cảm bài thơ. - Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. (Trả lời câu hỏi 1,2,3,4; thuộc 1 khổ thơ trong bài). II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Đàm thoại, trình bày cá nhân, hoạt động nhóm. - Phương tiện: Tranh minh hoạ ở SGK. III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 12' 10' 8' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Ngày 2-11-1965, chú Mo-ri-xơn đã tự thiêu giữa thủ đô nước Mĩ để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. Xúc động trước hành động của chú, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Ê-mi-li, con... 2. Kết nối a) Luyện đọc - Cho một HS đọc những dòng nói về xuất xứ bài thơ và toàn bài thơ. - GV giới thiệu tranh minh hoạ. - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1, kết hợp sửa lỗi phát âm: Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn, Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn... - Gọi HS đọc nối tiếp lần 2. - Gọi HS đọc phần chú giải ở SGK. - Cho HS đọc đoạn trong nhóm. - Tổ chức thi đọc. - Y/c đọc toàn bài. - GV đọc mẫu bài thơ. b) Tìm hiểu bài. + Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốcMĩ +Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt? +Vì sao chú Mo-ri-xơn nói với con: “Cha đi vui”? + Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn? - Nêu ND, ý nghĩa bài thơ? - GV nhận xét, tổng hợp các ý kiến thành nội dung chính của bài. - GV ghi bảng ND, HS ghi vào vở. 3. Thực hành: Đọc d/cảm và HTL. - Cho HS đọc lần lượt 4 khổ thơ và tìm giọng đọc cho mỗi đoạn. - Cho HS luyện đọc diễn cảm trong nhóm sau đó thì luyện đọc thuộc lòng. - Cho HS thi đọc diễn cảm và thuộc lòng. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn chuẩn bị bài học sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: - Mời 2 bạn lên đọc bài Một chuyên gia máy xúc và nêu nội dung bài. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS đọc. - HS nối tiếp nhau đọc đoạn. - Đọc đồng thanh. - HS đọc nối tiếp lần 2. - 1HS đọc. - HS nối tiếp đoạn trong nhóm. - Đại diện nhóm thi đọc. - 1 HS đọc. + Vì đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa và vô nhân đạo. + Chú nói trồi sắp tối, không bế Ê-mi-li về được. Chú dặn con: Khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ cho cha + Vì chú muốn động viên vợ, con bớt đau buồn, bởi chú đã ra đi thanh thản, tự nguyện. + Hành động của chú Mo-ri-xơn, là hành động rất cao đẹp, đáng khâm phục - HS nêu. - 4 HS đọc nối tiếp. - Luyện đọc trong nhóm theo y/c - 4-5 HS thi đọc diễn cảm. BUỔI CHIỀU Tiết 1. Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I/ Mục tiêu - Biết thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng (BT2) để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ. - KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin; Hợp tác (cùng tìm kiếm số liệu, thông tin); Thuyết trình kết quả tự tin. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: + Hoạt động nhóm 4, luyện tập thực hành, phân tích mẫu; Rèn luyện theo mẫu; Trao đổi nhóm (tổ); Trình bày 1 phút. - Phương tiện: + Phiếu đã kẻ bảng cho từng HS. Bảng nhóm. Phiểu học tập cá nhân (Bảng nhóm) kẻ sắn bảng như sau STT Họ và tên Môn học yêu thích 1 2 3 III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 7' 18' 3' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Các em đã được làm quen với bảng số liệu, cùng lập bảng thống kê về số HS của tổ.Tiết học hôm nay các em cùng lập bảng thống kê kết quả học tập của mình và các thành viên trong tổ. 2. Thực hành: H/dẫn HS luyện tập Bài 1. - Mời một HS nêu yêu cầu. - Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập. - GV cho HS lần lượt đọc thống kê môn học yêu thích của mình. - GV khen những HS đọc tốt và thống kê số liệu chính xác. Bài 2. - Mời 1 HS đọc yêu cầu. - Gắn bảng nhóm kẻ sẵn bảng và hỏi: + Bảng thống kê gồm mấy cột? + Nội dung từng cột? - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu và bút dạ cho các nhóm. - Từng HS đọc thống kê môn học yêu thích của mình để tổ trưởng hoặc thư kí điền nhanh vào bảng. - Đại diện các tổ trình bày bảng thống kê. - Sau từng tổ trình bày, GV hỏi: + Trong tổ, em nào thích môn Toán? + Bạn nào thích môn Tiếng việt?... - GV tuyên dương nhóm HS làm bài nhanh. - GV tuyên dương. C. Kết luận + Em hãy nêu t/d của bảng thống kê? - N/xét giờ học. Dặn CB bài học sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra sự chuẩn bị của bạn. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - 2 em đọc to. - Làm bài cá nhân. - HS nối tiếp nhau bài của mình. - 1 HS. - Bảng thống kê có 3 cột: STT, họ và tên, môn học yêu thích. . - HS làm bài theo nhóm. - Đại diện tổ trình bày. - HS nhìn vào bảng để trả lời. Tiết 2. Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH I/ Mục tiêu - Hiểu nghĩa của từ hoà bình (BT1); tìm được từ đồng nghĩa với từ hòa bình ( BT2). - Viết được đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố (BT3). II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Hoạt động nhóm đôi, luyện tập thực hành. - Phương tiện: Bảng nhóm. Một số tờ giấy A4 ghi ND bài tập 1,2. III/ Tiến trình d¹y – häc TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 9' 9' 9' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét và khen HS. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của từ hòa bình, tìm từ đồng nghĩa với từ hòa bình và thực hành viết đoạn văn 2. Thực hành Bài 1. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - Cho HS thảo luận theo nhóm 2. - Mời đại diện các nhóm trình bày phương án đúng và giải thích tại sao. - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. Bài 2.- Mời 1 HS nêu yêu cầu. - Cho HS thảo luận theo nhóm 4. - GV lưu ý HS: Trước khi tìm được các từ đồng nghĩa các em phải giải nghĩa các từ đó. - Mời đại diện một số nhóm trình bày. - Các nhóm khác bổ sung. - GVkết luận và tuyên dương nhóm thảo luận tốt. Bài 3.- Mời 1 HS nêu yêu cầu. + Đề bài yêu cầu gì? - GV cho HS trao đổi để tìm hiểu đề. - GV cho HS làm bài vào vở. - Mời một số HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn vừa viết. - Mời một số HS nhận xét. - GV nhận xét, khen những HS có bài viết hay. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn về nhà tiếp tục hoàn chỉnh đoạn viết Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: - Mời 2 bạn lên làm bài tập 3,4.. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - 2 em đọc to, cả lớp đọc thầm. - HS làm việc theo nhóm. Lời giải: ý b (trạng thái khôngcú chiến tranh). Vì: Trạng thái bình thản: không biểu lộ xúc động. Đây là từ chỉ trạng thái tinh thần của con người, không dùng để nói về tình hình đất nước hay thế giới. - Trạng thái hiền hoà, yên ả: yên ả là trạng thái của cảnh vật; hiền hoà là trạng thái của cảnh vật hoặc tính nết của con người. - 2 em đọc. - Thảo luận theo nhóm Lời giải: Các từ đồng nghĩa với hoà bình: bình yên, thanh bình, thái bình. - 3 em đọc. - HS trao đổi theo nhóm bàn. - HS viết bài vào vở. - HS đọc bài . Tiết 3. Ôn Tiếng Việt Luyện viết: TRẦN QUỐC TOẢN I/ Mục tiêu - Viết đúng bài Trần Quốc Toản, biết trình bày đúng đoạn văn. - Tìm được các tiếng chứa ươ, yê trong bài văn và nắm được cách đánh dấu thanh: trong các tiếng có ươ, yê II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Luyện tập, thực hành, hoạt động nhóm đôi. - Phương tiện: Bảng nhóm viết từ khó III/ Tiến trình d¹y- hoc TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 25' 2' A/ Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét. B/ Hoạt động dạy- hoc 1. Khám phá: Tiết CT hôm nay các em cùng nghe viết một đoạn trong bài Trần Quốc Toản và thực hành đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi. 2. Kết nối - GV đọc bài. - Em hãy tìm những từ ngữ miêu tả dáng vẻ của Trần Quốc Toản? - Cho HS đọc thầm lại bài - GV đọc những từ khó: gươm, gia truyền, sạm đen, sương, rập rình. - Em hãy nêu cách trình bày bài? - GV đọc. - GV đọc lại toàn bài. - Thu, chữa bài. - GV nhận xét chung. C/ Kết luận - GV nhận xét giờ học. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: - Mời 1 bạn lên làm bài tập 2. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS theo dõi SGK. + Mặc áo bào đỏ, lưng mang cung tên - HS đọc thầm bài. - HS viết nháp 4 HS viết bảng lớp. - HS nêu. - HS viết bài. - HS soát lại bài. - HS đổi vở soát lỗi. Ngày soạn: 26/9 Ngày giảng: Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2017 Tiết 1. Toán ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG I/ Mục tiêu - Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo diện tích:đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. - Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông. - Biết mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông với mét vuông; đề-cac-mét vuông với héc-tô-mét vuông. - Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích (trường hợp đơn giản). - Làm bài tập: bài 1, bài 2, bài 3(a cột 1). II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Quan sát, thực hành, hoạt động nhóm đôi. - Phương tiện: Hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1 dam2, 1hm2. III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 10' 20' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. KTBC - Nhận xét. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Tiết toán hôm nay các em cùng tìm hiểu về hai đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông và mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích. 2. Kết nối a) Ьn vị đo diện tích đề-ca-mét vuông. + Chúng ta đã được học đơn vị đo diện tích nào? + Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? + Ki-lô-mét vuông ? +Đề-ca-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài bao nhiêu? + Em nào có thể nêu cách đọc và viết kí hiệu đề-ca-mét vuông? - GV cho HS quan sát hình vuông có cạnh dài 1dam. + Diện tích mỗi hình vuông nhỏ bằng ? + Một hình vuông 1 dam2 gồm bao nhiêu hình vuông 1m2? + Vậy 1dam2 bằng bao nhiêu m2? b) Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-tô-mét vuông: (T/hiện tương tự) 3.Thực hành Bài 1. - Cho HS nối tiếp nhau đọc. Bài 2. - GV đọc cho HS viết vào bảng vở. - GV nhận xét. Bài 3. - Mời 1 HS nêu yêu cầu. - Mời HS khác phân tích mẫu. - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. - Cho HS làm bài. - Chữa bài. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn chuẩn bị bài học sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: + Mời 1 bạn lên làm bài tập 4. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS trả lời. + Có cạnh dài 1m. + Có cạnh dài 1km. + Có cạnh dài 1dam. + Đề-ca-mét vuông kí hiệu: dam2 + Bằng một mét vuông. + Gồm 100 hình vuông có cạnh 1m2. + 1dam2 = 100 m2. Bài giải a) 271 dam2; b) 18954 dam2 c) 603 hm2 d) 34620 hm2 Bài giải 2dam2 = 200m2 1m2 = dam2 - HS làm bài vào vở sau đó lên bảng chữa bài. Bài giải Diện tich hình vuông CEMN là: 7 × 7 = 49 (m2) Diện tích hình chữ nhật BCDA là: 14 × 6 = 84 (m2) Diện tích của mảnh đất là: 49 + 84 = 133 (m2) Đáp số: 133 m2 Tiết 2. Luyện từ và câu TỪ ĐỒNG ÂM I/ Mục tiêu - Hiểu thế nào là từ đồng âm (Nội dung Ghi nhớ). - Biết phân biệt nghĩa của từ đồng âm(BT1,mụcIII); đặt được câu để phân biệt được các từ đồng âm(2 trong số 3 từ ở BT2); bước đầu hiểu tác dụng của từ đồng âm qua câu chuyện vui và các câu đố. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Đàm thoại, hoạt động nhóm. - Phương tiện: Bảng nhóm. III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 13' 3' 15' 2' A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét và chữa bài cho HS. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Các em đã được tìm hiểu, thực hành luyện tập về từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về từ đồng âm để thấy được cái hay trong lối chơi chữ của một số cách nói thường ngày. 2. Kết nối a) Nhận xét. - Mời 1 HS nêu yêu cầu bài 1,2. - Cho HS làm việc cá nhân. - Mời một số HS nêu kết quả bài làm. - Các HS khác nhận xét. - GV chốt lại: Hai từ câu ở 2 câu văn trên phát âm hoàn toàn giống nhau (đồng âm) song nghĩa rất khác nhau. Những từ như thế được gọi là từ đồng âm. b) Thế nào là từ đồng âm? - Mời một số HS nhắc lại ND . - Lấy VD minh họa. 3. Thực hành: Luyện tập. Bài 1. - Cho 1 HS nêu yêu cầu. - GV hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài theo nhóm 4. - Mời đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm khác bổ sung. - GV n/xét, chốt lại lời giải đúng. Bài 2. - Cho HS làm vào vở rồi chữa bài. - Nhận xét. Bài 3. - Cho HS trao đổi theo nhóm 2. - Đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. Bài 4. - Cho HS thi giải câu đố nhanh. C. Kết luận - GV nhận xét giờ học. - Dặn chuẩn bị bài học sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: - Mời 2 bạn lên đọc đoạn văn tả cảnh. - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS nêu y/c của BT. - HS làm bài. - HS nêu kết quả. + Câu (cá): bắt cá,tôm,bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) + Câu (văn): đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn. - Trả lời. - 1 HS đọc y/c của BT. + Đồng trong cánh đồng: Khoảng đất rộng và bằng phẳng; Đồng trong tượng đồng: Kim loại có màu đỏ. Đồng trong một nghìn đồng:Đơn vị tiền Việt Nam. + Đá trong hòn đá: Chất rắn tạo nên vỏ trái đất kết thành từng tảng, từng hòn. Đá trong bóng đá: Đưa chân nhanh và hất mạnh bóng... + Ba trong ba và má: Bố (cha, thầy...) Ba trong ba tuổi: Số tiếp theo trong số 2 - 2 HS nêu y/c của BT. - HS đặt câu 3 HS viết vào bảng nhóm (Mỗi HS làm 1 từ). - Trình bày bài. - HS dưới lớp đọc câu mình đặt. Lời giải: Nam nhầm lẫn giữa từ tiêu trong cụm từ tiền tiêu (tiền để chi tiêu) với tiếng tiêu trong tiền tiêu (vị trí quan trọng. Lời giải a) Con chó thui. b) Cây hoa súng và khẩu súng. BUỔI CHIỀU Tiết 1. Khoa học THỰC HÀNH: NÓI “KHÔNG” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN (Tiếp theo) I/ Mục tiêu - Nêu được một số tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia. - Từ chối sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma túy. - KNS: + Kĩ năng phân tích và sử lí thông tin từ các tư liệu của SGK, của GV cung cấp về tác hại của chất gây nghiện. + Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống thông tin về tác hại của chất gây nghiện. + Kĩ năng giao tiếp, ứng xử và kiên quyết từ chối sử dụng các chất gây nghiện. + Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện. II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Lập sơ đồ tư duy’ hỏi chuyên gia; trò chơi; đóng vai; viết tích cực; trình bày 1 phút - Phương tiện: Phiếu học tập, giấy A4. III/ Tiến trình dạy – học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 2’ 30’ 3’ A. Mở đầu 1. Ổn định 2. Kiểm tra bài cũ - Nhận xét, khen HS. B. Hoạt động dạy học 1. Khám phá: Tiết khoa học này chúng ta cùng tiếp tục thực hành nói “không” đối với các chất gây nghiện. 2. Kết nối b) Hoạt động 2: Trò chơi “Bốc thăm trả lời câu hỏi”. - Chuẩn bị sẵn 3 hộp đựng phiếu. Hộp 1 đựng các câu hỏi liên quan đến tác hại của thuốc lá, hộp 2 đựng các câu hỏi liên quan đến tác hại của rượu, bia, hộp 3 đựng các câu hỏi liên quan đến tác hại của ma túy. -Tổ chức cho các nhóm lên bốc thăm và trả lời câu hỏi. - Nhận xét, tuyên dương nhóm nhanh và thắng cuộc. c) Hoạt động 3: Thi vẽ tranh về chủ đề Nói “không”đối với các chất gây nghiện. - Y/c HS vẽ cá nhân vào giấy A4. - Trưng bày sản phẩm. - Cả lớp nhận xét, khen bạn vẽ nhanh, đẹp đúng chủ đề. C. Kết luận - Nhắc lại nội dung bài. - Dặn học và CB bài sau. Hội đồng tự quản làm việc: - Ban văn nghệ cho cả lớp hát - Ban học tập kiểm tra bài cũ: + Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì? - Nhận xét, báo cáo cô giáo. - Lắng nghe và nắm yêu cầu của tiết học. - HS tham gia sưu tầm thông tin về tác hại của thuốc lá sẽ chỉ được bốc thăm ở hộp 2 và 3. Những HS đã tham gia sưu tầm thông tin về tác hại của rượu, bia chỉ được bốc thăm ở hộp 1 và 3. Những HS đã tham gia sưu tầm thông tin về tác hại của ma túy sẽ chỉ được bốc thăm ở hộp 1 và 2. - Đại diện các nhóm lên bốc thăm và trả lời câu hỏi. -Thực hiện theo y/c. Tiết 3. Ôn Toán ÔN TẬP ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I/ Mục tiêu - Củng cố KT về đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, - Củng cố giải bài toán với các đơn vị đo đã học II/ Các PP và PTDH - Phương pháp: Luyện tập thực hành, thảo luận nhóm. - Phương tiện: Bảng nhóm III/ Tiến trình dạy - học TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5' 2' 7' 7' 7' 7' 2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN5 BICH.doc