Giáo án điều chỉnh hướng dẫn học các môn lớp 2, năm 2016 - 2017 - Tuần 18

Việc 1: NT mời các bạn lần lượt giới thiệu mẫu câu .

Việc 2 : Mời các bạn nhận xét, bổ sung.

Giáo viên tương tác với học sinh

2. Học sinh làm theo nhóm

 Việc 1:GV cho học sinh làm bài vào vở cá nhân

 Việc 2: Trao đổi nhóm đôi

Việc 1:NT lần lượt mời các bạn chia sẽ câu.

Việc 2: Nhận xét, bổ sung cho bạn, Báo cáo với thầy cô khi hoàn thành

3. Trò chơi bóc thăm đọc bài.

GV chuẩn bị các thăm ghi các bài tập đọc học sinh bóc thăm và đọc bài .

Trả lời câu hỏi.

 

 

doc13 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 10/11/2017 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điều chỉnh hướng dẫn học các môn lớp 2, năm 2016 - 2017 - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 TIẾNG VIỆT: BÀI 18A ÔN TẬP (T1) I.Mục tiêu - Ôn một số bài học về chủ điểm đã học -Nói lời mời nhờ đề nghị và nói lời đáp lại lịch sự. -Nhận biết từ chỉ sự vật , từ chỉ đặc điểm và câu có mẫu Ai là gì ?Ai thế nào? II. Hoạt động học - Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. - - HS viết đề bài vào vở - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm - Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Giới thiệu các bạn trong nhóm - Cùng các bạn trong nhóm thảo luận Việc 1: NT mời các bạn lần lượt giới thiệu mẫu câu . Việc 2 : Mời các bạn nhận xét, bổ sung. Giáo viên tương tác với học sinh 2. Học sinh làm theo nhóm Việc 1:GV cho học sinh làm bài vào vở cá nhân Việc 2: Trao đổi nhóm đôi Việc 1:NT lần lượt mời các bạn chia sẽ câu. Việc 2: Nhận xét, bổ sung cho bạn, Báo cáo với thầy cô khi hoàn thành 3. Trò chơi bóc thăm đọc bài. GV chuẩn bị các thăm ghi các bài tập đọc học sinh bóc thăm và đọc bài . Trả lời câu hỏi. NT tổ chức cho các bạn nhận xét, đánh giá và góp ý cho nhau * CT HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả bài học 4. Hát bài hát về trường em HS xung phong hát bài hát về trường em -CT HĐTQ tổ chức cho các bạn thi hát trước lớp. B. Hoạt động ứng dụng: - Đọc các bài học. - Hãy bảo vệ trường học. Tiếng việt: BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (T2) I. Đồ dùng dạy học: TLHDH, MHTV, MT Vở, bảng nhóm II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phơng án hổ trợ cho đối tợng học sinh : - HSTB: Giúp HS gợi ý tìm từ chỉ đặc điểm của vật mắt, tính nết, giọng nói của vật - HSG: Dùng cách nói so sánh, viết tiếp các câu sau a) Bộ lông của cún con trắng..... b) Đôi mắt của chú vẹt đen láy... V. Hướng dẫn phần ứng dụng: *********************** Toán: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (t1) I. Đồ dùng dạy học: TLHDH, MHTV, MT Một số mô hình chữ nhật, tam giác, tứ giác II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSTB: Tiếp cận HS nhận dạng hình , Vẽ đoạn thẳng, xem lịch HSG: Xem tờ lịch a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy. Ngày 10 tháng 10 là thứ mấy? Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? Ngày 29 tháng 10 là thứ mấy? Ngày 20 tháng 10 là ngày thứ mấy? V. Hướng dẫn phần ứng dụng: ******************** Ngày dạy: Thứ ba /15 /12/2015 Tiếng việt: Bài 18A ôn tập 1 (t3) I. Đồ dùng dạy học: TLHDH, MHTV, MT, Vở II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tợng học sinh : - HSTB: Giúp đỡ HS đặt câu theo mẫu Ai thế nào? Tìm từ chỉ đặc điểm của con vật nói lời mời nhờ, yêu cầu, đề, nghị - HSKG: Đặt 2 câu tỏ ý khen con vật. V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực hiện phần ứng dụng Tiếng việt : bài 18b ôn tập 2(T1) 1. Đồ dùng dạy học: TLHDH, MHTV, MT, Vở II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSTB: Giúp đỡ HS kể truyện(BT2). Hớng dẫn HS tìm từ chỉ hoạt động BT3, viết câu theo mãu Ai làm gì? HSG: Đặt 2 câu theo mẫu Ai làm gì? V. Hướng dẫn phần ứng dụng: Toán: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (t2) I. Đồ dùng dạy học: TLHDH, MHTV, MT, vở II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : -HSTB: Giúp đỡ HS quyay kim đồng hồ, tìm ba điểm thẳng hàng -HSKG: Xem tờ lịch tháng 3 rồi trả lời câu hỏi: Ngày 28 tháng 10 là thứ ba thì ngày 25 tháng 10 là thứ mấy? Thứ năm tuần này là thứ bảy thì thứ năm tuần trớc là thứ mấy, thứ năm tuần sau là thứ mấy. V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà thực hiện phần ứng dụng ********************** Ô LTV: TUẦN 18 - TIẾT 1 Ô L TOÁN TUẦN 18 - TIẾT 1 Mục tiêu: -Biết thực hiện cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. -Giải được các bài toán bằng một phép tính cộng hoặc trừ. -Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính cộng,trừ trong trường hợp đơn giản. 1.Đồ dùng dạy học -Vở ôn luyện,bảng nhóm. 2.Điều chỉnh hoạt động dạy học -Thêm logo hoạt động cá nhân và logo hoạt động toàn lớp. 3.Điều chỉnh nội dung dạy học. -Thực hiện theo nội dung vở ôn luyện. -HS hoàn thành các bài tập 1,2,3,4 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh. HSTBY:Nắm được các bước thực hiện các phép tính có hai dấu phép tính. -HSNK:Hoàn thành các bài tập và giúp đỡ bạn. 24 + 46 - 38 = 70 - 38 92 - 37 + 25 = 55 + 25 = 32 = 80 5.Hoạt động ứng dụng *********************** Ngày dạy Thứ t /16 /12/2015 Tiếng việt : bài 18b ôn tập 2( t2) I. Đồ dùng dạy học: MHTV, MT, TLHDH, Vở, tấm thẻ II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSY: Giúp đỡ HS ghép câu, viết chính tả, luyện từ khó: trở thành, Bắc HSG: Hoàn thành BT. Viết đúng đẹp đoạn chính tả V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà thực hiện phần ứng dụng ***************************** Tiếng việt: BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (t3) I. Đồ dùng dạy học: MHTV, MT, TLHDH, bu thiếp II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSTB: Giúp đỡ HS viết bu thiếp, nói câu chúc mừng thầy cô theo mẫu Ai làm gì? HSKG: Viết đúng đoạn chính tả V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà thực hiện phần ứng dụng ************************* Toán: ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN 2 BÀI 14: EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I.Mục tiêu: Em ôn lại: - Em ôn lại cách thực hiện phép trừ có nhớ ,sử dụng bảng 11,12,13 trừ đi một số. .II. Hoạt động học: - Ban học tập tổ chức cho các bạn trơi trò chơi khởi động tiết học. 1, Chơi trò chơi: “ Truyền điện: 11 trừ đi một số, 12,13 trừ đi một số” Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Bạn đầu tiên tham gia chơi nêu ra một phép tính bất kỳ trong bảng “ 11 trừ đi một số, 12,13 trừ đi một số” và có quyền truyền điện đến bạn tiếp theo, bạn đó có nhiệm vụ là phải nêu nhanh kết quả của phép tính; sau đó, tiếp tục nêu phép tính khác và chỉ định bạn khác, nếu có bạn sai thì dừng lại. Việc 2: Thực hiện chơi. Việc 3: Cả lớp cùng tuyên dương các bạn nêu đúng Việc 4: TBHT cho các bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi - Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học. - HS viết đề bài vào vở - HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm - Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Việc 1: Đọc 2 lần yêu cầu BT2-BT5 – SHD trang 44, 45. Việc 2: Làm bài vào vở Đổi vở và cùng trao đổi kết quả, nhận xét bài làm của bạn Việc 1: Nhóm trưởng hỏi, các bạn đọc kết quả,nêu cách làm và cả nhóm thống nhất kết quả Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo Việc 3: Cùng nhau nhắc lại cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 81,93,72, trừ đi một số HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học. C. Hoạt động ứng dụng Em và mẹ đố nhau: nêu kết quả phép tính trừ“ 11,12,13 trừ đi một số”. -Giải bài toán có sự giúp đỡ của người lớn. ****************************** Ngày dạy: Thứ năm /17/12/2015 Tiếng việt : BÀI 18C : ÔN TẬP 3 (t1) I. Đồ dùng dạy học: MHTV, MT, TLHDH,Vở II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSTB: Giúp học sinh đọc ngoan ngoãn, lời biếng, khuyên bảo, siêng năng. Giúp TLCH HSG: Nội dung bài nói lên điều gì? V. Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực hiện phần ứng dụng ************************** Tiếng việt : BÀI 18C ÔN TẬP 3 (t2) I. Đồ dùng dạy học: TLHDH, MHTV, MT,Vở, Bảng nhóm II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSY: Giúp đỡ, dẫn dắt HS kể dùng từ đặt câu khi viết văn về một ngời bạn thân HSG: Viết đoạn văn hay kể về ngời bạn thân V. Hướng dẫn phần ứng dụng: ************************ Toán : EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (t2) I. Đồ dùng dạy học: MHTV, MT, TLHDH, Vở, BP II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSY: Giúp đỡ HS làm BT 4,5,6 Đặt câu hỏi bài toán thuộc dạng toán gì?(BT4,5) Muốn tìm SH, SBT, ST ta làm thế nào?(BT6) HSKG: Chị hái được 35 quả cam số cam của chị ít hơn em 26 quả. Hỏi em hái được mấy quả? V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực hiện phần ứng dụng ******************** Tiếng việt : BÀI 18C ÔN TẬP 3 (t3) I. Đồ dùng dạy học: MHTV, MT, TLHDH, Vở II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSTB: Hướng dẫn HS tìm tiếng có dấu hỏi, viết đoạn văn kể về con vật HSG: Viết đoạn văn hay kể về một con vật em thích V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực hiện phần ứng dụng ************************* Ô L TV: TUẦN 18 - TIẾT 2 ************************** Ô L TOÁN : TUẦN 18 - TIẾT 2 Mục tiêu: -Giải các bài toàn về nhiều hơn,ít hơn một số đơn vị. -Biết tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoăc phép trừ. 1.Đồ dùng dạy học: -Vở ôn luyện,bảng nhóm. 2.Điều chỉnh hoạt động dạy học -Thêm logo hoạt động nhóm đôi ,nhóm lớn,toàn lớp. 3.Điều chình nội dung dạy học -Thực hiện theo nội dung vở ôn luyện. 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh. -HSTBY: Nắm lại cách tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng,phép trừ và hoàn thành các bài tập. -HSNK: Hoàn thành các bài tập và hỗ trợ cho bạn. 5.Hoạt động ứng dụng. Thực hiện nội dung ứng dụng theo vở ôn luyện. *********************** Ngày dạy: Thứ sáu /19 /12/2015 Toán : EM ÔN TẬP NHỮNG GÌ Đà HỌC (T1) I. Đồ dùng dạy học: - SGK, Thẻ, BP, Vở II.Điều chỉnh hoạt động: III.Điều chỉnh nội dung dạy học từng vùng miền: IV. Dự kiến phương án hổ trợ cho đối tượng học sinh : HSTB: Giúp đỡ HS tính và đặt tính HSKG: Tìm đợc số bị trừ BT: Tìm x 60 - x = 23 + 7 100 - x = 12 V. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà thực hiện ứng dụng ******************** HĐTT: SINH HOẠT SAO 1. Tập hợp điểm danh Sao trưởng : Cho sao tập hợp hàng dọc . Lần lượt điểm danh bắt đầu từ sao trưởng 2. Kiểm tra vệ sinh Sao trưởng : Yêu cầu các bạn dưa tay ra phía trước kiểm tra vệ sinh ( Tay , chân mặt mũi , áo quần ) Và nhận xét 3. Kể những việc làm tốt trong tuần Sao trưởng : Yêu cầu các bạnn kể những việc đã làm ( Ở nhà và ở trường - Kể những việc giúp đỡ bố mẹ và mọi người - Ở lớp học tập như thế nào ? Sao trưởng nhận xét : - Như vậy trong tuần qua các bạn đã làm được nhiều việc tốt và học hành chăm chỉ . Vậy chúng ta hoan hô tất cả các bạn 4. Đọc lời hứa Nhi đồng Sao trưởng : Chúng ta hãy đọc lời hứa Nhi đồng Vâng lời Bác Hồ dạy Em xin hứa sẵn sàng Là con ngoan trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu 5 : Triển khai sinh hoạt chủ điểm Sao trưởng : Triển khai đội hình vòng tròn hoặc đội hình chữ U Tổ chức đọc thơ , kể chuyện , múa hát Sau đó Sao trưởng nhận xét : Tiết sinh hoạt hôm nay các bạn rất tích cực , sôi nổi buổi sinh hoạt lần sau cố gắng làm tốt hơn nữa 6 : Phát động kế hoạch tuần tới 1 . Về học tập (ở nhà học thuộc bài và làm bài tập , ở lớp thi đua giành nhiều thành tích trong học tập) 2 . Về Đạo đức : Thực hiện nói lời hay làm việc tốt. 3 . Về Vệ sinh ( Vệ sinh lớp , vệ sinh trường sạch sẽ ) 4 . Về nề nếp khi đến lớp : Thực hiện đúng các nội quy của trường và của lớp đề ra Kết thúc : Sao trưởng nói : - Buổi sinh hoạt đến đây đã kết thúc mời các bạn nghỉ CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 17 š&› Thứ Ngày Môn Đầu bài Ghi chú 2 19/12/2016 Sáng Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Theo kế hoạch của nhà trường Em ôn tập về hình học và đo lường (t1) Bài 18A:Ôn tập 1(t1) Bài 18A: Ôn tập 1 (t2) Chiều Anh Anh Thủ công Giáo viên chuyên biệt 3 20/12/2016 Sáng T.Việt T.Việt Thể dục Toán Bài 18A: Ôn tập 1 (t3) Bài 18B: Ôn tập 2 (tiết 1) GVCB Em ôn tập về hình học và đo lường (t2) Chiều ÔLTV Ô L Toán HDTH Tuần 18 - Tiết 1 Tuần 18 - Tiết 1 4 21/12/2016 Sáng T.Việt T.Việt Toán Bài 18B: Ôn tập 2 (tiết 2) Bài 18B: Ôn tập 2 (Tiết 3) Em ôn tập về giải toán (t1) Chiều Sinh hoạt chuyên môn 5 22/12/2016 Sáng T.Việt T.Việt Toán Bài 18C: Ôn tập 3 (T1) Bài 18C: Ôn tập 3 ( T2 ) Em ôn tập về giải toán (t2) Chiều T.Việt Ô LTV Ô L Toán Bài 18C: Ôn tập 3 (T3) Tuần 18 – Tiết 2 Tuần 18 – Tiết 2 6 23/12/2016 Sáng Đạo đức THXH Âm nhạc M.Thuật Giáo viên chuyên biệt Chiều Toán HĐTT Em ôn tập những gì đã học (t1) Sinh hoạt Lớp NHẬT KÝ sö dông ®å dïng d¹y häc TuÇn: 18. Tõ ngµy 19 /12 ®Õn ngµy 23/12/2016 Hä vµ tªn gi¸o viªn: Hoàng Thị Hồng . Líp: 2D Thø M«n Tªn bµi d¹y TiÕt CT §å dïng ®ưîc sö dông Sö dông TB Ghi chó S½n cã Tù lµm 2 19/12 Toán T.Việt T. Việt Em ôn tập về hình học và đo lường (t1) Bài 18A:Ôn tập 1(t1) Bài 18A: Ôn tập 1 (t2) Sách HD,vở ghi, bảng con Sách HDH,PHT Sách HDH,thẻ từ ,vở x x x x x x 3 20/12 T.Việt T.Việt Toán ÔLTV Ô.Toán Bài 18A: Ôn tập 1 (t3) Bài 18B: Ôn tập 2 (tiết 1) Em ôn tập về hình học và đo lường (t2) Tuần 18 - Tiết 1 Tuần 18 - Tiết 1 Sách HDH,vở,PHT Sách HDH,vở,PHT Sách HDH,BTH Vở ô luyện Toán Vở ÔL,bảng nhóm x x x x x x x x 4 21/12 T.Việt T.Việt Toán Bài 18B: Ôn tập 2 (tiết 2) Bài 18B: Ôn tập 2 (Tiết 3) Em ôn tập về giải toán (t1) Sách HDH,vở ,thẻ từ Sách HDH,vở,PHT Sách,vở,que tính x x x x x x 5 22/12 T.Việt T.Việt Toán T.Việt Ô LTV Ô.Toán Bài 18C: Ôn tập 3 (T1) Bài 18C: Ôn tập 3 ( T2 ) Em ôn tập về giải toán (t2) Bài 18C: Ôn tập 3 (T3) Tuần 18 – Tiết 2 Tuần 18 – Tiết 2 Sách HDH,PHT Sách HDH,PHT Sách HDH,bảng. Sách HDH,vở,phiếu Vở ôn luyện Vở ôn luyện x x x x x x x x x x 6 23/12 Toán Em ôn tập những gì đã học (t1) Sách HDH,bảng nhóm,vở x x 23 – 5 = 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 18 - VNENL 2.doc
Tài liệu liên quan