Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 30 - Tiết 153 đến tiết 157

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS ôn tập, củng cố về:

+ Các đơn vị đo diện tích, đo thể tích.

+ Cách so sánh các số đo diện tích và thể tích.

+ Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 30 - Tiết 153 đến tiết 157, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ ®o ®é dµi vµ ®o khèi l­îng (TT) (153) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố về: + Viết các số đo độ dài và khối lượng dưới dạng số thập phân. + Mối quan hệ giữa 1 đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1. - HS làm bài vào vở. - 2 HS lên bảng. - HS chữa bài, nhận xét. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. Bài tập 2: - 1HS đọc đề BT2. - HS làm bài tập vào vở. - 2 HS lên bảng làm - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. - HS chữa bài nhận xét. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. GV treo bảng phụ ghi bài tập 3. - 2 HS lên làm trên bảng phụ, lớp làm vào vở. - Yêu cầu HS giải thích cách làm. - HS nhận xét, chữa bài. - GV nhận xét cốt lại kết quả đúng. Bài tập 4: - 1 HS đọc đề bài tập 4. - HS làm bài vào vở. - Yêu cầu HS giải thích cách làm. - 2 HS lên bảng làm. - GV nhận xét kết quả đúng. - Lớp nhận xét chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà ôn tập về số đo diện tích. TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ sè ®o diÖn tÝch (154) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng. Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ kẻ và ghi sẵn bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn bảng đơn vị đo diện tích (15’) Bài tập 1: - 1 HS đọc đề bài tập 1. - GV treo bảng phụ gọi HS đọc tên các đơn vị đo theo thứ tự lớn đến bế và từ bé đến lớn. - 1 HS đọc bài 1a, lớp đọc nhẩm. - 1 HS lên điền vào bảng phụ. - GV nhận xét và yêu cầu HS đọc. - Lớp chữa bài – nhận xét. - HS đọc nối tiếp bảng đơn vị đo diện tích (1 HS đọc 1 cột). - HS nêu miệng bài 1b theo câu hỏi. - GV nhận xét. - HS nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (20’) Bài tập 2: - 1HS đọc đề BT2. - HS làm vào vở. - 2 HS lần lượt đọc kết quả. - GV chữa bài. - HS chữa bài HS khác đổi vở chấm chéo. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HSLT nhóm đôi. - HS làm bài vào vở, mời 2 HS lên bảng làm. - GV nhận xét. - Lớp nhận xét chữa bài. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà ôn tập về đo thể tích (155). TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ ®o thÓ tÝch (155) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố về quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối, viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. Chuyển đổi số đo thể tích. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ kẻ và ghi sẵn bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập về đo thể tích (10’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1a. - Cho HS tự làm bài. - Dùng bút chì ghi vào dòng tương ứng. - 1HS lên bảng điền. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. - 1HS đọc câu hỏi BT1b. - HS trình bày miệng. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (25’) Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng. - GV cho HS giải thích cách đổi. - HS lần lượt đọc kết quả. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng. - HS nêu kết quả. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại tên các đơn vị đo thể tích đã học và mối quan hệ giữa 2 đon vị đo liên tiếp. - Chuẩn bị ôn lại số đo diện tích và thể tích (156). TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ ®o diÖn tÝch vµ ®o thÓ tÝch (156) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập, củng cố về: + Các đơn vị đo diện tích, đo thể tích. + Cách so sánh các số đo diện tích và thể tích. + Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi nội dung bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập về các đơn vị đo diện tích và đo thể tích (6’) - GV nêu câu hỏi: + Các đơn vị đo diện tích là những đơn vị nào? - 2 HS trả lời. + Các đơn vị đo thể tích là những đơn vị nào? - 1 HS nêu. + Hai đơn vị đo diện tích tiếp liền quan hệ với nhau như thế nào? - Hơn kém nhau 100 lần. + Hai đơn vị đo thể tích tiếp liền quan hệ với nhau như thế nào? - Hơn kém nhau 1000 lần. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu BT1. - GV treo bảng phụ lên bảng lớp. - HS làm vào vở. - 2 HS lên bảng làm. - 2 HS lần lượt đọc kết quả. - GV chữa bài. - HS đổi vở chưa bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1HS làm bảng phụ. - 1HS làm phần tóm tắt lên bảng. - HS làm vào vở. - HS nhận xét phần tóm tắt và giải trên bảng. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. - HS đổi vở chấm chữa bài. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - 1 HS làm bảng phụ. - 1HS tóm tắt lên bảng lớp. - HS lớp làm vở. - Gv nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học thuộc các đơn vị đo diện tích, thể tích. Chuẩn bị ôn tập về đo thời gian (157). TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ ®o thêi gian (157) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập, củng cố về quan hệ giữa 1 số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian, cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi sẵn bài tập 1. - Bảng phụ vẽ các mặt đồng hồ như bài tập 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập các đơn vị đo thời gian (6’) Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. - Gv treo bảng phụ. - HS dùng bút chì ghi vào SGK. - HS lần lượt nêu kết quả. - GV nhận xét kết quả. - HS khác nhận xét. - 2 HS đọc lại bài tập 1. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 2: - 1HS đọc yêu cầu BT2. - 4 HS lên bảng làm. - HS làm vào vở. - HS lần lượt nhận xét bài làm. - GV xác nhận kết quả. - GV chốt ý. Bài tập 3: - 1 HS đọc yêu cầu. - GV treo tranh vẽ 4 mặt đồng hồ. - HS nhìn tranh vẽ và lần lượt trả lời. - HS khác nhận xét. - GV nhận xét. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4 - HS làm vở chỉ kết quả. - 1HS nêu đáp án. - GV nhận xét. - Lớp nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Yêu càu HS ôn lại số đo thời gian và chuẩn bị ôn tập phép cộng (158).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan tuan 30.doc
Tài liệu liên quan