Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 17 đến tuần 20

I. Mục tiêu :

 1- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp,

 -Biết tác dụng của việc giữ cho trường học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập

 -Biết làm một số công việc đơn giản để giữ trường học sạch đẹp : Quét lớp, quét sân., tưới và chăm sóc cây xanh.

 -Có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp và tham gia những hoạt động làm cho trường học sạch đẹp.

2. Kỹ năng sống

-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xt cc hnh vi của mình cĩ lin quan đến việc giữ gìn trường lớp.

 

docx12 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 17 đến tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tù nhiªn vµ x· héi BÀI 17 : PHÒNG TRÁNH NGà KHI Ở TRƯỜNG 1. Mục tiêu dạy học. Sau tiết học, học sinh cĩ khả năng : 1.1.Kiến thức: Kể tên những hoạt động dễ ngã , nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường. 1,2.Kĩ năng: Cĩ ý thức trong việc chọn và chơi những trị chơi để phịng tránh ngã khi ở trường. 1.3.Thái độ: Hiểu phịng tránh ngã khi ở trường để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. KNS:Từ chối khơng tham gia với trịchơi nguy hiểm. phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu - Cá nhân: Quan sát tranh, ảnh trong SGK trang 36, 37. - Nhĩmhọc tập: Thảo luận các trị chơi gây nguy hiểm khi ở trường. 3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Phòng tránh khi ở trường” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *Khởi động : Cho hs chơi “Bịt mắt bắt dê” *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK. Mục tiêu: Kể tên các hoạt động và trò chơi dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường -GV nêu câu hỏi “hãy kể tên những hoạt động dễ gây nguy hiểm ở trường”. -Gv ghi bảng -Gv đính tranh 1,2,3,4 SGK. Y/C hs thảo luận theo nội dung tranh. -Nhận xét kết luận : *Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm Mục tiêu : hs có ý thức trong việc chọn và chơi những trò chơi, -Gv cho hs chơi trò chơi theo nhóm. -Gv nêu câu hỏi theo tình huống trò chơi. Gv Kết luận -Hs nêu nối tiếp. -Nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện trình bày 4.Kiểm tra, đánh giá: - Kể tên những hoạt động dễ ngã , nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường. - GV tuyên dương,khen ngợi những HS ,nhĩm tích cực phát biểu bài,động viên khích lệ nhĩm cịn lại. 5.Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cớ : Nhắc lại nội dung bài học 5.2.Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau: - xem bài : Thực hành giữ gìn trường lớp sạch dẹp . TUẦN 18 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 18 : THỰC HÀNH GIỮ TRƯỜNG HỌC SẠCH ĐẸP I. MỤC TIÊU : 1- Nhận biết được thế nào là lớp học sạch đẹp, • -Biết tác dụng của việc giữ cho trường học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập -Biết làm một số công việc đơn giản để giữ trường học sạch đẹp : Quét lớp, quét sân., tưới và chăm sóc cây xanh. -Có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp và tham gia những hoạt động làm cho trường học sạch đẹp. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các hành vi của mình cĩ liên quan đến việc giữ gìn trường lớp. -Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm tham gia cơng việc để giữ trường học sạch đẹp. -Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì để giữ trường học sạch đẹp. -Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện cơng việc. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 38,39. Dụng cụ : như khẩu trang, , chổi, HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu lại những hoạt động nên làm để phòng tránh ngã khi ở trường. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Thực hành giữ trường học sạch, đẹp” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 : Quan sát theo cặp. Mục tiêu: Biết nhận biết thế nào là trường học sạch đẹp, và biết giữ trường học sạch đẹp. -Cho hs quan sát tranh 38,39 SGK. -GV nêu câu hỏi về nội dung từng tranh. -Cho hs liên hệ thực tế và trả lời theo câu hỏi gv nêu. -Nhận xét kết luận : Để trường học sạch đẹp, hs luôn có ý thức, *Hoạt động 2 : Thực hành làm vệ sinh trường, lớp học. Mục tiêu : Hs biết sử dụng một số dụng cụ để làm vệ sinh trường, lớp học. -Gv chia nhóm phân công nhiệm vụ từng nhóm (tuỳ điều kiện của lớp). -Gv hướng dẫn. Kết luận : Trường, lớp học sạch đẹp sẽ giúp cho chúng ta học tập tốt hơn. -Hs quan sát. -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày -Hs phát biểu nối tiếp. -Hs các nhóm thực hành. -hs đánh giá kết quả từng nhóm. -Hs nhắc lại 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số việc làm giữ sạch trường, lớp học. -GD : Hs biết yêu quí trường lớp. -Nhận xét – Làm VBT. TUẦN 19 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 19 : ĐƯỜNG GIAO THÔNG I. MỤC TIÊU : 1- Có 4 loại giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không. - Kể tên các loại phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông. Nhận biết 1 số biển báo trên đường và tại khu vực có đường có đường sắt chạy qua. -Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thơng -Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thơng. -Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 40,41. 5 bức tranh khổ A3 vẽ cảnh, 5 tấm bìa. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu lại những việc làm giữ sạch trường, lớp. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Đường giao thông” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 8 ph 8 ph 7 ph *Hoạt động 1 : Quan sát tranh. Mục tiêu: Hs nhận biết có 4 loại đường giao thông. -Cho hs quan sát 5 bức tranh vẽ cảnh bầu trời, sông, biển,... -GV yêu cầu hs gắn các tấm bìa cho phù hợp với từng tranh. -Nhận xét kết luận : Có 4 loại đường giao thông, đường bộ, đường thuỷ, *Hoạt động 2 : Làm việc với SGK Mục tiêu : Hs biết tên các phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông. -Gv cho hs quan sát tranh 40,41 SGK. Dựa vào câu hỏi thực hành hỏi đáp. -Gv hướng dẫn. -Y/C hs kể tên các phương tiên giao thông, và các loại đường giao thong phù hợp với phương tiện đó. Kết luận : Đường bộ dành cho xe ngựa,.. *Hoạt động 3 : Trò chơi Mục tiêu : Hs biết tên các biển báo giao thông. -Cho hs quan sát 6 biển báo trong SGK. Y/C hs hỏi đap theo cặp. -Gv nhận xét. -Cho các nhóm thi đua. (gv nêu các chơi) -Nhận xét tuyên dương. Giáo dục : Mục đích của các biển báo -Hs quan sát. -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Hs thực hành hỏi đáp nhóm đôi theo câu hỏi và nội dung tranh. -Hs phát biểu nối tiếp -Hs hỏi đáp theo nhóm đôi. -Hs phát biểu trước lớp. -Các nhóm thi . 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số phương tiện và đường giao thông. -GD : Hs biết yêu quí trường lớp. -Nhận xét – Làm VBT. TUẦN 20 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 20 : AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG I. MỤC TIÊU : 1 -Nhận xét 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông. -Một số quy định khi các phương tiện giao thông. -Chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì khi đi các phương tiện giao thơng -Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai quy định khi đi các phương tiện giao thơng. -Kĩ năng làm chủ bản thân: Cĩ trách nhiệm thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thơng II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 42,43. HS : Vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Cho hs nêu lại các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ. - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ An toàn khi đi các phương tiện giao thông” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 8 ph 8 ph 7 ph *Hoạt động 1 : Thảo luận tình huống. Mục tiêu: Hs nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông. -Gv chia nhóm , Y/C hs thảo luận tình huống SGK, một vài tình huống Gv nêu. -Nhận xét kết luận : Để đảm bảo an toàn giao thông, khi ngồi sau xe đạp, *Hoạt động 2 : Quan sát tranh Mục tiêu : Hs biết biết một số điều cần lưu ý khi đi các phương tiện giao thông. -Gv cho hs quan sát tranh 4,5,6,7 SGK, Y/C thực hành hỏi đáp. -Gv hướng dẫn. -Y/C hs kể nêu một số viếc cần lưu ý khi đi xe buýt Kết luận : Khi đi xe buýt hoặc xe khách, *Hoạt động 3 : Vẽ tranh Mục tiêu : Củng cố kiến thức của hai bài 19,20. -Cho hs vẽ lại một số phương tiện giao thông. -Nhận xét tuyên dương. -Hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày -Hs nhận xét về bạn. -Hs quan sát tranh và thực hành hỏi đáp nhóm đôi theo câu hỏi và nội dung tranh. -Hs phát biểu nối tiếp -Hs thực hành vẽ và hỏi đáp nhóm đôi về phương tiện đã vẽ. -Hs trình bày trước lớp. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số việc cần lưu ý khi đi xe buýt. -GD : Hs biết yêu quí trường lớp. -Nhận xét – Làm VBT.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 17- 20 t1.docx
Tài liệu liên quan