Giáo án lớp 4 tuần 16 môn Tập đọc - Tiết 31: Kéo co

1.Khởi động:

2.Bài cũ: Tuổi Ngựa

- GV yêu cầu 3 HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét –Tuyên dương.

3.Bài mới: Kéo co.

- GV giới thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc

Mục tiêu : HS đọc trơn tru , lưu loát toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng chỗ

- Yêu cầu HS chia đoạn bài tập đọc.

- GV yêu cầu HS luyện đọc các đoạn.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 16 môn Tập đọc - Tiết 31: Kéo co, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2016 TẬP ĐỌC TIẾT 31 : KÉO CO I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta can được gìn giữ và phát huy. 2 . Kĩ năng: HS đọc lưu loát toàn bài. Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi trong bài. 3 . Thái độ: - Ý thức giữ gìn,phát huy bản sắc dân tộc, tinh thần thượng võ của dân tộc. II . NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP: + KN tư duy sáng tạo và hợp tác: Biết sáng tạo và hợp tác với bạn khi tham gia trò chơi dân gian. +KN giao tiếp và thể hiện tự tin: Tự tin, mạnh dạn tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc. III . CHUẨN BỊ : GV : Tranh minh hoạ - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc . HS : SGK . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 8 phút 10 phút 8 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Tuổi Ngựa GV yêu cầu 3 HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài. GV nhận xét –Tuyên dương. 3.Bài mới: Kéo co. - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc Mục tiêu : HS đọc trơn tru , lưu loát toàn bài , ngắt , nghỉ hơi đúng chỗ - Yêu cầu HS chia đoạn bài tập đọc. - GV yêu cầu HS luyện đọc các đoạn. GV yêu cầu HS đọc phần chú thích. Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài. GV đọc diễn cảm cả bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài Mục tiêu : HS hiểu tục chơi kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau .Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1/155. Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và trả lời câu hỏi 1. - GV nhận xét – chốt ý. - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2. GV tổ chức cho HS thi kể về cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp. GV nhận xét, tuyên dương. - GV yêu cầu HS đọc đoạn còn lại. Yêu cầu HS trả lời câu 3. - Yêu cầu HS kể tên một số trò chới dân gian. GV nhận xét, giáo dục BVMT. Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm Mục tiêu : HS biết đọc bài văn kể về trò chơi kéo co của dân tộc với giọng sôi nổi , hào hứng . - Hướng dẫn HS đọc từng đoạn văn. GV mời HS đọc tiếp nối. GV hướng dẫn, điều chỉnh cách đọc. Hướng dẫn kĩ cách đọc 1 đoạn văn. GV treo bảng phụ ghi đoạn văn cần đọc. GV sửa lỗi cho các em. Hoạt động 4 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. Em hãy nêu nội dung bài đọc ? - Giáo dụcBVMT. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị: Trong quán ăn “Ba cá bống” - Hát HS nối tiếp nhau đọc bài và trả lời. HS nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp HS nêu : + Đoạn 1 : 5 dòng đầu. + Đoạn 2 : 4 dòng tiếp theo. + Đoạn 3 : 6 dòng còn lại. - Mỗi HS đọc 1 đoạn bài tập đọc. - HS nhận xét cách đọc của bạn. - HS đọc thầm phần chú giải. - 1 HS đọc phần chú giải. 1 HS đọc lại toàn bài. HS lắng nghe. Hoạt động lớp - 1 HS đọc - Lớp thầm đoạn 1. HS quan sát tranh minh hoạ. HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc – Lớp đọc thầm đoạn 2. HS thi giới thiệu về cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp. Cả lớp nhận xét. 1 HS đọc – Lớp đọc thầm đoạn 3. HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung. HS nêu. Hoạt động cá nhân – Lớp Mỗi HS đọc 1 đoạn trong bài. HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc. HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn. HS đọc trước lớp. Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm. Hoạt động lớp Giới thiệu tục chơi kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau . Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Kiểm tra Đàm thoại Luyện tập Trực quan Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Thi đua Đàm thoại Thực hành Đàm thoại HCM Trực quan Luyện tập Thi đua Củng cố HCM/LH Rút kinh nghiệm : Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2016 TẬP ĐỌC TIẾT 32 : TRONG QUÁN ĂN “BA CÁ BỐNG” I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức: - Hiểu các từ ngữ trong bài. - Hiểunội dung: Chú bé người gỗ (Bu-ra-ti-nô) thông minh đã biết dùng mưu để chiến thắng kẻ ác đang tìm cách hại mình. 2 . Kĩ năng: - Biết đọc đúng các tên riêng tiếng nước ngoài: Bu-ra-ti-nô, Toóc-ti-la, Ba-ra-ba, Đu-rê-ma, A-li-xi-a, A-di-li-ô. - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. 3 . Thái độ: - Giáo dục HS sự dũng cảm, mưu trí. II.CHUẨN BỊ: GV : Tranh minh hoạ. Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc. HS : SGK . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 8 phút 10 phút 8 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Kéo co GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc bài và trả lời câu hỏi. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Trong quán ăn “Ba Cá Bống” - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc Mục tiêu : Giúp HS đọc trôi chảy, rõ ràng , đọc lưu loát , không vấp váp các tên riêng nước ngoài. - GV giúp HS chia đoạn bài tập đọc. - GV yêu cầu HS luyện đọc bài. GV yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc. Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài. GV đọc diễn cảm cả bài. Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài Mục tiêu : Giúp HS hiểu ý nghĩa truyện . - GV yêu cầu HS đọc phần giới thiệu truyện Yêu cầu HS trả lời câu 1/160. GV nhận xét - chốt ý. GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi 2/160. GV nhận xét - chốt ý. GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại và trả lời câu hỏi 3. GV nhận xét - chốt ý. GV yêu cầu HS đọc lướt toàn bài. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4. - GV nhận xét, giáo dục BVMT Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm Mục tiêu : HS biết đọc diễn cảm truyện – giọng đọc gây tình huống bất ngờ , hấp dẫn , đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. GV mời tốp 4 HS đọc tiếp nối nhau theo cách phân vai. GV hướng dẫn, điều chỉnh cách đọc cho các em. GV treo bảng phụ có ghi đoạn văn cần đọc diễn cảm. GV sửa lỗi cho các em. - GV nhận xét –Tuyên dương. Hoạt động 4 : Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện ? - Giáo dục BVMT. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài : Rất nhiều mặt trăng. - Hát HS nối tiếp nhau đọc bài. HS nhận xét. HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS nêu: + Đoạn 1: từ đầu nó vào cái lò sưởi này + Đoạn 2: tiếp theo bác Các-lô ạ. + Đoạn 3: phần còn lại. - Mỗi HS đọc 1 đoạn bài tập đọc. - HS nhận xét cách đọc của bạn. - HS đọc thầm phần chú giải. - 1 HS đọc phần chú giải. 1 HS đọc lại toàn bài. - HS lắng nghe. Hoạt động lớp - 1 HS đọc – Lớp đọc thầm phần giới thiệu câu truyện. HS trả lời. - HS đọc thầm đoạn 1, 2. HS trả lời, lớp nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc – Lớp đọc thầm đoạn 3 HS trả lời; lớp nhận xét, bổ sung. HS đọc lướt toàn bài HS tiếp nối nhau phát biểu. Hoạt động cá nhân – Lớp Một tốp 4 HS tiếp nối nhau đọc theo cách phân vai. HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc . HS luyện đọc diễn cảm theo cặp. HS đọc trước lớp. Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm (đoạn, bài, phân vai) trước lớp. Hoạt độn lớp Chú bé người gỗ Bu-ra-ti-nô thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật về chiếc chìa khoá vàng ở những kẻ độc ác đang tìm mọi cách bắt chú. Kiểm tra Thực hành Luyện tập Trực quan Thực hành Đàm thoại Thực hành Đàm thoại KNS/TT Luyện tập Trực quan Thi đua Củng cố HCM/LH Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTAP DOC(1).doc