Giáo án Hóa học 9 - Tuần 37

Câu 2: (1 điểm) Cho các chất khí đựng trong các bình riêng biệt: metan, etilen, axetilen. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên phản ứng với dd brom loãng dư.

Câu 3: (2,5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ X thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O.

a. Hỏi trong X có những nguyên tố nào?

b. Xác định công thức phân tử của X, biết lượng mol của phân tử hữu cơ X là 60.

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 9 - Tuần 37, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 7/5/2018 Ngày dạy : 9A : 14/5/2018 9B : 17/4/2018 Tuần 37 TIẾT 70: KIỂM TRA CUỐI NĂM (giáo án chi tiết ) I)Mục tiêu 1, Kiến thức: -- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của hs - Củng cố lại những kiến thức đã học về chất hữu cơ và vô cơ - Hình thành mối liên hệ cơ bản giữa các chất. 2, Kĩ năng:- - Củng cố các kĩ năng giải bài tập, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. 3, Thái độ:- Giáo dục cho các em tính cẩn thận trong quá trình làm bài tập 4, Định hướng phỏt triển năng lực - Năng lực chung: Năng lực tự học(năng lực giải quyết vấn đề( biết vận dụng cỏc kiến thức đó học để giải quyết cỏc vấn đề trong đời sống cũng như trong học tập), năng lực sỏng tạo, năng lực sử dụng cụng nghệ thụng tin và truyền thụng, năng lực sử dụng ngụn ngữ, năng lực tớnh toỏn Năng lực chuyờn ngành: + Năng lực sử dụng ngụn ngữ húa học ( biết cỏch đọc tờn cỏc chất ) + Năng lực tớnh toỏn húa học ( biết cỏch sử dụng cỏc phộp tớnh số mol, nồng độ tớnh toỏn). TII) Chuẩn bị 1, Đồ dùng dạy học Gv : Hệ thống cõu hỏi và bài tập theo nội dung bài. 2, Phương pháp: Hỏi đỏp, đàm thoại... II) Chuẩn bị 1,Đồ dùng dạy học Giỏo viờn: Thiết lập ma trận đề kiểm tra Tờn Chủ đề (nội dung, chương) Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Hệ thống tuần hoàn Muối cacbonat và axit cacbonic Hệ thống tuần hoàn cỏc nguyờn tố húa học Muối cacbonat và axit cacbonic Số cõu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,5đ 5% 1 0,5đ 5% 2 1đ 10% Hiđrocacbon Tớnh chất làm mất màu dung dịch brom của etilen và axetilen Tớnh lượng sản phẩm của phản ứng chỏy một số hiđro cacbon. Số cõu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,5đ 5% 1 1 đ 10% 1 0,5đ 5% 3 2 đ 20% Dẫn xuất của hiđrocacbon Biết tớnh chất đặc trưng của một số chất Dựa vào tớnh chất húa học của cỏc chất để viết sơ đồ biến húa Xỏc định cụng thức phõn tử hợp chất hữu cơ Số cõu Số điểm Tỉ lệ % 4 2 đ 20% 1 2,5 đ 25% 1 2,5 đ 25% 6 7 đ 70% Tổng số cõu Tổng số điểm Tỉ lệ % 7 4 đ 40% 2 3 đ 30% 2 3 đ 30% 11 10 đ 100% Hs : Ôn tập 2, Phương pháp : Kiểm tra đánh giá. III) Các hoạt động dạy và học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Phần A : Trắc nghiệm khách quan : (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước mỗi câu trả lời đúng : Câu 1: Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có: A. Cùng số lớp electron B. Cùng số electron lớp ngoài cùng C. Cùng số điện tích hạt nhân D. Cùng bán kính nguyên tử Câu 2: Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một dung dịch? A. K2CO3 và HCl B. K2CO3 và Ca(OH)2 C. NaNO3 và KHCO3 D. KHCO3 và NaOH Câu 3: Có 3 lọ mất nhãn đựng một trong các dd sau: glucozơ, rượu etylic, axit axetic. Hai hoá chất dùng để phân biệt được chất chứa trong từng lọ là: A. Quì tím và natri B. dd NaOH và dd AgNO3 C. Na và dd AgNO3 trong NH3 D. Quì tím và dd AgNO3 trong NH3 Câu 4: Thành phần chính của xà phòng là: A. Hỗn hợp các muối canxi của các axit béo B. Hỗn hợp các muối bari của các axit béo C. Hỗn hợp các muối natri của các axit béo D.Hỗn hợp các axit béo Câu 5: Biết 0,1 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dd brom 1M. Vậy X là chất nào sau đây: A. Mêtan B. Etilen C. Axetilen D.Benzen Câu 6: Trong các chất sau đây chất nào có tính axit A. CH3- COOH B.CH3- O- CH3 C. CH3- COO - C2H5 D.C2H5 - OH Câu7: Đốt cháy hết 4,4 gam hỗn hợp X có C2H4 , C2H2và CH4 cần a mol O2, thu được b mol CO2 và 7,2 gam H2O giá trị của a, b sẽ là: A. 0,5 và 0,8 B. 0,6 và 0,9 C. 0,5 và 0,3 D.0,5 và 0,4 Câu 8: Saccarozơ bị thuỷ phân tạo ra các sản phẩm là: A. Chất béo, glucozơ B.Fructozơ, chất béo C. Rượu etylic, glucozơ D.Glucozơ, fructozơ Phần B : Tự luận (6điểm) Câu 1 : (2,5 điểm) Viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây: (ghi đầy đủ các điều kiện phản ứng nếu có) C2H4àC2H5OHàCH3COOHàCH3COOC2H5 (CH3COO)2Zn CH3COONa Câu 2 : (1 điểm) Cho các chất khí đựng trong các bình riêng biệt: metan, etilen, axetilen. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên phản ứng với dd brom loãng dư. Câu 3 : (2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ X thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. a. Hỏi trong X có những nguyên tố nào? b. Xác định công thức phân tử của X, biết lượng mol của phân tử hữu cơ X là 60. Phần I Câu 1: Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 đáp án B C D C B A C D Phần II Câu 1: Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm, sai công thức không cho điểm, thiếu điều kiện trừ nửa số điểm của PT axit C2H4 + H2O ---> C2H5OH men giấm C2H5OH + O2 ---> CH3COOH + H2O H2SO4đặc, to CH3COOH + C2H5OH ------> CH3COO C2H5+ H2O CH3COOH + Zn à (CH3COO)2Zn + H2 CH3COO C2H5 + NaOH---> CH3COONa + C2H5OH Câu 2 : (1 điểm) Mỗi PTHH đúng cho 0,5 điểm Câu 3 : a) (1,5 điểm) Đốt cháy A thu được CO2 và H2O. Vậy A chứa ng/ tố C, H có thể có ng/ tố O m C= . 12 = 1,2 g ; m H = . 2 = 0,2 g Vì mC + mH = 1,2 + 0,2 = 1,4 < 3 à Vậy X phải chứa thêm nguyên tố O à Vậy X chứa 3 nguyên tố là C, H, O b) Công thức phân tử của A: MA = 23 . 2 = 46 g mO = 23 – 12 – 3 = 8 g. Cách 1: Đặt công thức phân tử của A là: CxHyOz Ta có tỉ lệ: x : y : z = : : = 1 :3 : 0,5 = 2 : 6 : 1 Công thức của A có dạng: ( C2H6O)n Cách 2: Đặt công thức phân tử của A là CxHyOz (x, y, z nguyên dương) Trong 23 g A có 12 g C có 3 g H có 8 g O Vậy trong 46 g A có 12x g C có yg H có 16z g O => x = 2 ; y = 6 ; z = 1 Hoạt động 1 : ổn định tổ chức Hoạt động2 :Kiểm tra bài cũ Hoạt động 3 : Kiểm tra Gv phát đề kiểm tra và nêu các yêu cầu của tiết kiểm tra Hoạt động cuốiGv thu bài kiểm tra Hướng dẫn hs ôn tập trong hè Hs các lớp báo cáo sĩ số Hs các lớp làm bài kiểm tra nghiêm túc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAOANHOA9TUAN 37.doc