Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Chủ đề nhánh: Một số loại quả - Chủ đề con: Loại quả bé thích - Đề tài: Truyện “Quả thị”

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 a. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tờn bài hỏt, tỏc giả, hỏt rừ lời, thuộc bài hát và đúng giai điệu bài hát: “Làm chú bộ đội”

- Trẻ hiểu nội dung bài hát: “Làm chú bộ đội” “Biết ơn công lao của chú bộ đội, em bé rất yêu quý chú bộ đội và rất thích làm chú bộ đội”.

- Trẻ được nghe bài hát: “Màu áo chú bộ đội” và hưởng ứng cựng cụ.

-Trẻ biết chơi trò chơi: “Tụ thiệp tẳng chú bộ đội”

 b. Kỹ năng:

- Kỹ năng hát rõ lời và đúng giai điệu.

-Thể hiện cảm xúc, tình cảm qua giai điệu bài hát.

- Phát triển kỹ năng cảm thụ âm nhạc, tính nhanh nhẹn cho trẻ khi chơi trò chơi âm nhạc.

 

docx6 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 651 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Chủ đề nhánh: Một số loại quả - Chủ đề con: Loại quả bé thích - Đề tài: Truyện “Quả thị”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN DỰ THỰC TẬP LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGễN NGỮ Chủ đề: Thực Vật Chủ đề nhỏnh: Một số loại quả Chủ đề con: Loại quả bộ thớch Đề tài: Truyện “Quả thị” Lứa tuổi: 3 - 4 tuổi Thời gian: 15 - 20 phỳt Người soạn và dạy: Cao Thị Phương Ngày dạy: 16/7/2017 I/ MỤC ĐÍCH – YấU CẦU: 1/ Kiến thức: Trẻ biết tờn truyện, tờn cỏc nhõn vật trong truyện. Trẻ hiểu nội dung truyện: Sự chuyển đổi của quả thị khi chưa chớn thỡ cú màu xanh, khi quả thị chớn thỡ chuyển màu vàng. 2/ Kỹ năng: Trẻ núi được tờn cỏc nhõn vật trong truyện: Chỳ Mốo, bạn Vịt, bà cụ. Trẻ trả lời được cõu hỏi của cụ rừ ràng, mạch lạc, núi cả cõu: “Meomeo”, “Thị ơi, dậy nhanh”, “Quạcquạc”, “Thị ơi, thị rụng bị bà”. 3/ Thỏi độ: Trẻ hứng thỳ nghe cụ kể truyện và tớch cực tham gia vào cỏc hoạt động. Trẻ biết chăm súc, tưới nước cho cõy mau lớn, cú quả ăn. II/ CHUẨN BỊ: Chuẩn bị của cụ Chuẩn bị của trẻ - Phần mềm minh họa truyện “Quả thị” trờn powerpoint. - Mỏy chiếu, mỏy tớnh. - Sa bàn: Cõy nhựa cú quả thị, rối nhõn vật: bà cụ. - nhạc bài hỏt “Quả”. - Tõm thể thoải mỏi, quần ỏo gọn gàng. - Mũ Quả Thị - chiếu, ghế cho trẻ ngồi III/ TIẾN HÀNH: HOẠT ĐỘNG CỦA Cễ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ -trẻ lại gần cụ - Trẻ hỏt cựng cụ - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời -Trẻ lắng nghe Trẻ nghe - Trẻ trả lời - Trẻ nghe - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - trẻ trả lời -Trẻ trả lời -Trẻ lắng nghe - Trẻ trả lời - Trẻ làm động tỏc - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ bắt chước - Trẻ lắng nghe -trẻ lắng nghe - Trẻ nghe - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe - Trẻ hỏt và đi ra ngoài 1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài (1 – 2p) - Xỳm xớt! Xỳm xớt! - Cụ và cỏc con cựng hỏt bài hỏt “Quả thị” nhộ! - Cỏc con vừa hỏt bài hỏt gỡ? - Bài hỏt núi về quả gỡ? Quả thị chin thỡ cú màu gỡ nhỉ? - Cụ cũng cú một cõu chuyện núi về quả thị đấy! đú là cõu chuyện “Quả thị” mà hụm nay cụ sẽ kể cho cỏc con nghe, đõy là một cõu chuyện cổ tớch được sưu tầm đấy. - Cỏc con cựng ngồi lại đõy nghe cụ kể chuyện nào. 2. nội dung: (10 – 12p) 2.1, HĐ1: Kể chuyện: “Quả thị” Lần 1: Cụ kể kết hợp ngữ điệu, cử chỉ, nột mặt: - Cụ vừa kể cho cỏc con nghe cõu chuyện gỡ? - Cõu chuyện này sẽ hay hơn khi cụ kể cựng với phim minh họa đấy! Bõy giờ cỏc con nhẹ nhàng về ghế ngồi cựng nhỡn lờn màn hỡnh và lắng nghe cụ kể cõu chuyện này nhộ! * Lần 2: Cụ kể kết hợp phim minh họa trờn powerpoint. - Cỏc con vừa nghe cụ kể cõu chuyện gỡ? - Trong cõu chuyện cú những ai? 2.2, HĐ2: Đàm thoại và trớch dẫn: *Cụ kể trớch dẫn: “Từ đầu quả thị vẫn ngủ im lỡm”. - Quả thị đang nằm ngủ cú màu gỡ? - ai lạch bạch đi đến gọi quả thị? bạn Vịt lạch bạch đi đến gọi quả thị đấy! - Cỏc con cựng làm giống bạn Vịt gọi quả thị nào! - Quả thị cú dậy khụng nhỉ? Lỳc này quả thị mang chiếc ỏo màu gỡ? - Cụ tổng quỏt *trớch dẫn: “chỳ Mốo đi ngang qua Đi chơi thị nhộ”. - Ai đó cào cào lờn thõn cõy và gọi quả thị? - Đỳng rồi! Chỳ Mốo đi ngang qua, nhỡn lờn quả thị rồi lấy chõn cào cào lờn cõy và gọi quả thị đấy! - Cỏc con cựng làm giống chỳ Mốo cào lờn thõn cõy và gọi quả thị nhộ! (Cho trẻ làm động tỏc và gọi: “MeomeoThị ơi dậy nhanh”) - Quả thị ỏo xanh cú dậy khụng? - Đỳng rồi! Quả thị ỏo xanh vẫn nằm ngủ im lỡm. Cụ kể trớch dẫn: “Một hụm, cú bà cụ rơi vào bị bà”. - Một hụm, ai đi tới bờn cõy thị? - Bà cụ ngửi thấy mựi gỡ? - Nghe bà cụ gọi, quả thị ỏo vàng rơi vào đõu? Cho trẻ bắt chước lời bà cụ. - Cỏc con ạ! Quả thị khi chưa chớn sẽ cú màu xanh, khi quả thị chớn rồi sẽ chuyển màu vàng và cú mựi rất thơm đấy! - Để cho cõy mau lớn, ra nhiều quả thỡ cỏc con phải biết chăm súc, tưới nước cho cõy. Cỏc con nhớ lời cụ chưa! * Cụ kể truyện lần 3: - Cỏc con ạ! Cõu chuyện “Quả thị” cũn rất hay khi được biểu diễn trờn sõn khấu rối đấy! Chỳng mỡnh cú muốn xem trờn sõn khấu rối cựng cụ khụng? - Cụ kể kết hợp sõn khấu rối. - Hỏi tờn cõu chuyện - giỏo dục trẻ 3. Kết thỳc: - Nhận xột giờ học. - Cho trẻ hỏt bài “quả thị” và đi ra ngoài LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MỸ HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Chủ đề: Ngành Nghề Chủ đề nhỏnh: Ngày hội của cỏc chỳ bộ đội Chủ đề con: bộ làm chiến sĩ Đề tài: DH (TT): Làm chỳ bộ đội NH: Chỳ bộ đội đi xa TCÂN: Tụ thiệp tẳng chỳ bộ đội Lứa tuổi: 3 - 4 tuổi Thời gian: 15 - 20 phỳt Người soạn và dạy: Cao Thị Phương Ngày dạy: 12/7/2017 I. MỤC ĐÍCH – YấU CẦU a. Kiến thức: - Trẻ nhớ tờn bài hỏt, tỏc giả, hỏt rừ lời, thuộc bài hỏt và đỳng giai điệu bài hỏt: “Làm chỳ bộ đội” - Trẻ hiểu nội dung bài hỏt: “Làm chỳ bộ đội” “Biết ơn cụng lao của chỳ bộ đội, em bộ rất yờu quý chỳ bộ đội và rất thớch làm chỳ bộ đội”. - Trẻ được nghe bài hỏt: “Màu ỏo chỳ bộ đội” và hưởng ứng cựng cụ. -Trẻ biết chơi trò chơi: “Tụ thiệp tẳng chỳ bộ đội” b. Kỹ năng: - Kỹ năng hát rõ lời và đúng giai điệu. -Thể hiện cảm xúc, tình cảm qua giai điệu bài hát. - Phát triển kỹ năng cảm thụ õm nhạc, tớnh nhanh nhẹn cho trẻ khi chơi trò chơi âm nhạc. c. Thỏi độ - Giỏo dục trẻ biết yờu quý, ghi nhớ cụng ơn của cỏc chỳ bộ đội. II. CHUẨN BỊ Chuẩn bị của cụ Chuẩn bị của trẻ - nhạc bài hỏt: “Làm chỳ bộ đội”; “Màu ỏo chỳ bộ đội” - quần ỏo bộ đội, sõn khấu, bảng - Quần ỏo bộ đội - thảm cho trẻ ngồi - thiờp, bỳt màu III. TIẾN TRèNH HOẠT ĐỘNG Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ 1. Ổn định: (1-2p) - Chào mừng cỏc chiến sỹ nhớ đó đến tham gia chương trỡnh: Chỳng tụi là chiến sỹ ngày hụm nay, đến với chương trỡnh cú ba tiểu đội và Cụ Phương là người dẫn chương trỡnh. Và thành phần khụng thể thiếu của chương trỡnh đú là ban giỏm khảo của chỳng ta. - Tham gia vào chương trỡnh ngày hụm nay gồm cú hai phần thi: Tiếng hỏt chiến sỹ và Chiến sỹ tài năng. - Để bước vào phần thi thứ nhất: phần thi “Tiếng hỏt chiến sỹ” được hay hơn, hấp dẫn hơn, mời cỏc chiến sỹ hóy lắng nghe người dẫn chương trỡnh hỏt. 2. Nội dung (10 – 12p) 2.1 HĐ1: Dạy hỏt: "Làm chỳ bộ đội" (7 – 8p) - Phần thi thứ nhất: Tiếng hỏt chiến sỹ - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần: giới thiệu tờn bài hỏt, tờn tỏc giả: Hoàng Long - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 2: Hỏi trẻ tờn bài hỏt,tờn tỏc giả. Cỏc chiến sỹ vừa được nghe người dẫn chương trỡnh hỏt, bõy giờ ban tổ chức yờu cầu cỏc chiến sỹ cựng thể hiện giọng ca của mỡnh xem chiến sỹ nào, tiểu đội nào hỏt hay nhất nhộ. - Dạy trẻ hát: (cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân) - Cả lớp hát kết hợp nhạc 2 lần - Giỏo dục trẻ phải biết yờu thương, quý mến, biết ơn cỏc chỳ bộ đội. 2.2 HĐ2: Nghe hỏt “Màu ỏo chỳ Bộ Đội”(4- 5 p) - Vừa rồi cỏc chiến sỹ thể hiện rất tốt vỡ vậy người dẫn chương trỡnh cũng muốn gửi tặng cỏc chiến sỹ một bài hỏt: - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 1: giới thiệu tờn bài hỏt tờn tỏc giả: Nguyễn Văn Tý - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 2: Hỏi trẻ tờn bài hỏt, tỏc giả - Lần 3: động viờn trẻ hưởng ứng bài hỏt cựng cụ 2.3, HĐ 3: trũ chơi: Tụ màu theo giai điệu (2 - 3p) - phần thi thứ hai: Chiến sỹ tài năng với trũ chơi tụ thiệp tẳng chỳ bộ đội - Cụ giới thiệu luật chơi, cỏch chơi cho trẻ + Cỏch chơi: Cỏc chiến sỹ sẽ tụ màu thiệp theo giai điệu bản nhạc: nhạc nhanh thỡ tụ nhanh, nhạc chậm thỡ tụ chậm, nhạc dừng thỡ giơ tay lờn, thời gian chơi là một bản nhạc + Luật Chơi: - Chiến sỹ nào tụ đẹp sẽ được gửi ra ngoài hải đạo tẳng chỳ bộ đội. - trẻ chơi 3. Kết thỳc: (1- 2p) => Cụ cụng bố kết quả của ban giỏm khảo, trao phần thưởng cho tiểu đội xuất sắc. Tổ chức cho trẻ hành quõn ra ngoài - trẻ chào mừng -Trẻ lắng nghe. - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe cụ hỏt và trả lời cõu hỏi -Trẻ lắng nghe - Trẻ hỏt - trẻ lắng nghe -Trẻ lắng nghe -trẻ lắng nghe -Trẻ hưởng ứng - Trẻ lắng nghe cụ nờu cỏch chơi, luật chơi -Trẻ chơi - Trẻ nhận quà -hỏt và đi ra ngoài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxphat trien tinh cam tham mi 4 tuoi_12349470.docx