Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm 2017 - 2018 - Tuần 1 đến tuần 3

I. MỤC ĐICH, YÊU CẦU

- Giáo dục đao đức , lối sống, kỹ năng sống, giáo dục ATGT cho học sinh.

- HS hiểu và có ý thức tham gia an toàn giao thông, văn minh an toàn khi tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 2118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm 2017 - 2018 - Tuần 1 đến tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2017 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP *CHỦ ĐỀ HĐGDNGLL: Vui đến, trường chào năm học mới. I. MỤC ĐICH, YÊU CẦU - Nhằm phát động phong trào học tập trong toàn trường với chủ điểm “Vui đến trường, chào năm học mới” - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường, tổ chức dạy giáo dục ATGT lồng ghép vào các tiết sinh hoạt đầu tuần trong tháng 9/ 2017 từ tuần 2 đến cuối tuần 6. - HS hiểu và có ý thức tham gia an toàn giao thông, văn minh an toàn khi tham gia giao thông. II. NỘI DUNG CỤ THỂ Hoạt động Nội dung hoạt động Ghi chú HĐ1 - Giáo dục về truyền thống nhà trường, - Giáo dục về nội quy trường lớp. - Giáo dục HS biết lễ phép với thầy cô, ông ba, cha mẹ và người lớn tuổi. - Tham gia các hoạt động lao động vệ sinh lớp học, sân trường. HĐ2 - Giáo dục HS thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - GV chia nhóm tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy Đại diện các nhóm trình bày - Tìm hiểu các ngày lễ trong tháng: Quốc Khánh 2/9, Tết Trung thu. HĐ3 - Tổ chức cho HS chơi một số trò chơi dân gian. - Tổ chức thi kéo co theo tổ - GV nhận xét công bố kết quả đội thắng cuộc HĐ4 - Giáo dục an toàn giao thông. - Giới thiệu mục đích yêu cầu giờ học, giảng dạy từng bài có giáo án cụ thể nội dung đảm bảo đúng theo từng bài sau: Bài 1: Tìm hiểu giao thông đường bộ. - HS tìm hiểu các biển báo giao thông đường bộ. Tuần 2 Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP *CHỦ ĐỀ HĐGDNGLL: Vui đến, trường chào năm học mới. I. MỤC ĐICH, YÊU CẦU - Giáo dục đao đức , lối sống, kỹ năng sống, giáo dục ATGT cho học sinh. - HS hiểu và có ý thức tham gia an toàn giao thông, văn minh an toàn khi tham gia giao thông. II. NỘI DUNG CỤ THỂ Hoạt động Nội dung hoạt động Ghi chú HĐ1 - Giáo dục đao đức, lối sống cho học sinh. Bày tỏ ý kiến của em - Em sẽ học cách tự phục vụ mình như thế nào ? Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những cách em chọn: a. Nhìn người lớn làm và bắt trước b. Đề nghị người lớn hướng dẫn và giúp đỡ. c. Lập kế hoạch làm các việc tự phục vụ cho bản thân. d. Đặt mục tiêu thực hiện các việc tự phục vụ cho bản thân. -GV nhận xét,lắng nghe. HĐ2 Chia sẻ - Hãy chia sẻ với bạn về: + Những công việc em đã tự làm được để phục vụ mình. + Cảm xúc của em khi tự mình làm những việc đó. + Cảm xúc của bố mẹ em khi thấy em biết làm những công việc vừa sức để tự phục vụ bản thân. + Em cần làm gì sau khi chơi đồ chơi xong ? Rút ra bài học: Khi các em biết tự phục vụ cho bản thân giúp các em tự tin,chủ động,tự lập trong cuộc sống,mang lại niềm vui cho chính mình và những người thân trong gia đình.Những việc đó thể hiện tình cảm,ý thức trách nhiệm,mong muốn chia sẻ công việc của chúng ta với các thành viên trong gia đình. HĐ3 - Giáo dục an toàn giao thông. - Giới thiệu một số biến báo giao thông đường bộ, đường thủy cho học sinh quan sát trả lời tên các biển báo giao thông - GV nhận xét tuyên dương học sinh. HĐ4 - Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết HS tham gia trả lời câu hỏi. + Loại muỗi nào sau đây truyền bệnh sốt xuất huyết A. Muỗi A-no-phen. B. Muỗi vằn, C. Muỗi đen + Bệnh sốt xuất huyết lây qua con đường nào? A. Đường hô hấp. B. Vật trung gian truyền bệnh, C. Đường máu Tuần 3 Thứ hai ngày tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP *CHỦ ĐỀ HĐGDNGLL: Vui đến, trường chào năm học mới. I. MỤC ĐICH, YÊU CẦU - Nhằm giáo dục ý thưc phòng tránh tai nạn thương tích. - Ý thức phòng tránh đuối nước. II. NỘI DUNG CỤ THỂ Hoạt động Nội dung hoạt động Ghi chú HĐ1 - Kể chuyện: Gương người tốt việc tốt - GV chia lớp thành 4 đội, mỗi đội cử 1 bạn kể trước tập thể lớp 1 câu chuyện về gương người tốt, việc tốt mà em biết. - Cho cả lớp tham gia bình chọn đội có câu chuyện hay, nội dung phù họp với lứa tuổi học sinh. - GV tuyên dương mỗi đội và giáo dục các em, HĐ2 - Tiểu phẩm: Gọi cấp cứu - GV xây đựng tiểu phẩm, chọn đại diện lớp trình bày trước lớp. - Nêu ý kiến và cách ứng phó khi gặp hỏa hoạn. - Liên hệ giáo dục kĩ năng sống, tai nạn thương tích. HĐ3 - Đoá vui Nöûa laø chim Nöûa laø thuù Nuoâi con baèng vuù Maø laïi bieát bay Laø con gì ? Ñaùp aùn : con dôi Beù ngöôøi maø raát tinh ma ÔÛ ñaâu coù coã theá laø ñeán xôi Töï nhieân chaúng phaûi ai môøi Cöûa quan, cöûa lính chaúng nôi naøo töø Laø con gì ? Ñaùp aùn : con ruoài Ñeå nguyeân – duøng daùn ñoà chôi Theâm huyeàn – laïi ôû taän nôi maùi nhaø Theâm naëng – aên ngoït laém nha Neáu maø theâm saéc – caét ra aùo quaàn Laø chöõ gì ? Ñaùp aùn : keo,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKẾ HOẠCH NGLL _Tháng 9.doc