Giáo án lớp 4 môn Toán - Bài dạy: Phép chia phân số

GV nhận xét.

-GV ghi phép tính lên bảng.

-GV giảng : Cả lớp tập trung chú ý lên bảng. Phép chia này có số bị chia và số chia đều là phân số. Như vậy đây chính là phép chia phân số-bài học của ngày hôm nay, kết quả của phép tính này chính là chiều dài hình chữ nhật cần tìm.Để thực hiện được phép chia này cô sẽ hướng dẫn các em làm.

-GV hỏi : Trong phép chia trên phân số thứ nhất là phân số nào ?

 

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Toán - Bài dạy: Phép chia phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 16 tháng 3 năm 2018 Môn : Toán BÀI DẠY : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I.MỤC TIÊU, YÊU CẦU : 1.Kiến thức : -Giúp HS biết thực hiện phép chia hai phân số. 2.Kỹ năng : -Giúp HS vận dụng thực hiện phép chia phân số vào giải toán và làm bài tập. 3.Thái độ : -Có ý thức tính toán đúng. II.CHUẨN BỊ : -GV : SGK, bảng phụ, phiếu học tập. -HS : SGK, bảng con. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : ( 1 phút ) -Giới thiệu thầy cô dự giờ. -Cho cả lớp hát một bài. 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút ) -HS 1 : Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 35 là học sinh nữ . Tính số học sinh nữ của lớp đó ? Bài giải Số học sinh nữ của lớp học đó là : 45 x 35 = 27 ( học sinh ) ĐS : 27 học sinh -HS 2 : Em hãy nêu quy tắc nhân hai phân số? ( Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. ) -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV nhận xét chung. 3.Dạy bài mới : 3.1.Giới thiệu bài : ( 1 phút ) Ở các tiết trước, chúng ta đã học về phép cộng, phép trừ và phép nhân phân số. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một phép tính thứ tư qua bài Phép chia phân số. -GV yêu cầu HS lật SGK trang 135. TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 8 phút 4 phút 5 phút 9 phút 7 phút Hoạt động 1 : Giới thiệu phép chia phân số. -GV yêu cầu HS đọc ví dụ trong SGK. ( Ví dụ : Hình chữ nhật ABCD có diện tích 715 m2, chiều rộng là 23 m. Tính chiều dài của hình đó ? A ?m B 23 m D C -GV hỏi : Đề bài toán cho ta biết gì ? -GV nhận xét. -GV hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV nhận xét. -GV hỏi :Đề bài toán cho ta biết diện tích và chiều rộng của hình chữ nhật.Vậy một em hãy nhắc lại cho cô cách tính diện tích hình chữ nhật ? -GV nhận xét. -GV nói : Trong bài ta đã có diện tích và chiều rộng của hình chữ nhật. Vậy muốn tính chiều dài hình chữ nhật ta làm sao? -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV hỏi : Em hãy nêu phép tính tính chiều dài hình chữ nhật ABCD trong bài này? -GV nhận xét. -GV ghi phép tính lên bảng. -GV giảng : Cả lớp tập trung chú ý lên bảng. Phép chia này có số bị chia và số chia đều là phân số. Như vậy đây chính là phép chia phân số-bài học của ngày hôm nay, kết quả của phép tính này chính là chiều dài hình chữ nhật cần tìm.Để thực hiện được phép chia này cô sẽ hướng dẫn các em làm. -GV hỏi : Trong phép chia trên phân số thứ nhất là phân số nào ? -GV nhận xét. -GV hỏi : Trong phép chia trên phân số thứ 2 là phân số nào ? -GV nhận xét. -GV giảng : Ở phân số thứ 2, nếu đảo ngược vị trí của tử số và mẫu số của phân số 23 ta được phân số nào ? -GV giảng : Phân số 32 gọi là phân số đảo ngược của phân số 23 . Muốn tìm phân số đảo ngược của phân số 23 ta đảo ngược vị trí của tử số và mẫu số của phân số 23 ta được phân số mới là 32. Muốn thực hiện phép chia 715 : 23 .Phân số 32 gọi là phân số đảo ngược của phân số 23. Để thực hiện phép chia hai phân số 715 : 23 ta thực hiện như sau : Ta lấy 715 nhân với phân số đảo ngược của phân số 23 là phân số 32 , sau đó thực hiện phép nhân phân số. -GV vừa giảng vừa ghi bảng : 715 : 23 = 715 x 32 = 7 × 315 × 2 = 2130 -GV yêu cầu HS nêu kết quả phép tính chia. -GV hỏi : Như vậy chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu m? -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV yêu cầu HS nhắc lại cách chia 2 phân số. -GV dán bảng quy tắc : Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. -GV yêu cầu 2 HS nhắc lại. -GV nói : Để xem các em có hiểu bài hay không. 1 em hãy đứng tại chỗ thực hiện cho cô phép chia : 37 : 58 -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV giảng : Để khắc sâu kiến thức hơn nữa, cô và các em cùng đi đến phần luyện tập. Hoạt động 2 : Thực hành, luyện tập Bài 1 : -GV yêu cầu HS đọc đề bài tập 1. -GV hỏi : Đề bài yêu cầu làm gì? -GV hỏi : Muốn tìm phân số đảo ngược ta làm gì ? -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV nói : Chúng ta sẽ làm miệng bài tập này bằng cách : Cô sẽ chọn ra một dãy 5 bạn lần lượt trả lời và nhận xét. -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV gọi lượt thứ 2 thực hiện. Đồng thời GV giúp các em ghi kết quả lên bảng. -GV chuyển : Ở bài tập này chúng ta đã xác định được phân số đảo ngược của các phân số.Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng bài tập 1 để thực hiện phép chia ở bài tập 2. Bài 2 : -GV yêu cầu HS đọc đề bài 2. -GV hỏi : Đề bài 2 yêu cầu chúng ta làm gì ? -GV nhận xét. -GV yêu cầu 1 HS nhắc lại quy tắc chia hai phân số. -GV nói : Bài tập này cô yêu cầu cả lớp làm vào bảng con. Một bạn lên bảng thực hiện. -GV yêu cầu HS nhận xét. -GV nhận xét. Bài 3 : -GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3. -GV hỏi : Đề bài 3 yêu cầu chúng ta làm gì? -GV nói : Bài tập này cô cho cả lớp làm vào phiếu học tập. Một bạn lên bảng thực hiện. Ai làm xong dơ bút lên cô đến chấm. -GV yêu cầu HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV hỏi : Biết 23 x 57 = 1021 có thể biết ngay kết quả 1021 : 57 được không ? Vì sao ? -GV giảng : Như vậy quy tắc tìm thừa số chưa biết không chỉ được áp dụng với số tự nhiên mà nó còn được áp dụng với phân số. Khi lấy tích của hai phân số chia cho một phân số thì ta được thương là phân số còn lại. -GV chuyển : Các em vừa làm bài tập với phép chia phân số. Hãy vận dụng để giải bài toán có lời văn. Bài 4 : -GV yêu cầu HS đọc đề bài 4. -GV yêu cầu 2 HS đứng lên phân tích đề. -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -GV yêu cầu : Các em làm bài tập này vào vở. Một em lên bảng thực hiện. -GV gọi HS nhận xét. -GV nhận xét. -HS đọc ví dụ trong SGK. -HS trả lời. ( Đề bài toán cho ta biết hình chữ nhật ABCD có diện tích 715 m2 và chiều rộng là 23 m.) -HS trả lời. ( Bài toán yêu cầu chúng ta tính chiều dài của hình chữ nhật đó.) -HS trả lời. (Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng, cùng đơn vị đo ) -HS trả lời. ( Ta lấy diện tích chia cho chiều rộng ) -HS trả lời. ( 715 : 23 ) -HS lắng nghe. -HS trả lời ( là phân số 715 ) -HS trả lời ( là phân số 23 ) -HS lắng nghe, trả lời. (Ta được phân số mới là phân số 32 ) -HS lắng nghe. -HS lắng nghe, quan sát. -HS trả lời kết quả là 2130 m. -HS trả lời ( Chiều dài của hình chữ nhật là 2130 m. Hay rút gọn lại bằng 710 m.) -HS nhận xét. -HS nhắc lại. ( Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. -HS nhắc lại. -1HS thực hiện nhanh. 37 : 58 = 37 x 85 = 3 × 87 ×5 = 2435 -2 HS nhận xét. -HS lắng nghe. -HS đọc đề bài 1. -HS trả lời ( Đề bài yêu cầu viết phân số đảo ngược ) -HS trả lời. ( Muốn tìm phân số đảo ngược ta đổi chỗ vị trí của tử số và mẫu số cho nhau ) -Lượt đầu tiên lắng nghe và thực hiện. -HS chú ý thực hiện và quan sát. -HS lắng nghe. -HS đọc đề bài 2. -HS trả lời : Đề bài 2 yêu cầu chúng ta tính. -HS nhắc lại : Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ 2 đảo ngược. -1 HS lên bảng thực hiện. Cả lớp làm vào bảng con. a. 37 : 58 = 37 x 85 = 3 ×87 ×5 = 2435 b. 87 : 34 = 87 x 43 = 8 ×47 ×3 = 3221 c. 13 : 12 = 13 x 21 = 1 ×23 ×1 = 23 -HS nhận xét. -HS đọc bài 3. -HS trả lời, ( Đề bài 3 yêu cầu chúng ta tính.) -HS lắng nghe và thực hiện. -HS nhận xét. -HS trả lời : Được, vì khi ta lấy tích chia cho một thừa số thì ta được thừa số còn lại. -HS lắng nghe. -HS đọc bài 4. -HS phân tích đề. -HS lắng nghe và thực hiện. Bài giải Chiều dài của hình chữ nhật là : 23 : 34 = 89 ( m ) Đáp số : 89 ( m ) -HS nhận xét. IV.CỦNG CỐ, DẶN DÒ : ( 1 phút ) 1.Củng cố : -GV hỏi : Hôm nay chúng ta học bài gì ? +HS trả lời : Hôm nay chúng ta học bài : Phép chia phân số. +GV yêu cầu 2 HS nhắc lại quy tắc chia hai phân số. 2.Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. -GV yêu cầu HS về nhà học bài, chuẩn bị bài mới : Luyện tập IV. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : V. RÚT KINH NGHIỆM : Quy Nhơn, ngày 4 tháng 3 năm 2018 Quy Nhơn, ngày 4 tháng 3 năm 2018 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP Trần Giáng Châu Lưu Thị Thanh Thảo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhep chia phan so_12310899.docx
Tài liệu liên quan