Giáo án lớp 2 môn Luyện từ và câu - Tuần 13 đến tuần 16

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức:

 - Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình.

1.2. Kĩ năng:

 - Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì ?

 -Rèn kỹ năng sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.

1.3. Thái độ:

 - Hs biết thương yêu người thân trong gia đình.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 - C nhn: Kể được những từ về tình cảm gia đình.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: “MRVT-Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì”

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Luyện từ và câu - Tuần 13 đến tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU MRVT-TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động (công việc gia đình). 1.2. Kĩ năng: Luyện tập về kiểu câu Ai làm gì ? 1.3. Thái độ: Phát triển tư duy ngôn ngữ. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: Cá nhân: Kể được những từ chỉ hoạt động (công việc gia đình). 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “MRVT-Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1 Mục tiêu : Hs kể được những việc làm em đã giúp cha mẹ. Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Nhận xét khen ngợi. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 2,3. Mục tiêu : Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai làm gì ?, xếp từ thành câu. Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng. -GV gợi ý, phát phiếu. -Nhận xét. Bài tâïp 3 : Đính tranh lên bảng. -GV gợi ý -Chữa bài, nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -Hs suy nghĩ kể cho cả lớp cùng nghe. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi làm theo nhóm. -Các nhóm trình bày. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập). Thu một số vở của HS nhận xét, đánh giá. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: Cho hs nêu lại một số việc em đã làm giúp cha mẹ. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS xem trước bài “MRVT-Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì”. Tập trả lời các câu hỏi. - Nhận xét giờ học. LUYỆN TỪ VÀ CÂU MRVT-TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức: - Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình. 1.2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu câu Ai làm gì ? -Rèn kỹ năng sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi. 1.3. Thái độ: - Hs biết thương yêu người thân trong gia đình.. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: - Cá nhân: Kể được những từ về tình cảm gia đình. 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giới thiệu bài mới: “MRVT-Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2 Mục tiêu : Tìm từ nói về tình cảm anh chị em. Sắp xếp từ thành câu. Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu. -Y/C hs tìm từ. -Nhận xét chốt lại : nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc. Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng. -Nhận xét, chữa bài. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 3. Mục tiêu : Hs biết chọn dấu điền vào chỗ trống. Bài tâïp 4 : Đính BT lên bảng. -GV gợi ý. -Nhận xét, chữa bài. -Hs đọc yêu cầu -Hs tìm. -Hs đọc yêu cầu. -Trao đổi nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -Hs đọc lại. 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập). - Kể được một số từ về tình cảm gia đình. - Xác định được bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? - GV nhận xét. Khen cá nhân tích cực phát biểu xây dựng bài. Động viên các cá nhân chưa mạnh dạn, tự tin phát biểu. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - Cho hs tìm một số nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS xem trước bài “Từ chỉ đặc điểm- Câu kiểu Ai thế nào” - Nhận xét giờ học. TUẦN 15 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM-CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? I. MỤC TIÊU : -Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật. -Rèn kỹ năng đặt đúng kiểu câu Ai thế nào ? -Phát triển tư duy ngôn ngữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Tranh SGK phóng to, giấy khổ to làm BT2,3. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs xếp lại các từ thành câu ở BT3 tuần 14. - Nhận xét. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “Từ chỉ đặc điểm- Câu kiểu Ai thế nào” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2 Mục tiêu : Hs biết trả lời câu hỏi theo tranh. Tìm từ chỉ đặc điểm chỉ người và vật. Bài tập 1 : GV đính tranh. -GV nêu câu hỏi về nội dung từng tranh. -Nhận xét . Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng. -GV nêu mẫu. -Nhận xét, ghi bảng : tốt, trắng, cao * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 3. Mục tiêu : Hs biết chọn từ đặt câu. Bài tâïp 3 : Đính BT lên bảng. -GV gợi ý. -Chấm, nhận xét . -Giáo dục hs khi dùng từ đặt câu phải chính xác. -Hs quan sát tranh đọc yêu cầu. -Hs trao đổi nhóm đôi trả lời. -Hs đọc yêu cầu. -Hs phát biểu. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT. -Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs đọc lại một số câu các em vừa đặt ở BT3. - Nhận xét – Xem lại bài. TUẦN 16 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ CHỈ TÍNH CHẤT TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? I. MỤC TIÊU : -Bước đầu hiểu từ trái nghĩa. Biết dùng những từ trái nghĩa là tính từ để đặt những câu đơn giản theo kiểu :Ai (cái gì,con gì) thế nào? -Mở rộng vốn từ về vật nuôi. -Hát triển tư duy ngôn ngữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Tranh SGK phóng to, giấy khổ to làm BT2,3. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho 2 hs lên bảng làm lại BT3 tuần 15. - Gv kiểm tra VBT của hs - Nhận xét. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài : “Từ chỉ tính chất. Từ ngữ về vật nuôi- Câu kiểu Ai thế nào” b) Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 14 ph * Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2 Mục tiêu : Hs biết tìm từ trái nghĩa, đặt câu với từ trái nghĩa Bài tập 1 : Tìm từ trái nghĩa. -GV nêu các từ tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ. -Nhận xét . Bài tâïp 2 : Cho hs đọc yêu cầu. -GV nêu các cặp từ trái nghĩa ở BT1. -Y/C hs đặt câu với các cặp từ trên : Ai (cái gì, con gì) -Nhận xét. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 3. Mục tiêu : Hs biết chọn từ đặt câu. Bài tâïp 3 : Đính BT lên bảng. -GV gợi ý. -Chấm, nhận xét . -Hs đọc yêu cầu. -Hs trao đổi nhóm đôi tìm từ trái nghĩa với các từ vừa nêu. Tốt-xấu; nhanh-châm; -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào Vở bài tập. -Hs đọc yêu cầu. -2 hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT. -Hs đọc lại tên các con vật trong tranh. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs đọc lại một số câu các em vừa đặt ở BT2. - Nhận xét – Xem lại bài.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 13-16 t12 LTVC.docx
Tài liệu liên quan