Giáo án Đạo đức 2 tuần 28 đến 30

Tuần 30:

Bảo vệ loài vật có ích

 Tiết 2

I. Mục tiêu:

 1. Học sinh hiểu: + Ích lợi của 1 số loài vật đối với cuộc sống con người.

 + Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành.

 2. Hs có kĩ năng: + Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có ích.

 + Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hằng ngày.

 3. Hs có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích; không đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích.

 

doc6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức 2 tuần 28 đến 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày:....tháng.....năm..... Tuần 28: Giúp đỡ người khuyết tật Tiết 2 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật. + Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật. + Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ. 2. Hs có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật tùy theo khả năng của bản thân. 3. Hs có thái độ thông cảm, không phân biệt đố xử với người khuyết tật. II. Tài liệu và phương tiện: · Tranh minh họa cho HĐ 1. · Phiếu thảo luận nhóm cho HĐ 2. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs 3. Bài mới. * Mục tiêu: Giúp hs biết lựa chọn cách ứng xử để giúp đỡ người khuyết tật. * Cách tiến hành: * Mục tiêu: Giúp hs củng cố, khắc sâu bài học về cách cư xử đối với người khuyết tật. * Cách tiến hành: 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Dặn hs thực hành những điều đã học vào cuộc sống. IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm..... Tuần 29: Bảo vệ loài vật có ích Tiết 1 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Ích lợi của 1 số loài vật đối với cuộc sống con người. + Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành. 2. Hs có kĩ năng: + Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có ích. + Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hằng ngày. 3. Hs có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích; không đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích. II. Tài liệu và phương tiện: · Tranh , ảnh, mẫu vật các loài vật có ích để chơi TC đố vui: Đoán xem con gì ?. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs · Giúp đỡ người khuyết tật thể hiện điều gì? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Trò chơi đố vui: Đoán xem con gì?. * Mục tiêu: Hs biết ích lợi của 1 số loài vật có ích. * Cách tiến hành: · Gv phổ biến luật chơi/ sgv. · Gv giơ tranh, mẫu vật các con vật và yêu cầu hs trả lời: Đó là con người ? Nó có ích gì cho con người ?. · Gv ghi tóm tắt cách ích lợi lên bảng. * Gv kết luận: Hầu hết các loài vật đều có ích cho cuộc sống. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm . * Mục tiêu: Giúp hs hiểu được sự cần thiết phải tham gia bảo vệ loài vật có ích. * Cách tiến hành: · Gv chia nhóm và nêu câu hỏi/ sgv. · Hs thảo luận nhóm. · Đại diện từng nhóm lên báo cáo. * Gv kết luận: Sgv. Hoạt động 3: Nhận xét đúng sai . * Mục tiêu: Giúp hs phân biệt các việc làm đúng, sai khi đối xử với loài vật. * Cách tiến hành: · Gv đưa tranh nhỏ cho các nhóm hs, yêu cầu hs quan sát và phân biệt các việc làm đúng, sai ( nd/ sgv ). · HS thảo luận nhóm . · Các nhóm trình bày. * Gv kết luận: Sgv. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Hs chuẩn bị bài tiết 2. IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy. Ngày:....tháng.....năm..... Tuần 30: Bảo vệ loài vật có ích Tiết 2 I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: + Ích lợi của 1 số loài vật đối với cuộc sống con người. + Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành. 2. Hs có kĩ năng: + Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có ích. + Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hằng ngày. 3. Hs có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích; không đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích. II. Tài liệu và phương tiện: · Tranh , ảnh, mẫu vật các loài vật có ích để chơi TC đố vui: Đoán xem con gì ?. III. Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra sách vở của hs · Vì sao cần bảo vệ loài vật có ích ? 3. Bài mới. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm. * Mục tiêu: Giúp hs biết lựa chọn cách đối xử đúng với loài vật. * Cách tiến hành: · Gv đưa yêu cầu/ sgv. · Hs thảo luận nhóm. · Đại diện từng nhóm trình bày kết quả. * Gv kết luận: Em nên khuyên ngăn các bạn và nếu các bạn không nghe thì mách người lớn để bảo vệ loài vật có ích. Hoạt động 2: Chơi đóng vai . * Mục tiêu: Hs biết cách ứng xử phù hợp, biết tham gia bảo vệ laòi vật có ích. * Cách tiến hành: · Gv nêu tình huống/ sgv. · Hs thảo luận nhóm để tìm cách ứng xử phù hợp và phân công đóng vai. · Các nhóm hs lên đóng vai. * Gv kết luận: Sgv. Hoạt động 3: Tự liên hệ . * Mục tiêu: Hs biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ loài vật có ích. * Cách tiến hành: · Gv nêu yêu cầu/ sgv. · HS tự liên hệ . · Gv kết luận, khen những hs đã biết bảo vệ loài vật có ích. Þ Kết luận chung: Hầu hết các loài vật đều có ích cho con người. Vì thế cần phải bảo vệ loài vật để con người được sống và phát triển trong môi trường trong lành. 4. Hoạt động cuối: Củng cố – dặn dò. Dặn hs thực hành những điều đã học. IV.Rút kinh nghiệm tiết dạy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 22-30 dao duc.doc
Tài liệu liên quan