Một số công thức Hóa học nên nhớ

+V là thể tích dung dịch ( đơn vị : lít hoặc ml)

+D là khối lượng riêng của dung dịch (đv: g/ml)

+M là khối lượng mol của chất (đv: gam)

+ S là độ tan của một chất ở nhiệt độ xác định (đv:g) + Cpt nồng độ phần trăm của 1 chất trong dung dịch (đv: %) +

docx4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số công thức Hóa học nên nhớ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số công thức Hóa học nên nhớ Đơn vị cacbon: Số avôgađrô: Công thức tính khối lượng mol, số mol, khối lượng, thể tích: +ĐKTC: Tỉ khối hơi (d) của chất A đối với chất B(đo cùng điều kiện V,T,P) Khối lượng riêng D: 1/ Đối với chất khí ( hỗn hợp 2 khí) KhốI lượng mol trung bình của 1 lít hỗn hợp khí ở đktc: Khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở đktc : Hoặc: (n là tổng số mol khí trong hh) Hoặc: Hoặc: (x là % của khí thứ nhất) 2. Đối với chất lỏng: MTB của hh luôn nằm trong khoảng khối lượng mol phân tử của các chất thành phần trong hỗn hợp : - Hỗn hợp 2 chất A, B có và có thành phần % theo số mol là a% và b%, khoảng xác định số mol của hh là: 3. Khối lượng mol trung bình của một hỗn hợp KL mol trung bình của một hh là khối lượng của 1 mol hh đó: (*) Trong đó: + là số gam của hh + là tổng số mol của hh + là khối lượng mol của các chất trong hỗn hợp. + là số mol tương ứng của các chất Tính chất: Đối với chất khí vì tỉ lệ với số mol nên (*) được viết lại thành: (***) (**) Từ (*)(**) ta suy ra: Trong đó, là thành phần % số mol hoặc thể tích (nếu hh khí) tương ứng của các chất và được lấy theo số thập phân, nghĩa là 100% tương ứng với x=1, 50% tương ứng với x=0,5 Chú ý: Nếu hh chỉ gồm có hai chất có khối lượng mol tương ứng M1 và M2 thì các công thức (*)(**) và (***) được viết dưới dạng Trong đó là số mol, thể tích , thành phần % về sốm mol hoặc thể tích (hh khí) của chất thứ nhất M1. ta thường chọn M1>M2 Nhận xét: Nếu số mol ( hoặc thể tích ) hai chất bằng nhau thì : ================================================== =================== Công thức tính chương độ tan, nồng độ dung dịch: Công thức tính độ tan: Công thức tính nồng độ phần trăm: * Mối liên hệ giữa độ tan của một chất và nồng độ phần trăm dung dịch bão hòa của chất đó ở một nhiệt độ xác định: Công thức tính nồng độ mol/l : Trong đó: + : là khối lượng chất tan (đv: gam) +: là khối lượng dung môi (đv: gam) +: là khố lượng dung dịch (đv: gam) +V là thể tích dung dịch ( đơn vị : lít hoặc ml) +D là khối lượng riêng của dung dịch (đv: g/ml) +M là khối lượng mol của chất (đv: gam) + S là độ tan của một chất ở nhiệt độ xác định (đv:g) + Cpt nồng độ phần trăm của 1 chất trong dung dịch (đv: %) + là nồng độ mol/l của 1 chất trong dung dịch (đv: mol/l hay M)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxNhung cong thuc hoa hoc dang nho_12497876.docx
Tài liệu liên quan