Giáo án lớp 4 tuần 22 môn Toán - Tiết 101 đến tiết 106

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS biết so sánh 2 phân số bằng cách quy đồng mẫu số 2 phân số ấy.

 3 . Kỹ năng :

 - Rèn kĩ năng biết thực hiện so sánh 2 phân số khác mẫu số.

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục tính chính xác khi làm bài tập về so sánh phân số.

II . CHUẨN BỊ :

· GV : Bảng giấy lớn.

· HS : Bảng giấy nhỏ, bảng con.

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 22 môn Toán - Tiết 101 đến tiết 106, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 106:LUYỆN TẬP CHUNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Củng cố về nhận biết phân số, phân số bằng nhau. Rút gọn phân số và quy đồng mẫu số hai phân số. 2 . Kỹ năng : - Rèn kĩ năng rút gọn phân số và quy đồng mẫu số hai phân số. 3 . Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK ; bảng phụ. HS : : SGK, VBT, bảng con . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 5 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập - Yêu cầu HS làm bảng con. - Yêu cầu HS nêu cách quy đồng mẫu số và rút gọn phân số. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới:Luyện tập chung - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu: Củng cố về rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số. Bài 1: Yêu cầu HS làm bảng con. - GV yêu cầu HS nêu cách rút gọn phân số. - HS có thể làm theo nhiều cách khác nhau, nên động viên những em có cách làm nhanh gọn). - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề bài. - GV gọi HS nêu cách tìm phân số nào bằng với phân số . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. Bài 3a,b,c - GV yêu cầu HS nêu cách quy đồng mẫu số các phân số và làm bài. - GV lưu ý HS : Quy đồng mẫu số 3 phân số như hai phân số nhưng mẫu số chung là tích của ba mẫu số. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu cách rút gọn phân số – Quy đồng mẫu số và phân số bằng nhau. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tinh thần và thái độ học tập của HS. - Chuẩn bị: So sánh hai phân số có cùng mẫu số. - Hát tập thể. - HS làm bảng con. - 2 HS nêu. - HS nêu lại tựa bài Hoạt động nhóm. Bài 1: HS làm bảng con. - 2 HS nêu quy tắc rút gọn phân số. - HS tự đọc đề và suy nghĩ làm bài - Phần còn lại làm tương tự như trên. - HS sửa bài – Lớp nhận xét. Bài 2: - 1 HS đọc đề và làm bài cá nhân. - HS trình bày cách tính: Rút gọn PS. - HS sửa bài – lớp nhận xét. Bài 3: - HS đọc yêu cầu đề và làm bài. - Có thể để HS tự chọn mẫu số nào là thích hợp. - HS sửa bài – Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 3 HS nêu. - HS lắng nghe Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Đàm thoại Luyện tập Trực quan Thực hành Đàm thoại Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2017 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 107: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số và nhận biết một phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1. 2 . Kỹ năng: - Rèn HS kĩ năng so sánh phân số. 3 . Thái độ: - Giáo dục tính chính xác, cẩn thận. II . CHUẨN BỊ : GV : Phấn màu, hình vẽ SGK. H S: SGK, vở bài tập. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập chung - GV yêu cầu thực hiện cả lớp : - Rút gọn phân số . - Quy đồng mẫu số 2 phân số: - GV nhận xét – đánh giá. 3.Bài mới:So sánh 2 PS cùng mẫu số - GV giớ thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Hướng dẫn so sánh hai phân số cùng mẫu số Mục tiêu: Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số và nhận biết phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1. a. Ví dụ: - GV giới thiệu hình vẽ SGK và nêu câu hỏi để HS so sánh hai đoạn thẳng AC và AD với AB - Làm thế nào ta có thể so sánh hai phân số có cùng mẫu số? b. Ghi nhớ: - Cách so sánh hai phân số cùng mẫu số? - GV nhận xét, ghi bảng. - Em hãy nêu ví dụ? c. So sánh với 1 : - So sánh với ? - PS được viết dưới dạng STN là mấy? - So sánh với 1 ? - Tương tự, so sánh với (1) ? - Cho một số ví dụ khác? - Em hãy kết luận? - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2: Luyện tập - thực hành Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để so sánh hai phân số. Bài 1: - Yêu cầu HS đọc bài 1. - Yêu cầu HS làm bài cá nhân. - GV chốt kết quả đúng. Bài 2a,b 3 ý đầu - Yêu cầu HS đọc bài 2. - GV hướng dẫn HS quan sát mẫu, yêu cầu nêu nhận xét - Hướng dẫn làm BT b) - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở . Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Em hãy nêu cách so sánh hai phân số bằng nhau ? - Yêu cầu HS nêu ví dụ. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Luyện tập. - Hát tập thể. - HS làm bảng con, 2 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp. - HS quan sát hình vẽ và viết phân số chỉ số phần của đoạn AC , AD - So sánh độ dài AB và AD để nhận biết . - HS dựa vào VD nêu ghi nhớ. - 5 HS nhắc lại. - HS nêu. + + = 1 + + > 1 hay 1 < - HS cho ví dụ. - Phân số có tử số bằng mẫu số thì bằng 1. Phân số nào có tử số bé hơn mẫu số thì bé hơn 1, có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1 Hoạt động cá nhân - lớp. - HS đọc yêu cầu bài 1 và làm bài. - 2 HS sửa bài. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu bài 2. - HS làm vở – sửa bài. - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - 2 HS nêu quy tắc. - 3 HS cho ví dụ. - HS lắng nghe. Kiểm tra Trực quan Thực hành Hỏi đáp Động não Hỏi đáp Đàm thoại Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 108: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số và so sánh phân số với 1. 2 . Kỹ năng : - Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK ; bảng phụ . HS : Vở bài tập, SGK, bảng con. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: So sánh hai PS cùng mẫu số - Em hãy nêu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số? - Yêu cầu HS làm bảng con. - GV nhận xét – đánh giá. 3.Bài mới: Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Luyện tập Mục tiêu: Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số và so sánh phân số với 1 . Bài 1: - Yêu cầu HS đọc bài 1. - Yêu cầu HS trả lời. - GV nhận xét , chốt kết quả đúng. Bài 2: 5 ý cuối - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Yêu cầu HS làm vở. - GV chốt kết quả đúng. Bài 3: a,c - Yêu cầu HS đọc bài 3. - Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. - GV nhận xét, chấm một số vở. Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. + Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số? Ví dụ. + Nêu cách so sánh phân số với 1 ? Ví dụ. + Thi đua : Xếp thứ tự từ bé đến lớn: - GV tổng kết – Tuyên dương. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét thái độ và tinh thần học tập của HS . - Chuẩn bị: So sánh hai phân số khác mẫu số . - Hát. - 2 HS nêu miệng. - 2 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động cá nhân - 1 HS đọc bài 1. - 1 HS nêu miệng – Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2. - HS làm vào vở rồi sửa bài, nêu lại cách so sánh phân số. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 3. - HS tự làm và sửa bài. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 4 HS nêu. - HS thực hiện, thi đua giữa các tổ. - HS lắng nghe. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Củng cố Thi đua Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 TIN HỌC GV bộ môn MỸ THUẬT TIẾT 22 : VẼ THEO MẪU : VẼ CÁI CA VÀ QUẢ GV bộ môn TOÁN TIẾT 109: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS biết so sánh 2 phân số bằng cách quy đồng mẫu số 2 phân số ấy. 3 . Kỹ năng : - Rèn kĩ năng biết thực hiện so sánh 2 phân số khác mẫu số. 3 . Thái độ : - Giáo dục tính chính xác khi làm bài tập về so sánh phân số. II . CHUẨN BỊ : GV : Bảng giấy lớn. HS : Bảng giấy nhỏ, bảng con. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập - Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số? Ví dụ? - Nêu cách so sánh phân số với đơn vị? Ví dụ? - HS làm bảng con. - GV nhận xét – đánh giá. 3.Bài mới: So sánh hai PS khác MS - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động : Hoạt động 1: Xây dựng kiến thức Mục tiêu: Nắm cách so sánh hai phân số khác mẫu số. - GV nêu ví dụ : - Chia băng giấy một ra thành ba phần, băng hai ra thành bốn phần bằng nhau. Lấy đi 2 phần ở băng một, 3 phần ở băng 2. - So sánh phần gạch chéo ở mỗi băng giấy. Kết luận? - Viết và dưới dạng phân số cùng mẫu số? - Để so sánh hai phân số này, ta làm gì? - Rút ra cách so sánh hai phân số khác mẫu số? - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu:Vận dụng kiến thức vào bài làm. Bài 1: - Yêu cầu HS đọc bài 1. - Yêu cầu HS làm vở. - HS so sánh theo mẫu. à Lưu ý: HS làm theo mẫu, thống nhất cách trình bày. - GV chốt các bước so sánh phân số khác mẫu: + Quy đồng mẫu số. + So sánh tử số. - GV chốt kết quả đúng. Bài 2a - Yêu cầu HS đọc bài 2. - Lưu ý HS rút gọn rồi so sánh hai phân so.á - GV nhận xét, chấm một số vở. Hoạt động 3: TC Rung chuông vàng Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - GV phổ biến luật chơi. - GV yêu cầu HS thực hiện BC. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Luyện tập . - Hát - 2 HS nêu - HS làm bảng con. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - cá nhân. < - HS thảo luận, trình bày. - HS nêu – Lớp nhận xét, bổ sung. - 5 HS lặp lại. Hoạt động cá nhân - 1 HS đọc bài 1. - HS làm bài vào vơ.û - HS sửa bài. - Lớp nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc bài 2a. - Lớp làm vở , 2 HS làm bảng phụ - 2 HS sửa bài – Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS lắng nghe. - HS tham gia. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại K.phủ bàn Đàm thoại Trình bày Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 110: LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức: - Giúp HS củng cố về so sánh 2 phân số khác mẫu số. 2 . Kỹ năng: - Biết so sánh 2 phân số. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : SGK, VBT, bảng phụ . HS : SGK, VBT, bảng con. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 4 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: So sánh hai PS khác mẫu số - Em hãy nêu cách so sánh 2 phân số khác mẫu? - Yêu cầu HS làm bảng con. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Luyện tập Mục tiêu: Củng cố kiến thức về so sánh 2 phân số khác mẫu. Bài 1 a,b - Hướng dẫn HS đọc đề và tự làm bài . Bài 1b : Hướng dẫn HS rút gọn sau đó quy đồng. - GV khuyến khích HS rút gọn rồi so sánh. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2 : Y a,b - GV hướng dẫn HS làm kết hợp phần 2a/ SGK. - GV cho HS rút ghi nhớ, vận dụng làm vào VBT. - GV cho HS nhắc lại ghi nhớ. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 3: - GV gọi HS đọc bài 3. - Yêu cầu HS sửa bài . - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Gọi HS nêu lại kiến thức ôn về: so sánh phân số khác mẫu số, so sánh phân số cùng tử sốû. Cho ví dụ? - Thi đua xếp thứ tự 3 phân số: a/ Từ bé đến lớn. b/ Từ lớn đến bé. - GV nhận xét – tuyên dương. 5.Tổng kết – Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Luyện tập chung . - Hát - 2 HS nêu. - HS làm bảng con theo yêu cầu. - Lớp nhận xét. HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc yêu cầu bài 1. - HS lắng nghe. - HS sửa bài – Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2. - Lớp làm vào vở – 2 HS làm bảng phụ - Sửa bài bảng lớp. - 2 HS nêu. - 1 HS đọc bài 3. - Lớp làm vở. - HS sửa miệng. Hoạt động lớp - 3 HS nhắc lại các ghi nhớ. - 3 HS nêu VD - lớp nhận xét. - HS thi đua giữa các nhóm. a/ b/ Kiểm tra Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Trình bày Củng cố Thi đua Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc
Tài liệu liên quan